Tövbe
 
tevbe, tövbe

Tövbe

Tövbe sözlükte hatadan dönmek, pişman olmak ve affetmek gibi anlamlara gelir. Tövbe kelimesi, insan için kullanılırsa günahtan dönmek, Allah için kullanılırsa tövbeyi kabul etmek anlamına gelir. Bunun için insanın günahını ve hatasını terk edip Allah'a dönmesine; Allah'ın da kendisinden af dileyen kuluna bağışla yönelmesine tövbe denir. Görüldüğü gibi tövbede insanla Allah arasında; insandan Allah'a ve Allah'tan insana doğru gerçekleşen karşılıklı bir iletişim söz konusudur.

Kurân, insanın en güzel biçimde ve inanma ihtiyacı içinde yaratıldığını; ancak inanıp inanmamakta özgür bırakıldığını haber verir. Kurân'ın bu açıklamalarında dinimizin insan anlayışının ne kadar gerçekçi olduğu görülür. Yani insan ne sürekli iyilik yapan bir melek ne de sürekli kötülük işleyen bir şeytandır. Aksine o, iyilik yapmaya da kötülük işlemeye de yatkın bir varlıktır. Bu nedenle insan yaratılışı gereği her zaman hata yapabilir.

Toplumumuzda en çok kullanılan deyimlerden biri olan "Hatasız kul olmaz." deyimi insanın hata yapmaya ne kadar elverişli olduğunu anlatmaktadır.

İslam'a göre insan doğuştan günahkar değildir. Fakat o, inanma ihtiyacına kulak vermez, aklını, iradesini ve diğer yeteneklerini yanlış yönde kullanırsa kötü davranışlarda bulunabilir. Bunun için Allah, insan gerçeğinden hareket ederek, ona yaptığı kötülükleri düzeltme ve eksikliklerini tamamlama fırsatı vermiştir. İşte insanın bozulan yapısının ilim, iman, iyi işlerle yeniden onarmasıyla ilgili Kurân kavramlarından biri de "tövbe'dir.

Tövbe insan-Allah iletişimini nasıl sağlar?

Tövbe, insan ile Allah arasında iletişimi gerçekleştiren ibadetlerden biridir. Tövbede insanla Allah arasında; insandan Allah'a ve Allah'tan insana doğru gerçekleşen karşılıklı bir iletişim söz konusudur.

Tövbede insandan Allah'a olan iletişim;

İnsanın günahını ve hatasını terk edip Allah'a dönmesine tövbe denir. İnanan insan, her zaman yaratıcısıyla barışık ve uyumlu bir ilişki içinde olmak ister. Gaflet, tembellik, ihmal, bilgisizlik gibi nedenlerden dolayı inancına aykırı bir davranış yaptığı zaman dini bir suçluluk ve günahkârlık hissine kapılır. Böyle bir durumda kişi kendini ruhen kirlenmiş hisseder. Günahları nedeniyle Rabb'i ile arasının açılacağının bilincindedir. Bu durum samimiyetle inanan bir insan için ruhi bir gerginlik ve huzursuzluğu beraberinde getirecektir.


İşte günahları nedeniyle kendini ruhen kirlenmiş, iç huzuru kaçmış, Rabb'i ile arası açılmış hisseden kişi, bu kirlenmişlikten arınmanın, Rabb'i ile uyumlu ve barışık olmanın yollarını arar. Yeniden huzura ermek ve rahatlamak ister. Böylesi bir durumda sevgisi ve merhametiyle evreni kuşatan, affetmeyi seven, Yüce bir varlığın olması onu rahatlatır. Aracısız doğrudan kendi iç dünyasını ona açar. Yaptığı hatanın farkına varır, pişman olur ve Rabb'inden bağışlanma diler. Bu anlamda tövbe, Yüce Allah ile bir konuşma, bir diyalogdur. İnsanın, özel bir iletişimle yaptığı hatalardan dolayı, sevgi merhamet sahibi Yüce Allah'tan bağışlanma dilemesidir. Yüce Rabbimiz Kurân'da şöyle buyurmaktadır.

"Rabb'im! Eğer unutacak ya da yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabb'imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabb'imiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla. Bize acı. Sen Mevla'mızsın." (Bakara suresi, 286)

Tövbede Allah'tan insana olan iletişim;

Allah'ın niteliklerinden biri de bağışlayıcılıktır. Kurân, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu, ona tövbe etmemiz gerektiğini, onun samimiyetle yapılan tövbeleri kabul edeceğini ve tövbe edenleri sevdiğini haber vermektedir. Konu ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

" Ey iman edenler, Allah'a tam bir teslimiyetle tövbe edin." (Tahrim suresi, 8 )

"Rabb'inizden bağışlanma dileyin, doğrusu o, çok bağışlayandır" (Nuh suresi, 10)

"... Allah tövbe edenleri sever" (Bakara suresi, 222)

Allah, yarattığı insanı çok iyi tanıyan, onun günahlarını gören ve bilendir. Bu nedenle insanlar günahlarını yalnızca Allah'a itiraf ederler ve yalnızca ondan bağışlanma dilerler.

"Rabb'inizden bağışlanma dileyin, sonra da tövbe edin. Muhakkak ki Rabb'im çok merhametlidir, (müminleri) çok sever." (Hud suresi, 90)

Dinimize göre, günahlardan kurtulma ve bağışlanma yolu olan tövbe, başlı başına bir ibadettir. Bunun için Kurân'ın temel isteklerinden biri de insanın sık sık tövbe faaliyetine katılmasıdır. İnanan kişi dinimizce yasaklanan bir şeyi ya da işi kendi iradesiyle yaptığında günah işlemiş olur. Günah işleyen bir kimse, işlenen günahtan dolayı tam bir pişmanlık duymalı, işlediği günahı terk etmeli, bir daha işlememeye kararlı olmalı ve Allah'a bağışlanması için tövbe etmelidir.

"Ve onlar bir kötülük işledikleri ya da bir haksızlık ederek kendilerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayarak hemen pişmanlık duyup günahlarından tövbe edenlerdir. Kötülüklerde ısrar edip devamlı olmadıkları takdirde günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Yeter ki onlar, bile bile tövbelerini bozup kötülüğe devam etmesinler" (Âli İmran suresi, 135)

Tövbe yolu ile Allah'la olan iletişimimizin hayatımızdaki anlam ve önemi nedir?

Tövbe insan ile Allah arasındaki iletişimi gerçekleştiren bir ibadettir. Allah insanı inancına uymayan işleri yapıp, sonra da içtenlikle tövbe edenlerin, önceki kötü hallerini iyi hale dönüştürür ve onları bağışlar. Bunun için öncelikle günahlardan tövbe edip sonra da Allah'tan bağışlanma dilemek gerekir.

Yüce Allah'ın işitiyor olması ve yapılan tövbeyi kabul etmesi insana güç verir; onun cesaret ve enerjisini artırır. Zihinsel ve bedensel değişikliğe neden olur. Böylece duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını daha iyi anlar. Davranışlarında değişiklikler yapma, onları kontrol etmeyi öğrenir. Hatalarını, gururunu, hırsını, bencilliğini görür ve bütün içtenliği ile daha iyi olana yönelir. Aynı zamanda insan duygu ve düşüncelerini başkasıyla paylaştığı için Allah ve onun yarattığı varlıklarla olan ilişkilerini güvence altına almış olur. Allah ile olan iletişimini sürekli canlı tutarak onunla olan iletişiminin korunmasını ve gelişmesini sağlamış olur. Bu durum aynı zamanda insana sevinç ve üzüntülerini paylaşmayı öğretir.

Tövbe, Allah tarafından sunulan bir umut, kurtulma, bağışlanma, kendini yenileme yolu olduğuna göre insan, ümitsizliğe düşmeden kişiliğini onarma ve kendini yenileme faaliyetini sürdürmelidir

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728710 ziyaretçi (133991003 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler