Tapodatta Masali (Hindistan)
 

Tapodatta Masalı (Hindistan)

Ratishthâna'da Tapodatta adında bir Brahman yaşardı. O, gençliğinde babasının bütün gayretlerine rağmen, gerekli bilgileri öğrenemedi. Sonradan, eleştirildiği için utanç duyarak, bilgi edinmek amacıyla Ganj nehri kıyılarında inzivaya çekildi. Orada kendisine çok şiddetli eziyet yaptı ve o böyle tanrı İndra'ya bağlanırken, İndra gökten hayretle ona baktı ve bir Brahman kılığına girerek onu engellemeye geldi. Onun yanma geldiği zaman kıyıdan kum taneleri alıp onları Ganj'ın dalgalı sularına atmaya başladı. Tapodatta bunu gördü ve sessizliğini bozarak merakla sordu:

"Brahman, neden devamlı böyle yapıyorsun?"

Brahman kılığındaki İndra, kendisine ısrarla sorulunca dedi ki:

"İnsan ve hayvanın geçmesi için Ganj'ın üstüne köprü yapıyorum."

Bunun üzerine Tapodatta dedi ki:

"Seni aptal, birazdan akıntıyla taşınacak olan kumlarla hiç Ganj'ın üstüne köprü yapılır mı?"

Brahman şekline bürünmüş olan İndra bunu işitince ona dedi ki:

"Eğer gerçeği biliyorsan neden bilgi işitmeden ya da bilgi okumadan. Sadece oruç tutup adak sunarak bilgiyi elde etmeye çalışıyorsun? Eğer bilgi çalışmadan elde ediliyorsa bir tavşanın boynuzu da olabilir, gök boya ile süslenebilir ve belki harfler kullanılmadan yazı yazılabilir. Eğer böyle kazanılıyorsa bu dünyada artık kimse çalışmasın."

Brahman kılığındaki İndra, Tapodatta'ya böyle deyince; Tapodatta düşündü ve onun gerçeği söylediğine kanaat getirerek kendine yaptığı eziyete bir son verdi ve evine gitti.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52990238 ziyaretçi (134776061 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler