Spiritüalizm Nedir?
 

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde dinsel, mistik ve felsefi alanlarda pek çok akım, ekol ve gruplar kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Aralarındaki temel ortak nokta, ruh denilen manevi bir unsurun varlığını kabul etmeleridir. Fakat bunlardan bir kısmı, ruhun orijinal ve kendine özgü olduğunu kabul etmez, bir kısmı ruhun sürekli gelişim içinde olduğuna karşıdır, bir kısmı ise ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğini kabul eder. Bu yüzden kimi ansiklopedilerde spiritüalizm denen ruhçuluk iki kısımda ele alınır:

1. Felsefi spiritüalizm

Antikçağdan beri pek çok filozof ruh denilen bir cevherin varlığını savunmakla birlikte, bunlardan bazıları ruhların kendilerine özgü orijinal cevherler olduklarını kabul etmemişlerdir.

2. Deneysel spiritüalizm

Platon ve Pisagor gibi filozofların döneminden 19. yüzyıla dek sistemsiz bir şekilde dalgalanan, reenkarnasyonu kabul eden ruhçuluğun, Fransa'da Allan Kardec tarafından kurulan ilk sistemli biçimidir. Fransa gibi kimi Avrupa ülkelerinde Spiritizm adıyla da bilinir. Latin Amerika ülkelerinde ise kurucusuna ithafen, Kardesizm adını almıştır.

Konu hakkında yeterince bilgili olmayanlar spiritüalist sözcüğünün kullanıldığı her akım, ekol ve grubun reenkarnasyonu kabul ettiğini sanmaktadırlar. Oysa bu, ruhun varlığını kabul edenlerce kullanılan çok genel bir terimdir. Örneğin A.B.D.'de adında spiritüalist sözcüğü bulunan, sayıları yüzü aşkın, pek çok Hıristiyan kurum, kuruluş, örgüt ve tarikat bulunmakta olup, reenkarnasyon ilkesini kabul etmezler.

Kimileri ise ruhçuluğu maddeciliğin karşıtı olarak ele alır. Bu, felsefi alanda bazı spiritüalist akımlar için geçerli olmakla birlikte, tüm spiritüalist görüşler için geçerli değildir. Örneğin neo-spiritüalizm, ruh ve maddenin ayrılığını değil, birliğini savunur ve materyalist görüşten tümüyle kopuk ruhçuluğu eleştirir.

Temel Terimler

Klasik Spiritüalizm'in içerdiği fenomenler, konular ve alanlarla ilgili olarak kullanılan temel terimler şunlardır:

 1. Akışkanlar (sinirsel akışkan, yaşamsal akışkan)
 2. Animizm
 3. Apor
 4. Bağlı şuur
 5. Dedublüman
 6. Demateryalizasyon
 7. Dezenkarnasyon
 8. Doğum işareti
 9. Duble
 10. Ekminezi
 11. Ektoplazma
 12. Hami varlık
 13. Hipnoz
 14. Fantom
 15. Kendiliğinden imajinasyon
 16. Materyalizasyon
 17. Medyumluk
 18. Metapsişik
 19. Obsesyon
 20. Obsedör
 21. Operatör
 22. Perispri
 23. Psişik yetenekler
 24. Reenkarnasyon
 25. Ruh
 26. Seans
 27. Serbest şuur
 28. Spatyum
 29. Tekamül
 30. Teleportasyon
 31. Trans
 32. Teşevvüş
 33. Yaşam Planı

Spiritüalizmle ilişkili görülen Alanlar

 1. Ezoterizm
 2. Mistisizm
 3. Okültizm
 4. Parapsikoloji
 5. Teozofi
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Umut , 14.06.2018, 08:50 (UTC):

Dayanamadım, bir kere daha yazacağım: Sizin sayfanız hk. bir değerlendirme
var. http://www.angelfire.com/ri2/ruhiselman/rs78.html

Yorumu gönderen: ahsen, 22.10.2017, 03:03 (UTC):
ne güzel açıklamışsınız kopyala yapıştır olayını elinize sağlıkBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886264 ziyaretçi (142389878 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)