Tayy-i Mekan Nedir?
 

Tayy-i Mekan Nedir?

Tayyi mekân; mekân değiştirmek anlamına gelmektedir. Üç şekli vardır:

  1. Nefs Tayyi Mekânı
  2. Ruh Tayyi Mekânı
  3. Fizik Vücut Tayyi Mekânı

Nefsimizin elektron devir sayısı, fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Ayrılabilmesi için bu devir sayılarının eşitlenmesi lâzımdır. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki tek bir saniyelik bir bölümünde, nefsin elektron devir sayısı artar; fizik vücudun devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda, nefs vücuttan tereyağından kıl çeker gibi ayrılır.

Bu neye benzer?

Bir kamyon düşünün, bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati iki yüz kilometre olsun, kamyonun yüz kilometre. Eğer kamyonun hızını yüz elli kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın hızını yüz elli kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken; herhangi bir insanın, birinden ötekine geçmesi, sokakta yürüyormuş gibi bir kolaylık arz eder; çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyordur. Birinden ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Yani; Kim nefs tayyi mekânı yaparsa, kim uykuya dalarsa; uykuya daldığı anda, onun nefsi vücudundan derhâl ayrılır.

Tayyi mekânın yaşanması ise, bu ayrılığın uyanık olarak gerçekleştirilmesidir; yani kişinin aklı nefsini kumanda etmeye başlar ve nefs, fizik vücuttan ayrıldığı zaman, akıl tamamen nefsi kontrol altında bulundurur.

Artık akıl, fizik vücudu kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı, nefs kendisinden ayrıldığı an, tekrar eski haline döner. Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an, derhâl kendi elektron sayısına döner ve böylece nefs, başka bir âlem olan zahirî âlemde, yani kendisine ait olmayan bir âlemde, sonsuz hızla hareket etmek imkânının sahibi olur.

İnsan her gece rüya görür. Bazı insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar, aslında uykularında tayyi mekânı yaşayanlardır; ama onlar hiçbir zaman tayyi mekân yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyalarında, bir hayal âleminde uçtuklarını düşünürler. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu âlemde cereyan etmeyen, başka âlemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu, her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey, bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak, o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir; tayyi mekândır.

Nefs, vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhâl uykuya dalar. Akıl artık fizik vücudu kumanda etmemektedir. Nefsi kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare eden nedir? Otomatik kontrol sistemleridir. Midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol müesseseleri, artık onları kontrol altına almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder.

Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan, Allah'ın sonsuz bilgisayar sistemidir. Allah'ın sonsuzluğu, bütün âlemleri kapsamıştır. Kur'ân-ı Kerîm diyor ki: "Allah'ım, Senin Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır" . İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah, bu ilminden bir parçayı insanlara da vermiştir. İnsanlar nefs, ruh ve fizik vücut tayyi mekânı yapacak seviyeye ulaşabilirler. Nefs tayyi mekânında, vücuttan ayrılan nefs başka bir âleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında, başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah'ın yarattığı bu kordon, nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuz uzaklara giderse gitsin hiç kopmaz. Allah her şeye kaadirdir. Eğer başka insanların kordonları birbirleriyle karşılaşsa biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Birgün başınızın üzerindeki kordondan nefsinize bağlandığınızı göreceksiniz. İşte nefs tayyi mekânı yaptıklarını iddia eden budistler diyorlar ki: “Bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır”. Bunun külliyen yalan olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa, biz onları bilemeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız nefs tayyi mekânı, başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını göstermektedir. Bu kordon, sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki; hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mâl etmesi ya da buna benzer bir olay, hiçbir şekilde mümkün değildir.

İşte böyle bir dizaynda, nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz ve gittiğiniz yerlerde, eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınız da zahirî âlemdir. Zahirî âlemde hiç kimse normal standartlarda, nefsi görmez. İnsanların arasında gezersiniz; ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız; ama siz uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız, diğer yarım küresindesiniz ve güneşin olduğu taraf gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor.

Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki; nefsiniz bu âlemdedir. Ama bir de şartların fizik olduğu bir âleme gideceksiniz. Sizden evvel olanların yaşadığı berzah âlemi. O zaman bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız oradasınız, berzah âlemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyâmete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah âlemi, nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya gider, orada yaşantılarını devam ettirirler. Kıyâmet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefslerinizin o gittikleri yerde, sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah, nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronlarının devir sayısını, elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah âleminde de sonsuz hızla hareket söz konusudur. Nefsler bu âleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken, iki âlem arasındaki ve bizim âlemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler.

Birgün inşaallah hepinize TAYYİ MEKÂN nasip olacak. TAYYİ MEKÂN`ı yaptığınız zaman şunu unutmayın; sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece hayli güç bir şey. İnşaallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki; aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok Allah'ın yardımıyla, herşey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs tayyi mekânı, bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi hepiniz tayyi mekânı kim bilir kaç defa yaşamışsınızdır. Ama rüyada yaşadığınız için bunun bilincinde değilsiniz. Sadece bir hayal yaşadığınızı zannetmektesiniz. Oysa ki kişi rüyasında mutlaka bir gezegene gitmiştir.

Eğer nefs tayyi mekânının ötesine geçmek söz konusu ise, bunun adı ruh tayyi mekânıdır. Ruhumuz kendisine ait olan elektron devir sayısını dilediği an, dilediği stan-dartlarda değiştirmek imkânının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur ve emr âleminin de, zahirî âlemin de, berzah âleminin de bütün özelliklerini bir ruh, dilediği an kazanabilir ya da yok edebilir. Zahirî âlemde bir ruh, dilerse zahirî âlemin bir parçası olur. Dilerse zahirî âlemin bir parçası olmanın hemen dışına çıkar. Berzah âleminde bir ruh, berzah âleminin varlığı olur. Herkes onu nefs zanneder ya da dilerse bir anda bu standardın dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb âleminde, gayb âleminin standartlarına girer ya da dışına çıkabilir.

Allah ruha farklı bir özellik vermiştir. O dilediğini, dilediği standartlarda yapmak imkânının sahibidir. Kim ruh tayyi mekânını yapabilir? Salâha ulaşan kişinin başının üzerine, Allah bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir. Bu ruh tayyi mekânı yapması için Allah’ın o kişiye bir hediyesidir. Onun başının üzerinde taşıdığı bu ruh, aklının her zaman kumanda edebileceği, bir çeşit uçak gibidir ve o ruha kumanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir.

Ruh tayyi mekânının nefs tayyi mekânından farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhâl bürünebilme imkânıdır. Ama orada o bunu yaparken, eğer fizik vücut uykuda değilse, o kişinin fizik vücuduna, akıl kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse, farklı bir tayyi mekân boyutuna girdik: Ruh tayyi mekânı. Sadece salâha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh tayyi mekânını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar, bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Bir çok hikâyeler anlatılır. Ama aslında hangi evliya bunu gerçekleştirmişse biliniz ki bu hakikattir. Allah'ın kanunları, fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise, o ait olduğu âlemin fiziğidir; yine aynı şeydir. Her âlemde geçerlidir, âlem farklılıkları sonsuz hızın varlığına sebeptir.

Bir kişi fizik vücuduyla herhangi bir şehirde görünürken, onun ruhu başka bir yerde, meselâ hacda aynı anda, aynı gün görülebilir. O kişinin fizik vücudu uykudaysa, o sırada akıl, ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, aklı fizik vücuduna kumanda ediyorsa; o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır ve bu tayyi mekânın sahibi olan kişi, aslında bu tayyi mekânı yaşayan değildir. Öyleyse, bir çok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Mevlâna Celâlettin Rumî aynı günde hem Konya'da görülmüştür, hem Hac'da görülmüştür ve normal standartlarda fizik olarak görülmüştür. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği âlemde fizik olabilir, dilediği âlemde fiziğin de ötesine geçebilir.

Bu ikinci tayyi mekân çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer; kişinin aklı, ruhu kontrolü altında tuttuğu için, bütün olanlardan Allah’ın bu evliyası her zaman haberdardır. Ama Allah bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu, Allah'ın sünnetullahıyla kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir ve dünya üzerinde bunun da neticeleri çok görülmüştür.

Bir başka tayyi mekân çeşidi var mı? Evet var, fizik vücut tayyi mekânı.

Zannetmeyin ki, fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayyi mekânı yapabilir. Hayır fizik vücut, daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? Fizik vücut tayyi mekânını yerli yerine oturtabilmek için, fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lâzımdır. Fizik vücudumuzun içindeki nefs, fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs, fizik vücudumuzdan ayrılamaz.

Belki bir insanın nefs tayyi mekânını yaşayabilmesi, 3 standartta gerçekleşir: Fizik vücudun uyku haline girmesi birinci standart; bayılması, ikinci standart; ölmesi, üçüncü standart. Ölürse, artık o kişinin nefs tayyi mekânı, zaten 40 günlük bir mezarda geçen, geri kalanı da berzah âleminde geçen, kıyâmete kadar devam edecek olan bir tayyi mekân olayıdır.

Fizik vücut tayyi mekânına gelince, bu söylediğimiz kanunla çok yakından alâkalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuz içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı, fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki; ruh, fizik vücudumuzun üzerine geliyor, yerine yerleşiyor; ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek: Ruh, fizik vücudumuzu esir alır ve fizik vücudumuz, ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu, her zerresini kapladığı için, hiç kimse fizik vücudumuzu göremez.

İşte böylece fizik vücudumuzun, ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh tayyi mekânı yaptığı zaman, ruhu oraya yalnız gider, sonsuz hızla gider, orada şekil değiştirir, normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır; ama fizik vücut tayyi mekânında gidilecek yere ulaşıldığı zaman, ruh kontrol müessesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Arada dilediği gibi hareket edebilir; ama kendi âlemine, bulunduğu yere geri dönerken, o zaman tekrar fizik vücudu, ruhun kontrolü altına alması gerekir ve tekrar ruh, iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu, geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde, ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücutta, orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Fzik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları, 3 ayrı tip tayyi mekânı sergiler.

İşte Hz. Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını getirmeden evvel, "Bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz?" dediği zaman, ifrid adlı cin diyor ki: "Siz daha yerinizden kalkana kadar, ben onu size getirebilirim." Kitap'tan bir ilme sahip olan adamsa dedi ki: "Siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar, ben onu size getiririm." Allah:"Ve Hz. Süleyman, o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman, döşemenin üzerinde tahtı gördü." diyor. Öyle ise, olay gerçekleşmiş. Allah, Hz. Süleyman'a verdiği hızları, üç ayrı bölümde dizayn etmiştir ve Hz. Süleyman devamlı olarak tayyi mekânı yaşamıştır. O, sonsuz hızın sahibiydi. Bu statüde, Allah’ın zamanı geriye çalıştırması ya da sonsuz hızı tarif eden bir çok âyet-i kerimesinin varolduğunu görüyoruz. Meselâ; yedi uyuyanlar için Allah zamanı durdurmuştur. Zaman, diğer insanlar için devam ediyor; ama onlar için gitmiyor. Onlar mağaraya alındıklarında Allah’a diyorlar ki: "Yarabbi, bize katından bir mürşid gönder, bizi mutluluğuna ulaştır." Allah diyor ki: "Onları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük, aya çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar diye sordular birbirlerine, ‘birkaç saat dediler' diyor.” Ama fırına ekmek almaya gittiklerinde ellerindeki paraların iki yüz, üç yüz yıl önceine ait olduğu anlaşıldı ve böylece yedi uyuyanlar o dizayn içersinde, zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar.

Allah’ın ihsan ettiği hız müesseseleri, bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta geçerlidir. Meselâ Allah dünya ile kendi arasındaki mesafeye “elli bin yıllık yol” diyor ve meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz'in BİR KAÇ DAKİKADA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ. Öyle ise farklı sistemler söz konusudur. Bugüne kadar dünyadan Allah'ın katına kadar fizik vücuduyla gidip oradan dönebilen, sadece Peygamber Efendimiz'dir Hz. İdris'in de, Hz. İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücut olarak oradalar ve r Hz. İsa'nın tekrar döneceği konusunda Allah’ın kesin bir teminatı var. Ama Hz. İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret, Kur'ân-ı Kerîm'de yoktur. Bu da bir tayyi mekândır. Hz. İdris'in cennete alınması olayı, bir tayyi mekân olayıdır.

Hz. İdris, Allah’a diyor ki: "Mutlaka cennetini görmek istiyorum." Allah sonunda dayanamıyor, onu cennetine götürüyor. İyice dua ettikten sonra: "Çık, tekrar seni dünyaya göndereceğim." diyor. Hz. İdris diyor ki: "Çıkmam." Allah: "Ama bana çıkacağım diye söz verdin." diyor, Hz. İdris diyor ki: "Tamam, verdim; ama şimdi çıkmak istemiyorum. Sen, benim Rabbimsin, beni affedersin". Allah diyor ki: "Kabul ettim. Hadi kal burada!" Yani naz makamı da Allah’a bazen böyle, onun önceden bildiği; ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah muhakkak herşeye kadirdir.

Hz. İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. On ikinci havari Romalılara haber verir ve salona gelir. Allah diyor ki: "O geldiği zaman, Biz onun yüzüyle Hz. İsa'nın yüzünü değiştirdik. Onu İsa'ya götürdüler. Çarmığa gerdiler. Biz de Hz. İsa'yı katımıza kaldırdık" . Nasıl kaldırmış? Gene tayyi mekân olayı. Hem Hz. İdris'in, hem de Hz. İsa'nın olayı, tayyi mekân olayıdır. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın katına çıkması, mirac olayı, yine tayyi mekândır. Üçü de fizik vücud tayyi mekânını yaşamıştır. Unutmayın, hepsinin fizik vücutlarının üzerine, ruhları örtü olmuştur. O standartlar içinde, Allah'ın göklerine yükselmişlerdir. Allah'ın katına kadar yükselmişler ve iki tanesi orada kalmıştır. Sadece Peygamber Efendimiz'e has bir olay yaşanmıştır. O, tekrar geri dönmüştür.

Allah’a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki; O bizim Peygamberimiz. Allah Kur'ân'ı ona indirmiş ve bütün âlemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah onun için diyor ki: "Seni âlemlere rahmet olarak yarattım." Kur'ân-ı Kerîm için de yine Allah öyle söylüyor: "Âlemlere rahmet olarak yarattım." diyor. Kur'ân-ı Kerîm sadece şu bizim dünyamızda Peygamber Efendimiz'e indirilen, sadece bu dünyada tanınan bir dîn kitabı değildir. Allah'ın bütün âlemlere indirdiği bir kitaptır. Peygamber Efendimiz de o kitap kendisine inen kişi olarak, bütün âlemlerde tanınmaktadır.

İşte Peygamber Efendimiz'in miracına dikkatle baktığımız zaman, onun da bir fizik vücut tayyi mekânı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah? Gelecek nesillere ve Mekkeli'lere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz' i doğrudan doğruya katına almamış. Evvelâ radan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana, Peygamber Efendimiz'i ulaştırmış. Orada durmuş. Peygamber Efendimiz, o kervan sahipleriyle konuşmuş. 1-2 dakika konuşmadan sonra oradan ayrılan Peygamber Efendimiz, birkaç dakika sonra, ikinci kervana ulaşmış. (2.kervan, 1.kervandan 1 hafta sonra gelecek Mekkeye) ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş ve ondan sonra da Allah onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra, oradan Allah’ın katına yükselmiş. Allah Kur'ân-ı Kerîm'de buyuruyor ki: "Kalbi gördüklerini tekzib etmedi." Peygamber Efendimiz, Allah’ın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi, ruhunun baş gözleri ile görüyor; ama ondan evvel gördüklerini -Allah bize de, bütün kalp gözü açık olanlara gösterdiği gibi-, kalp gözüyle göstermiş ve Allah bu sebebe dayalı olarak: “Kalbi gördüklerini tekzip etmedi.” diyor.

Biliyorsunuz ki; Hz. Musa da Allah'yı baş gözleriyle görmek istedi, görmekte ısrar etti. Allah da buyurdu ki: "Sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görecek olan vasıfta yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın, bundan vazgeç." dedi. O da: "Vazgeçmem." dedi. Allah: "Öyleyse, şimdi bu karşıdaki dağa tecelli edeceğim. O, beni kendi gözleriyle görecek. (Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek.) Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan, o zaman düşünelim." Ve Allah dağa tecelli etti. Dağın kendisine ait olan görme hassasıyla, Allah'yı görmesini sağladı; ama dağ bile dayanamadı ve berhava oldu ve Hz. Musa da o anda dağın görme hassasını yakaladı ve bayıldı. Bu görüşten sonra Hz. Musa'nın artık Allah'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz.

İşte Peygamber Efendimiz, Allah’ın huzuruna vardığı zaman, baş gözleriyle Allah'yı görmedi. (Fizik vücudunun) Ruhunun baş gözüyle gördü ki; ruhu zaten emr âleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir, ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi, her an Allah'yı görebilmektedirler ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah'ı görmeye tahammül edemez. Nefsimizin gözleri Allah'yı görmeye tahammül edemez; ama ruhumuzun gözleri Allah'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü, Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir.

Peygamber Efendimiz, giderken Cebrail (as)'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah’ın katına ulaştı, geriye döndüğünde, ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz demişti ki: “Falanca yerde kervanla karşılaştım”. Tabiî hiç kimse inanmamıştı; ama kervan denildiği zaman, Peygamber Efendimiz ile karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi ve peygamber Efendimiz' e Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman; derhal gözünün önüne Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, herşeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek, net olarak verdi.

Öyleyse miraç olayı da tam bir tayyi mekân olayıdır. Fizik vücut tayyi mekân olayıdır ve Kur'ân-ı Kerîm'de birçok fizik vücut tayyi mekânından bahsedildiğini görüyoruz. Tayyi mekân dediğimiz zaman, olağanüstü güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah, O'nun yoldaki bütün dileyen insanlara lâyık oldukları gün mutlaka bu ihsanda bulunacaktır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Yunus Polat , 26.11.2019, 16:56 (UTC):
Esselamünaleyküm Adem oğulları ve kızları Tayyi mekan yapabilmeniz için önce riyazet orucu yapmanız gerekecektir riyazet orucu Biiznillah hayvansal gıdalardan kesilip et ve süt ürünlerinden bedeni temizlemek nefsi terbiye etmek ve sebze ve meyve ile beslenip ruhen arınmaktır . Önce riyazet orucunu düzenli kimi insandan kimi insana değişebilir gün süresi siz niyet edip Allah rızası için riyazet orucu tutmaya / diye Allah’ım sen kabul et dieceksiniz et süt ürünleri hayvansal gıda yemiceksiniz. Daha sonra akşam ve yatsı saatlerinde riyazetten en az 1 hafta sonra niyet ettim Tayyi mekan yapmaya diyip 25 kez Estağfirullah dieceksiniz abdestli bir şekilde gusul daha sonrası namaz abdesti alıcaksınız tabikide. maşALLAH subhALLAH Ademoğulları ve kızları . Yalnız uyku düzeninizi ayarlamanız gerekecektir akşam ile yatsı zamanı uyumaya hazır olun . Nefsinizi terbiye edin ALLAH rızası için .

Yorumu gönderen: Murat , 27.06.2019, 16:43 (UTC):
Şeytan amellerinizi süslediği gibi uyduruk inançlarınızı da süslemiş. Bu uzun yazıyı yumurtlayan arkadaş ve evliya dediği kişiler bir bardak suya dahi kalkıp yürümeden ulaşamazlar. Tayyi mekan, zaman kandırmacası ile oyalanıp duruyorlar. Allah ıslah etsin beyinlerini.

Yorumu gönderen: faik, 12.01.2019, 11:57 (UTC):
güzel yazı arastırıp yazmışşın bir çok konu öğrendim bilmediklerimi öğrendim özetini hafızama aldım bu konularla ilgili başka yazıları okuyacağım eksik varsa sebeplencem tamamlıcam yorumlarıda okudum suçlamadan eleştiri olur eksik varsa tamamlansın hatırlatılsın bu siteyi yazdım devamlı okucam allahın selamı ve bereketi üstünüze olsun

Yorumu gönderen: Mustafa , 22.10.2018, 21:09 (UTC):
Tayyı mekan hakkında atıp tutmayın. Ruh ile seyahat gibi deneyim yaşama algısının tayyı mekan ile ilgisi yoktur. Tayyı mekan fizik bedenle olur bildiğin çok uzak bir yere bir anda ışınlanmadır. Tarikat ve tasavvufu kabullenip bir mürşide biyad edip 16 sene kadar öğretilerini yerine getirmeyen hiç kimse tayyı mekan yapma ve yaptırma yetkisine sahip olamaz. Tayyı mekan ile seyahat kapsamına uzaydaki başka gezegen ve dünyalar da girer hatta tayyı mekana sahip sufiler onunla cennete girip içinde zevk-i Sefa’ları da yapıp dünyaya geri gelir ve bunu gizli tutarlar. Tayyı mekan sahibi insan gözlerini kapayıp gitmek istediği istikamete doğru bir adım atar gözlerini sçtığında ise gitmek istediği yerdedir vasıtası ise cennetten gelen Burak isimli melektir at şekline girer ve tayyı mekan yapacak kişiyi üzerinde şimşek hızıyla gideceği yere taşır burak isimli melek peygamber efendimizin mirac gecesi üzerine bindiği melektir tayyı mekanın ruhani bir boyut ile en ufak ilişkisi yoktur hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olmadığınız şeyleri tartışmayın.

Yorumu gönderen: ali, 14.09.2018, 19:36 (UTC):
ilmin hakki zekati o ilimi isteyene vermektir Allah in izni ile. kimse nasil yapildigini yazmamis yada ben bulamadim. icinizde yaptigini soleyenler var. mubarekler hele bi tarif edinde bizde bi gidek gelek. mesela RABBİMDEN NASİL BİR DİLEK DİLEMEK LAZİM. O DİLEGİN ARKASİNDAN HANGİ İSMİAZAMİ soylersek o kapi acilir. hangi mertebeden sonra bedenen gidilir. bu ilme calisirken ruyalar nasil degisir. hic yasayan yokmu???

Yorumu gönderen: Zeki , 06.09.2018, 08:32 (UTC):
Arkadaşlar, bu nefs tayy-i mekanı konusu, budist felsfede astral seyahat diye geçer. Onlar nefsi ruh olarak bildikleri için, ruhsal seyahat yaptıklarını zannederler. Aslında nefs tayy-i mekanıdır. Ruh tayy-i mekanı, sadece tasavvuf hayatı yaşayan üst seviye evliyaullah tarafından yapılabilir.

Yorumu gönderen: salihkul, 04.07.2018, 21:34 (UTC):
Allah için nefse düşman olmadıkça emri maruf nehri münker yapmadıkça Allah dostlarının ve evliyaların yardımı olmadan veya evliya olmadan tayyi mekan ancak hayal kurmak olur.

Yorumu gönderen: Gerkyk, 20.03.2018, 12:33 (UTC):
Marsa gidip toprak getiren arkadaşımız bana ulaşabilirmi acil!! Şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: Kayra, 04.02.2018, 21:58 (UTC):
Başta dediğiniz kadar kolaysa 150 kilometre hızda seyreden iki araçın birinden bir diğerine geçelim de... Zaten geçemezsek o zaman Tayyi Mekanı da Tayyi Zamanı da yaşarız. :)

Yorumu gönderen: Pinar Yucesan, 17.01.2018, 14:44 (UTC):
Yaziniz icin çok teşekkür ederim kendi adima. Lütfen bir kaynak önerebilir misiniz? Bu konularda güvenilir bir kitap yada makale bulmak zor.

Yorumu gönderen: Muzaffer, 03.01.2018, 23:36 (UTC):
Selamunaleykum ben ruhumla marsa ve neptune gittim hatta her ikisindede insan fizigine girdim marsta biraz toprak cebime koydum geldim yatagimda uyandim cebime hrmen baktim toprak vardi onun icin 2 yildir psokolojik tedavi goruyorum ilerleme uok selametle kalin.

Yorumu gönderen: kendini bilmez, 24.12.2017, 01:59 (UTC):
allahın varlığında kendi yokluğuna ulaştığın an okuduklarımın gerçekleşeceini umut ediyorum. allahın tabiki müsadesiyle.

Yorumu gönderen: yasmin, 18.04.2017, 10:52 (UTC):
sonunda dayanamiyor kelimesi kulunu kirmak istemiyor manasinda kullanılmış peygamberiyle rabbi arasındaki muhabbeti biz bilemeyiz sadece olayı kendi dilimizce anlatmaya çalışabiliriz konuyu saptirmayin lutfen emeye saygı gosterip okuduklarininiz hakkini vermek icin bir Allah razı olsun diyiverin mesela

Yorumu gönderen: Seçkin, 30.03.2017, 12:28 (UTC):
"Fizik vücutla nefsin arasında, başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah'ın yarattığı bu kordon, nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuz uzaklara giderse gitsin hiç kopmaz. "
Bu olayı ben yaşadım tam uykuya dalacak gibi olurken sanki bir kablo gibi bir şeyle nefsimin çıkmakta olduğunu hissettim korktum o anda korkunca nefsim geri bedenime döndü

Yorumu gönderen: Engin, 03.02.2017, 21:54 (UTC):
Ayrıca siz peygamberimizin Allahi kendi baş gözüyle gördüğüne neden inanmiyorsunuz davet eden Allah bu gücü peygamberimize veremezmi.

Yorumu gönderen: Evliya 313, 02.01.2017, 20:14 (UTC):
Bunu Anlatdiginiz Icin Allah Sizden Razi Olsun Kalp Gozu Aciklar Aldi Mesajinizi Ben allahin LutfuKeremiyle Cok Ilim Oyreniyorum Ve Bunlar Hakikatin Ta Kendisi. Seytan Bazilarini Uyutmus sadece Dini Yalniz Namazda Goruyorlar Allah Gozunuzu Acsin Insallah. Seytani Elinizde Qazoz Agaci Yapin Ben Oyle Yaptim. Sevgilerle Azerbaijandan. Adsiz Evliya.

Yorumu gönderen: Sultan , 22.11.2016, 21:10 (UTC):
Allah tan bahsederken veya Allaha dua ederken Onemli olan niyet ;) dunyada binlerce dill ve konusma sekli vardir. Obur dunyada Kimi nasil yargilayacagini Allah bilir. Anlatilmasi zor bir konu. Cok buyuk bir zahmetle anlatilmaya calisilmis tsk ederiz.

Yorumu gönderen: insan, 03.08.2016, 22:41 (UTC):
Nefsin elektron devir sayısı diye bir şey yok. Nefis ve ruh, madde değildir ki atomu ve elektronu olsun! Ayrıca Hz. İdris'le ilgili kıssa İslam'a uygun değil. Bir peygambere çocukça davranış yakıştırılamaz. Allah'a "dayanamıyor" denmiş ki tam bir fecaat zaten o kısım.

Tayyi mekan öyle hadi yapalım diyebileceğimiz bir şey değil. Keramet ve mucize olarak peygamberlerle gerçek evliyaullaha hediye olarak verilen bir şey.

Kerametler/mucizeler nefsin istekleri için kullanılmaz. Kişi istediği zaman ortaya çıkmaz Allah istediği zaman çıkar. Evliya keramete şaşırır, farkında bile olmaz fizik kurallarını aştığının.

Yani "hadi uçağa para vermeyelim ehehe beleş" gibi tembelce zihniyetle algılanması o kadar büyük bir vebal ki. Biz normal insanlar Allah'ın fizik kanunlarına uyup teknoloji geliştirip uçak yapacağız.

Müslümanlar senelerdir yüzyıllardır uyuyor. Uçup kaçma hayaliyle uyduruk menkıbelerle, iki alemde işe yaramayacak boş bilgilerle dolduruyorlar kafalarını. Ne dinlerini adam gibi öğreniyorlar ne de dünyayı...

Yorumu gönderen: Sıla, 27.06.2016, 07:47 (UTC):
yapsam mı acaba korkuyotum

Yorumu gönderen: Sahibüzzaman, 13.02.2016, 07:13 (UTC):
Allah hataları çokça bağışlayan ve insanlara çokça merhamet edendir.Allah çok şevkatli pek merhametlidir. "Sonunda dayanamıyor" değil sabretmek istemiyor olucaktı. Çünki Allah sabrın sahibidir. Oradaki ifade noksanlıgı işaret etmez Allahın naz-u Niyazını işaret eder. Kalplerinizi bu kadar katılaştırmayın.Şekilcilik yapmayın.Şekle bakmayın. Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Ayrıca Ayrılıga düştüğünüz hususlarda Allah aranızda hükmünü elbette verecektir. Çünkü o bilinmeyeni de bilendir. Durum böyle oldugu Halde Onun ilham olundukları hataya sebebiyet verebilir açıkçası Allah o hataların tevbesini de o insana nasip etmiştir.

Yorumu gönderen: Murat, 01.12.2015, 11:14 (UTC):
Sevgili Abdullah kardeşime katılıyorum. Sonunda dayanamıyor kelimelerini okuyunca ben de pek zorlandım. Kalbime anlatamadım. Es geçtim sustum. :D

Yorumu gönderen: Yeni Mehmet, 17.08.2015, 06:54 (UTC):
Risale-i Nur okumus gibisiniz

Yorumu gönderen: Bay X, 18.05.2015, 11:28 (UTC):
Kardeş tayy-ı mekan yaşamış gibi konuşuyorsun yaşamış mısın?

Yorumu gönderen: ahmed, 14.05.2015, 18:05 (UTC):
Selamun aleykum akil ile kavranan ilme bilim manevi bir ferasetle kavranan ilim marifettir..cevizin içini girmemiş sadece duyduklariyla okuduklariyla o ilmi anlatabilmenin sonucudur bu yazi

Yorumu gönderen: kenan doğuş, 27.04.2015, 02:52 (UTC):
Abdullah bey . edep ve tevazuu konusunda size katılıyorum..Dini konular anlatılırken. köy kahvesinde konuşulur gibi bir uslup takınmak doğru değil

Yorumu gönderen: Abdullah, 02.09.2014, 06:39 (UTC):
Yukarı da İdris as ile ilgili kısımda Allahü Teala için "sonunda dayanamıyor" diye yazmışsınız. Bu sözle neyi kastetmiş olursanız olun bir noksanlık ifadesi olduğu için her türlü noksanlıktan münezzeh olan Alemlerin Rabbi Hz Allah(cc) için kesinlikle kullanılamaz. Evliyaullahın bile anlatmaktan sakındığı böyle bir hadiseyi siz bu derece keyfiyetle anlatmmamalısınız. En azından yazarken kullandığınız kelimeleri son derece edeb ve tevazuyla seçin. Öyle ki yarın huzur u mahşerde bizzat hıtabını işiteceğimiz Cenab-ı Hakka bu yazdıklarınızı okuyabilmeniz lazımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739746 ziyaretçi (134025410 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler