Siyon Liderlerinin Toplanti Protokolleri 2
 
Siyon Protokolleri

Siyon Liderlerinin Toplantı Protokolleri

2. Bölüm

5. PROTOKOL

Güçlü merkezi hükümetlerin yaratılması - Masonluk aracılığıyla yönetimi ele geçirme yöntemleri - Ülkeler arası anlaşmaları imkansız kılan nedenler - Yahudi'nin kaderinin tayin edilmesi - Altın devlet mekanizmasının motoru - Eleştirinin anlamı - Kelime oyunlarından yorulmak - Kamuoyunun ele geçirilmesi - Bireysel gelişimin anlamı - Süper DEVLET -

Kokuşmuşluğun içine işlediği, zenginliğe sadece yarı dolandırıcılık kokan ve akıllıca sürpriz tuzaklarla ulaşabilen, düzensizliğin hüküm sürdüğü, ahlâkın kendiliğinden kabul edilmiş kurallar yerine, cezai tedbirler ve sert yasalarla korunduğu, iman ve yurtseverlik duygularının kozmopolit inançlar tarafından yok edildiği, toplumlara az sonra tarif edeceğim despotluktan başka nasıl bir yönetim sistemi uygulanabilir? Toplumun tüm güçlerini ele geçirmek ya da elimizde tutmak için, güçlü bir merkezi hükümet kuracağız. Yeni yasalar aracılığıyla, buyruğumuz altındakilerin siyâsî hayattaki tüm faaliyetlerini bir makine gibi düzenleyeceğiz. Bu yasalar Yahudi olmayanlar tarafından tanınmış bütün hak ve ayrıcalıkları birer birer geri alacak ve krallığımız bir anda ve her yerde, bize sözlü olarak karşı koyan herkesi yok edecek olan despotizm aracılığıyla muhteşem bir şekilde ortaya çıkacak.

Benim bahsettiğim şekilde bir despotluğun, günümüz şartlarındaki gelişmelerle uyuşmadığı söylenecektir. Fakat ben size bunun aksini ispat edeceğim.

Halk tahtlarındaki krallara, Tanrı buyruklarının yeryüzündeki temsilcisi gözüyle baktığı devirlerde, despot yönetimine hiç şikayet etmeden itaat ediyordu. Fakat halkın aklına kendi hakları kavramını yavaş yavaş sokmaya başladığımız günden beri, taht sahiplerini sıradan ölümlüler olarak görmeye başladılar. Kutsanmış kişilikleri halkın gözünde değerini kaybetti ve Tanrı'ya olan inançlarını da çaldığımız zaman, iktidarın gücü sokaklardan, halka ait olan yerlere dağıldı ve biz onu ele geçirdik.

Bundan başka; Yahudi olmayanlar için hiçbir şey ifade etmeyen, laf kalabalığı ve ustaca hilelerle ortaya konmuş kuramlar ve genel hayatın düzenlenmesi de dahil, her türlü tuhaflık aracılığıyla kitleleri ve bireyleri yönetme sanatı, yönetici beyinlerimizin uzmanlık alanına giriyor.

Analiz ve gözlem yapma yeteneğimizle ince hesaplar üstünde hassasiyetle durmak gibi özelliklerimizle rakipsiziz. Aynı şekilde dayanışma ve politik hareket planları hazırlama konusunda da. Bu konuda yalnızca Cizvitler bizimle kıyaslanabilir. Fakat biz, gizli örgütlerimizi daima gölgelerde gizleyeceğimizden ve Cizvitlerinde apaçık ortada olmalarından faydalanarak, onları düşüncesiz halkın gözünden düşürmenin yollarını bulduk. Bununla beraber, dünya için hükümdarın kim olduğunun çok fazla önemi olmasa gerektir. Katolikliğin başı ya da Siyon kanından bir despot olsa ne fark eder. Fakat kavmimiz için buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.

Belki bir süre için, dünyadaki bütün Yahudi olmayanların oluşturduğu bir koalisyonla başarıyla mücadele edebilirdik. Fakat onların kendi aralarındaki, kökleri asla sökülemeyecek kadar derinlere inmiş olan anlaşmazlıklar sayesinde bu tehlikeye karşı güvendeyiz. Yahudi olmayanların kişisel ve ulusal hesaplaşmalarını, ırksal ve dinsel nefretlerini geçmiş 20 yüzyıldaki çalışmalarımızla besleyip inanılmaz bir şekilde büyüterek onları birbirlerine düşürdük. Her biri, bize karşı kurulan bu yüzden, bize karşı harekete geçen hiçbir devlet, hiçbir yerden destek göremeyecektir. Hiçbir ittifakın onlara bir yarar sağlamayacağını her zaman hatırlamalıdır. Biz çok güçlüyüz ve gücümüzden kaçmanın yolu yoktur. Milletler, bizim gizli elimizin olmadığı önemsiz özel bir anlaşma dahi yapamazlar.

Per Me reges regnant (Kralın saltanatı tamamen benimdir) ve bütün dünyayı yönetmek için bizzat Tanrı'nın kendisi tarafından seçildiğimiz, peygamberler tarafından söylendi. Tanrı bizi yapacağımız göreve uygun bir zekayla donattı. Karşı tarafında zekası olsaydı, bizimle hala mücadele ediyor olabilirdi. Fakat öğle bile olsa, yeni gelen eskiden beri orada olana rakip olamaz. Bu yüzden aramızdaki mücadelede, dünyanın şimdiye kadar asla görmediği derecede acımasız savaş olacaktır. Karşı tarafın zekası geç kalmış olacaktır. Tüm devlet çarklarını döndüren mekanizma bir motordan güç alır. Bu motor bizim elimizdeki altındadır. Büyük bilgelerimiz tarafından uydurulmuş olan ekonomi-politik bilimi, sermayeye uzun zamandır çok büyük bir itibar sağlamaktadır.

Sermayenin engellenmeden çalışabilmesi için, endistüriyel ve ticari alanlarda tekeller kurabilme özgürlüğü olmalıdır. Bu şimdiden dünyanın her yanında görünmez eller tarafından uygulamaya konmuştur bile. Bu özgürlük sanayicilere siyâsî bir güç sağlayacak ve halka baskı yapmalarına olanak verecektir. Bugünlerde halkları silahsızlandırmak, onları savaşa teşvik etmekten; içlerindeki hırs ateşlerini kendi çıkarlarımız için kullanmak, onları sömürmekten ve onların fikirlerini alıp kendimize göre yorumlamak, onları kökünden kazıyıp atmaktan daha önemlidir. Yönetimimizin temel amaçları şunlardır:

Toplumun dimağını eleştirilerle zayıflatmak, direnç yaratan planlı ciddi düşüncelerden uzaklaştırmak, boş nutukların sahte çatışmalarıyla düşüncelerini başka taraflara yönlendirmek.

Dünya halkları her dönemde, bireyler gibi sözü senet saydılar. Halk sahnesindeki gösteri onları tatmin ettiği için, vaatleri, icraatın izleyip izlemediğine nadiren dikkat ettiler. Bu yüzden onlara daha da yüksek menfaatler elde ettiklerini gösteren sağlam deliller sağlayacak olan gösterişli tesisler kuracağız. Her görüşten partinin liberal bakış açılarını kabul etmiş gibi görüneceğiz ve bunları nutuklar atarak dile getireceğiz. Hatiplerimiz o kadar çok konuşacaklar ki, sonunda dinleyenlerin sabrı tükenecek ve nutuklardan nefret etmeye başlayacaklar.

Kamuoyunu avucumuzun içine almak için her görüşten fikirleri, diğer görüşleri yalanlayacak şekilde karşı karşıya getirmeli ve Yahudi olmayanların kafalarını karıştırarak siyâsî konularda hiçbir şekilde fikir sahibi olmamanın en iyi şey olduğu sonucuna varmaları için, bunu yeterince uzun bir süre sürdürmeliyiz. Halkın siyâsî konularda bilgi sahibi olması gerekmediğini; çünkü bu konuları sadece halkı yönetenlerin anlayabileceğini kafalarına yerleştirmeliyiz. Bu birinci sırdır.

Yönetimimizin başarılı olmasını sağlayacak olan 2. sır şimdi bahsedeceğim konulardan oluşur. Ulusal başarısızlıkları, hırsları ve alışkanlıkları sivil hayata yayarak çoğaltmak ve bu sayede keşmekeş içindeki insanların nerede olduklarını bilmelerini engelleyerek birbirlerini anlayamaz duruma getirmek. Bu yöntem, bize bir şekilde daha hizmet edecektir. Şöyle ki; tüm partilerin arasına anlaşmazlık tohumları eker, hala bize boyun eğmekte direnen ortak güçleri dağıtır ve işimize herhangi bir noktada engel olabilecek bireysel girişimlerin gözünü korkutur. Bireysel girişimden daha tehlikeli bir şey yoktur. Eğer bireysel girişimin arkasında bir dahi olsa, bu bizim aralarına anlaşmazlık tohumları ektiğimiz milyonlarca insanın yapabileceğinden daha fazlasını yapabilir.

Yahudi olmayan toplumları öğle eğitmeliyiz ki, bireysel girişim gerektiren bir durum karşısında ümitsiz bir acz içinde ELLERİ BÖĞÜRLERİNDE KALSINLAR. Özgürlük hareketleri sonucu ortaya çıkan aşırı gerilim, özgürlük bir diğer özgürlükle çarpıştığında iktidarların gücünü tüketir. Bu çarpışma sonucu ağır ahlâki çöküntüler, hayal kırıklıkları ve başarısızlık duyguları ortaya çıkar. Bütün bu araçlarla Yahudi olmayanların gücünü azar azar tüketeceğiz ve sonunda uluslararası iktidarı bize sunmaya mecbur kalacaklar. Bu durum herhangi bir şiddet hareketine başvurmaksızın tüm dünya devletlerinin gücünü yavaş yavaş emerek, üstün bir yönetim kurmamıza olanak sağlayacak. Bugünkü yöneticilerin yerine bir gulyabani koyacağız ve ona Yüksek Hükümet İdaresi diyeceğiz. Bu gulyabaninin elleri her tarafa bir kıskaç gibi uzanacak ve olağanüstü bir şekilde organize olacak. Bu sayede bütün dünya uluslarına boyun eğdirmekte zorlanmayacak.

6. PROTOKOL

Tekeller Yahudi olmayanların servetlerinin akıbeti onlara bağlı. Aristokrasinin elindeki toprakları ele geçirmek - Ticaret, sanayi ve spekülasyon - Lüks - Ücret artışı ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yükselmesi - Anarşi ve sarhoşluk - Ekonomik teori propagandasının gizli anlamı -

Yakında büyük servet havzaları haline gelecek olan tekeller kurmaya başlayacağız. Yahudi olmayanların büyük servetleri bile bunlara dayanamayacak ve siyâsî mahvoluşun ertesi günü devlet kredileriyle batıp gideceklerdir.

Siz, burada hazır bulunan sayın baylar; ekonomistler, bunun anlamını bir kere düşünün.

Yüksek hükümetimizin önemini, bize gönüllü olarak itaat edenlere karşı, onların hamisi ve velinimeti gibi göstererek, mümkün olan her yolla önemini arttırmalıyız.

Yahudi olmayanların aristokrasisi, politik bir güç olma vasfını yitirdi. Onu hesaba katmamız gerekmiyor. Fakat sahip oldukları topraklar sayesinde hala daha kendi kendilerine yetiyor olmaları bize zarar verebilir.

Gönderen: Erdal

1. Bölüm2. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52982591 ziyaretçi (134752981 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler