Talmud'dan Bazi Kurallar
 
bazı, kurallar, talmud'dan

Talmud'dan Bazı Kurallar

" Eğer bir Kenânînin (Kenânîler gayri Yahudi bir kavimdir) öküzü bir Yahudi öküzünü boynuzlayıp yaralarsa Kenânî ceza görmelidir ve yine bir Yahudi'nin öküzü başka bir Yahudi'nin öküzünü boynuzlarsa o da layık olduğu şekilde cezalandırılmalıdır. Fakat bir Yahudi'nin öküzü bir Kenânî'nin öküzünü boynuzlarsa ceza söz konusu olmaz."

Baba Kama 113b:

Bir biraderin kaybolmuş koyunu derhal kendisine iade edilmediği takdirde, iade etmeyen şahıs cezayı hak etmiştir. Fakat bu mal gayri Yahudi'ye aitse iş değişir. Gayri Yahudi'nin malı bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çarptırılmalı. Bu mevzuda Yahudi atalarına ait misaller verilir. R. Phinehas B. Yair'e göre gayri Yahudi birinin malını iade etmek cürümdür. Samoel ise şunu anlatır; gayri Yahudi'nin hatalarından istifade edilmelidir, bakır zanın ile bir gayri Yahudi'den altın bir kap aldım. Hem altın kabın altın olduğunu söylemedim hem de üstelik gayri Yahudi'ye vermem gereken 4 zuz (eski İbrani parası) yerine 3 zuz verdim.

Sanhedrin 76b-76a:

"Yehova bir gayri Yahudi'ye malını iade edeni kesinlikle affetmez."

Burada gayri Yahudi kelimesine kamuflaj yapılmış ve "kuti" denmiştir. Bu gayri Yahudileri kuşkulandırmamak için ta o zamanlardan beri uygulanan unsurdur.

Kethuboth 11b:

"Bir Yahudi kızının bekareti iki yüz zuz değerindedir. Bu pazarlıkla daha evvelinden verilebilir."

Kethuboth 51b:

"Bir kadın kocasının izniyle parasını vererek kendisi ile cinsi bir şekilde alakadar olacak bir şahıs kiralarsa, bunda hiçbir kabahat yoktur; fakat bu kiraladığı şahıs gayri Yahudi ise bu kabahatti, zira kazançlı çıkan gayri Yahudi'dir. Fakat aynı vaziyet, bir Yahudi erkeği ile gayri Yahudi bir kız arasında vuku buluyorsa zararı yoktur, fakat Yahudi erkeği bu gayri Yahudi kızla evlenmemeye çok dikkat etmelidir."

Kethuboth56a:

Bütün cinsi işler akşam karanlığında ya da karanlık odada yapılmalıdır. Sebebi açık havada böyle işler yapılsa herkes işini gücünü bırakır seyre dalar ve daha fenası işlerini yapacak yerde cinsi tema yapan adamı taklit etmeye çalışır.

Kethuboth 111a:

"Yeryüzünde bütün memleketler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır."

Kethuboth 111b:

"Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler eşektir. O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır."

Kethuboth 76a:

"O adam ki kız kardeşi ile beraber yatıp, kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bunu şikayet etmez, bunda bir kabahat yoktur, fakat kız kardeşi şikayette bulunursa bu işi tekrarlamaması bu adama bildirilir. O şahıs ki daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve validesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğlu da validesi ile yatmak isterse böyle bir vaziyette, eğer bu işler zor kullanılmadan yapılıyorsa, bize düşen bir vazife yoktur; ta ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek talebinde bulunur ve validesi buna mani olmak isterse oğlu hem kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin cinsi arzularını tatmin etmeli; ta ki validesi başka bir erkek buluncaya kadar."

Kethuboth 61b:

"Bir gayri Yahudi, Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadının baştan çıkartırsa, bir Yahudi çocuğunu kirletirse; Yahudi, umumi bir Yahudi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır. Eğer bir Yahudi, umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve değnekle dövülür, Bir Yahudi kızını kirleten gayri Yahudi'nin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür. Bütün bunlar bilhassa gayri Yahudilerin önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudi'ye dokunmaya bir daha yeltenmesinler."

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52746457 ziyaretçi (134057184 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler