Sureler Itibariyle Kuran Ayetlerinin Tevafuku
 

Sūreler İtibariyle Kurān Ayetlerinin Tevafuku

Sūreler itibariyledir. Onun dahi ēok nükteleri var. Bir intizam, bir kasd ve bir irādeyi gösterir bir tarzda tevāfukātı vardır.

Sūre-i Bakara'da, āyātın adediyle Lafz-ı Celālin adedi birdir. Fark dörttür ki:

Allah lafzı yerinde dört Hüve lafzı var. Mesela: لاَاِله اِلاَّهُوَ deki هُوَ gibi onunla muvafakat tamam olur. Al-i İmran'da, yine āyātiyle lafz-ı Celāl tevāfuktadır, müsavidirler. Yalnız lafz-ı Celāl 209 dur; āyet 200 dür, fark dokuzdur. Böyle mezāyāt-ı kelamiyede ve belāgat nüktelerinde küēük farklar zarar vermez. Takribi tevāfukāt kafidir.

sūre-i Nisa, Maide, Enām üēünün mecmu' āyetleri, mecmuundaki lafz-ı Celālin adedine tevāfuktadır. āyetlerin adedi 464, lafz-ı Celālin adedi 461, Bismillāh'daki Lafzullāh ile beraber tam tevāfuktadır.

Hem mesela: Baştaki beş sūrenin lafz-ı Celāl adedi; sūre-i A'raf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud'daki Lafz-ı Celāl adedinin iki mislidir. Demek bu ahirdeki beş, evvelki beşin yarısıdır. Sonra gelen sūre-i Yusuf, Ra'd, İbrahim, Hicr, Nahl sūrelerindeki lafz-ı Celāl adedi, o nısfın yarısıdır. Sonra sūre-i İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Hac. O nısfın nısfının yarısıdır.

Ve her sonra gelen sūrelerin beşer adetlerinde Lāfz-ı Celāl'in adedi, bir evvelki beşlerin yarısına indiğini acib bir sırr-ı tevafuk tarzında kaydetmiştir. (Rumuzat-ı Semaniye)

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757307 ziyaretçi (134090669 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler