Sonsuz Maliyetsiz Temiz Enerji Kaynagi
 

Sonsuz Maliyetsiz Temiz Enerji Kaynağı

Yazan: Larry Johnson (Synergy Magazine) & Çeviri: Nejdet Kiral

Takyon, Herşeyi Değiştiriyor

Yunanca “hızlı” anlamına gelen Takyon, sadece ışıktan daha yüksek hızlara vakıf partikül için birbirinden ayrı olarak Gerald Feinberg ile George Sudershan ve yardımcı iş arkadaşları tarafından önerilmiş terimdir.

1966'da Gerard Feinberg, Takyon denilen hiç kullanılmamış sınırsız ışıktan daha hızlı enerji kaynağının varlığını anlattı. Feinberg tarafından sunulan bu inanılmaz bilgi yığını, en azından teori olarak “serbest enerji makinelerinin çoğununun” enerjilerini gerçekte nereden sağladıklarını açıklamada eksik halkaydı. Elektrik sözcüğü, bir çeşit enerjiyi tanımlar. Takyon sözcüğü, Bütün Enerjilerin Kaynağı'nı tanımlar.

1931 yazında Nikola Tesla, içinde kurmuş olduğu en kayda değer cihaz bulunan yeni bir otomobili test etmeye başlamak için yeğenini N.Y. Buffalo'ya götürdü. Şimdilerde gerçekte çalışmış ilk bilinen motorsuz aracın bu olduğu inanılan “enerji alıcısını” (kütleçekim enerjisi - yerçekimi kuvveti - dönüştürücüsünü) 70 yaşında ve kendi özel fonlarını kullanarak Tesla yaptı. O dönemin en lükslerinden biri olan geniş ağır Pierce Arrow arabaydı. Motor çıkarılmış ve yerine elektrik motoru konulmuştu. Kontrol panelinin altına Tesla, enerji alıcısının kurulumu yaptı. Dönüştürücünün bütün bir evi aydınlatmaya yetecek kadar gücü hem araba çalıştırmak için de ürettiğini söyledi. Araba bir hafta süre boyunca denendi ve 140'larda km yüksek hıza çabasızca erişti.

Performans verileri gösterdi ki bunun yanında yakıt kullanmadan ve kirlilik yaratmadan en azından benzin motorununkine eşit düzeyde Arrow motoru ses vermekteydi. Olgunlaşan Tesla için bu araba ciddiye bile alınmayan yalnızca bir hobiydi. Kablosuz her eve bedava enerji temini icadından daha ötesi bu ilerlemenin kabul artık edilebilir olmayacağını Tesla biliyordu. En olası benzer teknolojinin Arrow'da kurulmuş cihaz için kullanıldığını Kurumsal Düşünme (Spekulasyon) önermektedir. Böylece, Arrow'un teknik başarılarını mühendislerle, teorikçi bilimcilerle ya da firmalarla nerdeyse istisnasız o tartışmazdı. İlginç durum olarak testlerin tamamlanmasından sadece birkaç ay sonra Pierce Arrow bütün üretimi sonsuza dek durdurdu.

Pek çok kimse tarafından Tesla'nın ilk olduğuna inanılır ama esasen şimdilerde Takyon Enerjisi'nin doğrudan türevi olabileceği anlaşılacak kütleçekim alanı enerjisinden yararlanan alıcıyı yapan o son değildi.

O zamandan beri, büyük avanta ve Ortodoks bilim aleyhine karşı duran, Takyon denilen bu olağanüstü ışıktan daha hızlı enerjiden yararlanmada başarılı olan yükselen sayıda bireyler bulunuyordu.

Utah eyaleti Salt Lake kentinden Dr. T. Henry Moray kabiliyetli mücadelecilerden biriydi. Petrol ve nükleer enerjiler olmaksızın gelecek olasılıklarını bastıran cahil ve kar-odaklı hükümet ve işletme topluluklarına karşı uğraşırken, Dr. Moray devrimsel cihaz için destek kazanmaya ölümüne dek devam etti. Dr. Moray Tesla'nın çalışmalarından fazlaca etkilenmişti ve 1930'larda 50 kilowatt üreten 27 kg ağırlığında Dönüştürücü üretebiliyordu. Dr. Moray petrol için artan ihtiyaca çözümü bulmuştu. Bu küçük dönüştürücüler kirlenme ya da elektriksel girdi olmaksızın elektrik üretebiliyorlardı. Nerdeyse her şeyi çalıştırmak için kullanılabiliyorlardı. 13 Haziran 1931 günü Dr. Moray aynen Tesla gibi Amerikan Patent Ofisine müracaat etti, o her şeye nüfuz eden Takyon alanından istifade etmişti ve onu sonrası kullanılabilir elektrik gücüne çevirdi. Sorun şuydu, Dr. Moray enerji kaynağının nereden geldiğini kanıtlayamadı ve onların sınırsız bilgeliğinde, Amerikan Patent Ofisi cihazı çalışmadığından ötürü değil de çünkü çalıştı ancak daha çok enerjinin kaynağını onun kanıtlayamamasından dolayı reddetti.

Dr. Moray'ın kaderi ancak çizgi roman kitaplarında ortaya çıkar. Hükümet ajanları da dahil olmak üzere onun icadını istismar eden ve gömen herkes tarafından aralıksız rahatsız edildi. 2 Mart 1940 günü Dr. Moray kendi laboratuvarında vuruldu. Bundan sonrası daima silah taşıdı. Arabasının kurşun-geçirmez camları vardı ve yine de saldırılar hala süregeldi. 1974'de ölümüne değin küçük alakadar gruplara konferanslar ve paneller verdi. O zamanki yanıtlanamayan teknik sorular bugün hala kafalamızı kurcalamaktadır. Dr. Moray'ın oğlu, babasının finanse etmek için çalıştığı noktada bıraktığı ve cihazlarının neden nasıl çalıştığı sorularını devraldı.

Bilimin Takyon Enerji Alanını kanıtlayabileceği gün gelecektir. O günde dünya sevince boğulacaktır ve öyle ki şimdiden biz o tarihi daha yakına çekiyoruz, ama ilkin daha da öte bir tarih.

Bu kütleçekim kuvveti enerjisi (Takyon) ile ilgilidir. 1920'lerde ve 1930'larda bu kavramlar Levetzow, Stanyukowiz ve Schneider gibi fizikçiler tarafından ifade ediliyordu.

1967-1971 esnasında NASA uyduları tarafından toplanmış veriler ile desteklenmiş belli teoriler ile Dr. Nieper kütleçekimsel alan (yerçekimi kuvveti) enerji potansiyelini genişletti.

Stokes adlı Amerikalı fizikçi, 1970 yılında, Nieper'in teorisini “Shielding Theory - Kalkan Teorisi” olarak adlandırdı.

Wernher von Braun ile Alabama Huntsville'de beraber çalışan ünlü fizikçi Stuhlinger 1972 yılında “kalkan etkisinin ancak 1966'da Feinberg tarafından söylenen Takyon alan etkisi ile açıklanabilir” olduğunu belirtti.

Japonya Kütleçekim enerjisi araştırma laboratuvarından Profesör Shinicke Seike şöyle beyanda bulunmaktadır: “kütleçekimsel boşlukta takyonların mevcut olduğuna dair iyi haberler var.”

Resmi bildirlerin aksine, Takyonların mevcudiyeti 1975 yılından beri ikna edici ve güvenilir olarak özellikle Rus (SSCB) ve Avustralyalı araştırmacılar tarafından onaylandı. Bu alanda lider olan bir Japon bilimcinin hesaplamalarına göre, “bu Takyon alanının enerji yoğunlaşması cm3 başına birkaç milyon jul, yaklaşıkta her santimetreye 800 milyon volt gerilim olağanüstüce yüksek! Temel prensip Takyonu ve onun enerjisini değişik fiziksel sistem ile etkileşime girmesini sağlamaktır.”

İtalya'da Todeschini, Fransa'da Pages, Hollanda'da Kooy, Yeni Zellanda'da Wyniatt, Almanya'da Nieper, benzer yüce bilimcilerin inançları Takyon Alanının gerçek, erişilebilir ve oldukça enerji bakımından zengin olduğu yönündedir.

Bugün Takyon Enerjisinin mevcut olduğuna dair pek çok bilimci hemfikirdirler ve mevcut olan pek çok aletlerin kanıtıyla, bütün hayatlarımızın değiştirilmesine kadar süre bu enerjiyle yalnızca bir zaman meselesidir.

1960'lı yılların başlarında Fransız bilimci Andre Priore Takyon Enerjisi'nden yararlanıldığı takdirde yeni bakışın ve potansiyelin ne olabileceğini sergiledi. Priore Fransa'da en kayda değer bir cihaz için patent aldı ve bu cihaz ne işe yarıyordu? Pekala, Kanada “Temiz Enerji Bülteni”, görüş açısından “ritmik biçimde, yüklü nötrinoların modülasyonu ile (hücrelerin Takyon çekme yeteneğini artırmak suretiyle) ışınlanmış nesnelerdeki manyetik davranıştan Priore indüksiyon akımını bu cihaz ile elde edebiliyordu”. Araştırma kanser üzerine odaklandı ve öyle fazla bir potansiyel gösterdi ki Fransız Ortodoks Tıbbi Cemiyeti dostça olmayan tutum aldı ve İngiliz Kanser Araştırma Enstitüsü Başkanı Sir Alexander Haddow de aynısını yaptı. Priore araştırmasını insanlığa yardım etmek umuduyla Birleşik Amerika'ya getirdiğinde, olumsuzlukla karşılaştı. Ünlü kanser araştırmacısı S. E. Luria testleri baltalama sorumluluğunu üstlendi.

1980'li yılların ortalarında nihayet sert Fransız desteğini hem bilimsel dünyadan hem de teknolojik dünyadan cihaz almaya başladı. En ilginç olarak, Birleşik Amerika'nın askeri olmayan bilimsel topluluğu direnmeyi sürdürdü.

Öyle de olsa, “Takyon Çağı'nın” başladığını bu göstermektedir ve uygulamalar akıl kurcalayıcı olacaktır. Doğal Takyon Enerji şifası ile serbest enerji Takyon dönüştürücüleri yalnızca geleceğimizde değiller ama bizim geleceğimizdirler.

Bilim aynı zamanda en heyecan verici olan belli bir niteliği Takyon ile ilişkilendirdi. Buna negatif entropi ya da negentropi denmektedir. Negentropi kaostan doğan düzene neden olurmuş gibi gözükmektedir. Ne kadar daha pozitif entropi organizma ile ilişkili olursa o derece daha düzensizlik, hastalık ve kaos mevcudu ortaya çıkıyor. Priore'nin cihazının nasıl da öyle iyi çalıştığını açıklamaya yardım edecekmiş gibi bu görünüyor. Kaotik sistemden düzene bunun neden olmuş olduğu belirgindir. Kanserli hastalarına (kanser hücreleri çok nizamsız ve düşük titreşimlidirler) bu cihazdan tedavi uygulandı ve bedenin doğal kanser ile mücadele etme yeteneklerinde görünen öyle aktif oldu ki kanser ortadan kalktı.

1982 yılı başlarında Takyon alanının önemini araştıran makale Raum & Zeit dergisinde yayınlandı. O zamanda onlar müstakil enerji potansiyeli üzerine odaklanmışlardı.

Raum & Zeit dergisinin 1991 yılı o zamanki 4. cildinde, Pediatrik Tıp Doktoru Morton Walker, belli malzemeleri yeniden düzenlemede başarılı olmuş bir firmanın ortaya çıkışı hakkında makale yazdı. Özellikle, cam, su ve giysi Takyon Enerjisinin geçmesi için nakil vasıtası olmak üzere kullanıldı. Makale hayal gücünü canlandırdı. Yaşam gücü Prana, Chi, Ki, Qi'ye Dr. Walker'in benzettiği ile bu ürünleri kullanmış olanlar tarafından entropide azalmaya neden olan Takyon Enerjisi aynıdır. Özel kullanım için Birleşik Amerika'da mevcut birkaç ticari ürünü Dr. Walker anlattı. Bu ürünlerin tamamı belirtilmeyen bir firma tarafından ve Japonya'da isimsiz bir bilimci tarafından geliştirilmişlerdir. Öyle olmasına rağmen, birey için elde edilebilirliği doğrusu Takyon Enerjisi için anten tutmak kendi içinde beklenmedik lütuftur devlet kuşudur

Takip eden Raum & Zeit dergisinin 1992 yılı ikinci sayısı üçüncü cildinde yayınlanan makalede, bu küçük Takyon Enerji antenlerinin kullanımı ile en şaşırtıcı biçimde performanslarını geliştirmiş olan belli atletler hakkında Dr. Walker öylesine daha ümitlendirici haberler verdi.

Takyon Enerjisini çeken ve kullanılabilir elektronlar biçiminde biyolojik enerjiye çeviren manyetik yüke bütün sağlıklı hücrelerimizin sahip olduğunu en etkileyici olarak Dr. William H. Philpott yazıyor. Buna ilaveten, hücre ödem durumunda, iltihap ya da sodyum-potasyum düzensizliği durumlarında, hücrelerin kısa devre yaptıklarını ve bundan dolayı da müstakil boşluk enerjisini (Takyon) biyolojik kullanılabilir enerjiye çevirmede yeteneksiz kaldıklarını Dr. Philpott rapor ediyor.

Takyon Enerjisi ile alakalı negatif entropi felsefesine karşılık geliyormuş gibi bu gözükmektedir.

Eğer gerçekten sağlıksız hücrenin Takyon Enerjisine erişimi olamıyorsa ya da Takyon Enerjisini kullanılabilir biyolojik enerjiye dönüştüremiyorsa, o zaman akla yatan makul gerekçe onun kendini tazeleyemez olduğudur. Doğrusu yeniden yapılandırılmış doğal malzemeleri moleküler alt seviyede onları Takyon antenlerine çeviren devrim kabilinden işlemi mükemmelleştirmiş olduğunu 1990 yılında Advanced Tachyon Technologies Amerikan Ortak Kuruluşu duyurdu. Eğer yoğun Takyonların yeterince fazla kaynağının sağlıksız hücreden akmasına birisi neden olduysa ve negatif entropi doğrusu yeni düzenlemeye neden olursa yalnızca bir önem arz eder, o zaman hücre çabucak dengede olur. Bu teori benimsenen gerçek olduğunda, o zaman inanılmaz ileri hamle Takyon Enerji tedavilerinde bizim kimyasal yönelimli tıbbi bilim tedavileri yapısını sallayacak. “En büyük atılım durmadan!” --- Naturapati Doktoru Carla Bowes.

İşlemi açığa vurup bana söylemezlerdi ama o Takyonizasyonu paylaştılar (kalıcı yeni yapılandırma işlemi için sözler) onun bir frekans olmadığını gösterdi ve David Wagner'e göre o bütün frekansların kaynağıdır. Söyledikleri tüm işlemin 14 gün sürdüğü ve işlemin 100% kalıcı ve patentli olduğudur.

Kamu'nun yardımı ile Takyon antenlerini kullanarak yoğun araştırma Mayıs 1991'de başladı. Sonoma Country Kaliforniya'da yerleşik Takyon Sağlık Merkezi (holiştik şifa yeri) Takyon Enerjisinin etkilerini sırf test etme amacıyla harekete geçirildi. Çalışmalar geniş çaplı fiziksel rahatsızlıklarda bireyler üzerinde yürütüldü. 1400 tedavi şaşırtıcı sonuçlar ile hiçten azı olmamak üzere yönetildi. Müşterilerin çoğu zamanla çarpıcı biçimde birden bire artıyor gibi gözüken iyileşmeler rapor ettiler. Ancak, asıl heyecan verici olanı 1000'in üstünde sağlık hizmeti uygulayıcısının Takyonize edilmiş araçların ileri kullanışlarında eğitilmeleriydi.

Hemencecik geriye kalan tek soruyu yanıtlamaktadırlar: Takyonize araçların ihtiyaç olanlara yardım etmesi ne kadar etkili olur?

Yaklaşık 40 ülkeyi kapsayan araştırmacılardan, uygulayıcılardan ve bilimcilerden seçilmiş bağımsız listeden Takyonize araçların testlerine katılanlar şu anlayışa vardılar ki: “Gelecek buradadır ve buna Takyon denir.”

Medikal Doktor Christina Cummings ulusal televizyon VPN raporları özel yayın programında dünyaya söyledi:

“Takyon enerjisi bende çalışıyor, sizin için de çalışabilir!”

“Yalnızca Beslenmenin enerjetik modeli değil de kendiliğinden kuvvetli şifa dinamizm aracı olduğundan Bu Takyon atılımı müthiş heyecan vericidir,” Ruhsal Beslenme, Yedimisli Barış ve Bilinçli Beslenme kitaplarının dünyaca ünlü yazarı M.D. Gabriel Cousens, şöyle yazmıştır: “Anlaşılan uzmanlar geleceğin burada olduğu konusunda hemfikirler ve ona Takyon diyorlar!”

“Eğer Takyon Enerjisi göklere çıkartıldığı kadar bütün olacak olursa, o halde yakın zamanda hepimiz daha sağlıklı, daha mutlu olacağız ve daha kaliteli yaşama sahip olacağız. Belki de o zaman çocuklarımızın çocukları için dünyamız biraz daha iyi olacaktır.

Unutma ki: Dünyamız kaos halinde bulunmaktadır. Hastalıklar denetim dışıdırlar, uyuşturucu kullanımı yaygındır ve kirlenme dereleri, ırmakları, denizleri ve nefes aldığımız havayı mahvetmektedir. Dünyanın pek çok bilimcilerinin inandıkları ve mevcut olduğunu bildiğimiz bütün enerjilerin kaynak enerjisi Takyon denilen bu enerjidir. Onun küresel dağıtımına hiç kimsenin karışmaması şarttır. Tüm kalbimi adayarak dua ederim ki yaşayan her canlı denge noktasını ve Takyondan kaynaklanan düzeni bulacaktır. Dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz.”

Takyonizasyon'un Doğuşu

Şahsa Tescilli oluşundan dolayı Takyonizasyon işlemi ile ilgili tartışılmada limit vardır. İşlemin tam anlaşılması ile ilgili herkesin arzusu giderici olmayacaktır. Her ne kadar biz Takyonizasyon işleminin nasıl çalıştığını ifşa edemez isek de, nasıl işlemediği bilgisi ancak paylaşılabilirdir.

Takyonizasyon, 1990 Yılında Keşfedildi

Müstakil Enerjiye yönelik araştırmada, bilim baştan kabul etti -- ve sonraları Takyon Enerjisinin varlığını dolaylıca kanıtladı. Bugün, hepimiz onun potansiyelini tasavvur ediyoruz. Bütün muhalefete rağmen, Takyon çağı başladı. 1966'da, Gerald Feinberg bilimsel dünya görüşü ile ışıktan-hızlı enerjinin terminolojisini birleştirmek için Takyon Enerjisini “ışıktan daha hızlı, atomaltı parçacıkları” olarak tanımladı. Biz geçmiş ve şimdide bu yeni çağın kuruluşu için katkıda bulunan ve böylece Takyon devrimi için yolu açan birçok bilimcilere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Takyon Enerjisinin varlığını kanıtlamada artık sorun yok. Bilakis, enerjiden istifade ediliyor. Pek çok seçkin bilimci bu alanda karışık neticeler ile çalıştılar. Bu bilimcilerin yaptığı ve başarmak için uğraştıkları Takyon Enerjisini kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürmedir.

Gelişmiş Takyon Teknolojilerinin kurucusu David Wagner, Takyon Enerjisinin faydaları hakkında farklı bir vizyona sahipti. Takyon Enerjisinin kullanılabilir elektrik enerjisine dönüşümünün temizce gerçekleştirilmesi onun vizyonuydu, aslında yükselen kriz gezegenin değil; çünkü olan enerji krizi değil. O bilincin krizidir.

David Wagner her şeyin Takyon alanından kaynaklandığını anladı ve onun uygulamalı fizikteki ileri hamleleri Takyonizasyon işlemi ile doğrudan alakalıdır. Takyonizasyon belli doğal malzemeleri moleküler alt seviyede kalıcı Takyon antenleri kılma suretiyle yeniden yapılandırmaktadır. Wagner'in Takyon Enerjisinden istifade yeteneği ile bilimsel dünyanın faydayı ispatlama yeteneği, 93'ü aşkın ülkede meydana gelmekte olan Takyon devrimi ile doğrudan alakalıdır. Takyonizasyon atılımı Yerküre üzerindeki yaşama fayda sağlayan biçimlerde Takyon Enerjisinin sınırsız potansiyelinden yararlanmaktadır ve bilincin yükseltilmesine yardım etmektedir.

Takyonizasyon işleminin keşfinden itibaren, Takyon Enerjisine küresel farkındalığı artırmak için Wagner sorumluluğunu bildi. Yüz binlerce insanın görüş biçimlerini ve yaşam deneyimlerini değiştiren The Quality of One™ kalite seminerlerini geliştirdi. Bu devrimi tümüyle anlamak için, Takyon'un ilintisini ilk önce bilimde ve kuantum fiziğinde, sonraları holistik şifada anlamak yardımcı olurdu.

Wagner tarafından geliştirilen Takyonizasyon işlemi 100% patent verilebilir durumdadır; her nasılsa, pek çok temkinli mütealadan sonra, işlemi tescilli tutma kararı alındı. Wagner patent ihlal davalarında bunun milyonlarca doları kurtardığını kurumsal olarak düşünmektedir. Buna karşılık olarak, mümkün olduğunca mertebe eşyaların maliyetini düşük tutmaya aynı zamanda bu yardım etti. Tescilli oluşundan dolayı Takyonizasyon işlemi ile ilgili tartışılmada limit vardır. İşlemin tam anlaşılması ile ilgili herkesin arzusu giderici olmayacaktır. Her ne kadar biz Takyonizasyon işleminin nasıl çalıştığını ifşa edemez isek de, nasıl işlemediği bilgisi ancak paylaşılabilirdir.

Takyonizasyon İşlemi

  1. Frekans, spin manipulasyonu ya da transferi değil
  2. Yüksek frekans bobin teknolojisi değil
  3. Sesten yararlanmaz
  4. Radyonik (Yaşam enerjisi takviye ya da regulasyon cihazı) ya da SE5 (enerjitik kod) transferi değiller
  5. Ürünleri tanımlamak için kutsal geometriyi kullanmaz
  6. Dua ya da meditasyon gerektirmez
  7. Foton tabanlı teknoloji değil
  8. Kristalleri ya da orgon teknolojilerini kullanmaz
  9. Mıknatısları kullanmaz
  10. İşleticiye mahsus kesin hassasiyette değil

Takyonize ürünlerin kullanımı, normalde doğal biçimde toksinleri arıtma, mevcut vitaminlerin ve minerallerin arttırılmış emilimi, fiziksel faaliyetlerde yükselmiş enerji, suptil enerjilere karşı artmış farkındalık, artmış beyin işlevi, artan dolaşım ve Atletik yeteneklerde ve kas gelişiminde istisnai bağışıklık iyileşmeleri, sonucunu verir. Atletler bu ürünleri kullandıklarında performansta artışa olanak sağlayan yorgunlukta belirgin bir azalmanın farkına varmaktadırlar.

"Takyonun nasıl çalıştığını çözmek Evrenin gizemlerinden birini çözmektir"

Nejdet Kiral'ın Diğer Çevirileri ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52982592 ziyaretçi (134753010 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler