Su ve Yeralti Tanrilari
 
poseidon

Su ve Yeraltı Tanrıları

Su ya da deniz tanrıları geniş bir topluluk oluştururlar. Onların başında denizlerin ve dingin suların efendisi Poseidon vardır. (Denizler'i Akdeniz, dingin suları da Karadeniz karşılar.) Deniz tanrılarından biri de Okeanos'tur. Evreni çevreleyen “Okeanos” ırmağının efendisi olan Okeanos dişi titanlardan Tethys'in kocasıdır. Karıkocanın Okeanis denilen birçok kızı vardır. Bu deniz perileri ırmakları ve kaynakları simgeleştirirler. En çok bilinen Styks, Kallirroe ve Arethusa'dır. Su tanrılarından Pontos, Gaia'nın oğludur, adı “deniz uçurumu” anlamına gelir. Büyük oğlu Nareus, Doris'le evlidir. Nareus'un kızları Nareis'ler sayıları otuzla elli arasında düşünülen deniz perileridir. Başlıcaları Thetis, Amphitrite, Galateia'dır. Amphitrite, Poseidon'la evlidir. Triton, Amphitrite'yle Poseidon'un oğludur, bazen korkunç bazen iyilikçi bir tanrı olarak gösterilmiştir. Geleceği bildirir, büyük bir deniz salyangozu kabuğuyla her yerden duyulacak biçimde ses çıkarır.

Herakles'le dövüşmüş, Dionysos'a şarabın etkisiyle yenilmiştir. Poseidon'la Amphitrite'nin canavar sürülerine bakar. Geleceği okumak ve istediği biçime girmek yeteneğini Poseidon'dan almıştır. Yer altı tanrılarına gelince, onların başı Zeus'un kardeşi Hades'tir. Yeraltında ayrıca intikam tanrıçaları Erinya'lar vardır. Bunlar Ahlak kurallarını korurlar, bu kurallara karşı gelenleri cezalandırırlar. Bu acımasız ama dürüst tanrıçalar Kronos ile Nyks'in kızlarıdır. Korkunç canavarlar biçiminde tanıtlanmışlardır. Aile düzenini korurlar, aile düzeyinde cinayetlerle ilgilenirler. Uyku tanrısı Hypnos, Erebos'la Nyks'in oğlu Thanatos'un (Ölüm) ikiz kardeşidir. Yeraltında yaşar, oradan insanlara uyku ve düş gönderir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53403259 ziyaretçi (135945821 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler