Temporal Lob ve Paranormal Olaylar Üzerindeki Etkisi
 
temporal lob

Temporal Lob ve Paranormal Olaylar Üzerindeki Etkisi

Hazırlayan: Akhenaton

Temporal lob, limbik sistemin bir parçasıdır ve özellikle amigdala, hipotalamus ve hipokampusu içerir. Bu organlar, zengin işitsel ve görsel halüsinasyonlar yaratmak için rüyalar sırasında birlikte çalışabilir; ancak bazı insanlar için uyanık saatlerde paranormal deneyimler üretmek için çabalarını koordine ederler. Aşağıdaki satırlar, Joe McNally’nin Fortean Times için birkaç yıl önce yazdığı çok daha büyük bir makaleden alıntılardır ve dikkate almamıza değer: [1]

“Paranormal araştırmanın hayallerinden biri, geniş bir fenomen yelpazesi için tek bir nedenin bulunabileceği fikridir... Olağandışı veya anormal beyin aktivitesi, binlerce yıllık gizemlerde altta yatan bir faktör olarak gelişmiştir...

Bunlar, içinde yüzebileceğiniz bulanık sulardır; hangi paranormal olayların hangi beyin koşulları ve olaylarıyla ilgili olduğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Bu karışıklığın büyük kısmı muhtemelen insan beyni ve zihni hakkındaki bilgimizin kesin olmayan doğasına indirgenebilir. Örneğin, benzer veya aynı semptomlar, birden fazla durum veya hastalıktan kaynaklanabilir; özellikle, “temporal lob epilepsi” (TLE) ve “temporal lob labilitesi” (TLL) olarak bilinen yüksek temporal lob instabilitesi nedeniyle beynin temporal lobundaki uyku felci ve olağandışı olayların her ikisi de potansiyel nedenler olarak tanımlanmıştır...(paranormal) deneyimler.

TLE, genellikle bireyin davranışına dayanarak teşhis edilir, ancak TLE’nin spesifik bir tıbbi durumdur ve her zaman  – anormal büyümeler, travma, inme veya benzeri- fiziksel beyin hasarından kaynaklanmakta olduğunun altı çizilmelidir. Bu fiziksel faktörlerin hiçbiri bireyin beyninde bulunmasa bile, bireyin yüksek temporal lobda değişkenliği varsa, benzer deneyimlerin ortaya çıkma olasılığı güçlüdür. Bu, basitçe ani anormal aktivitenin temporal lobda meydana gelme eğilimi anlamına gelir. Bu eğilim, tüm insanlarda mevcuttur, ancak çok geniş bir aralığa sahiptir. Adaylar arasındaki mevcut düşünce, düşük TLL’li kişilerin alışılmadık deneyimlere sahip olma ihtimalinin düşük, yüksek TLL’ye sahip olanların ise daha düşük olduğudur.” [1]

Temporal lob labilitesi bazıları için paranormal karşılaşmalara neden olsa da, limbik sistem her zaman açıklanamayan deneyimlerimizin arkasındaki suçlu değildir. Tecrübeleri olan ve yalnızca TLL (ve TLE)’nin gördükleri ve duydukları faktörler olmadığını bulmak için teste girmeyi kabul eden insanlar da var. Bu nedenle, insanlığın ruhları, melekleri, hayaletleri, vücut deneyimlerinden ve benzerlerinden oluşan tasvirlerinin gerçek olabileceği sonucuna varabiliriz; ve diğerleri için, gördükleri ve duydukları şey, onlara hile yapan zihin olabilir.[1]

temporal lobe

Temporal loblar;

  1. duyusal girdilerin organize edilmesinde,
  2. işitsel algılamada,
  3. dil ve konuşma işlevlerinde
  4. hafıza ilişkilendirilmesi ve oluşturulmasında
  5. Ayrıca karmaşık görsel bilgiyi de birleştirmede [2]

önemli rol oynamaktadır.

Genel olarak, nöropsikologlar beynin temporal lobunun, paranormal deneyimlerde anahtar bir oyuncu olduğunu düşünüyor gibi görünüyor. Sara hastası olmasanız bile, temporal lobunuz ne kadar hassassa, paranormal olay yaşama olasılığınız o kadar artar. Eğer “amigdale” denilen temporal lobun bir kısmında çok fazla elektriksel aktiviteniz varsa, duyusal tecrübenizi gelişmiş bir anlamla beslemeniz muhtemeldir.[3]

İnsanların hayalet görmeleri, psikotik bir durum, uyuşturucu kullanımı, uyku yoksunluğu veya temporal lob epilepsisi sonucunda ortaya çıkabilir. Bir “hayalet”, özellikle bir insan yorgun olduğunda, beyin tarafından üretilen bir illüzyon da olabilir.[4]

Paranormal olayları ve sağ temporal lob fonksiyonunu ile ilişkilendiren birçok kanıt bulunmaktadır. Deja vu ve önsezilerin sağ temporal lob stimülasyonunda gerçekleştiği belgelenmiştir.[5]

Temporal Lob Aktivitesi

psychosis

Temporal lob aktivitesi (ing. Temporal Lobe Activity), beynin ruhsal olmayan, cismani loblarındaki elektriksel faaliyete verilen addır. Sık sık tuhaf duyularla, zaman çarpıtmaları ve halüsinasyonlarla ifade edilir. Bazen bu dünyadan olmayan yaratıklar tarafından kaçırılıp uzay gemisine götürülen kişiler ya da bir şahıs veya bir nesnenin, gerçek hissi veren ve aslında maddi olmayan, ani ve şaşırtıcı bir tarza ortaya çıkışı örneklerinde olduğu gibi, görünüşte paranormal deneyler için bir açıklama şeklinde de kullanılır.[6]

İlk vaka raporları, temporal bölgelerdeki tümörlerin genellikle görsel halüsinasyonlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu halüsinasyonlar, “garip görünümlü bir elbise içindeki kötü görünümlü bir kadın”, “resimdeki sahneler ve seraplar”, hafif ve aydınlık cisimlerin parıltılarına bakışları içeriyordu.[7][8] Örneğin, sağ temporal lobu kistik gliomlu bir çocuğun bir bildirimi, beyaz giyinmiş bir adamın canlı üç boyutlu bir vizyonuydu.[9] Kennedy, vücudun dışında lokal olarak lobda geçici olarak bulunan, görsel-işitsel yapıdaki canlı gerçek halüsinasyonları ilk tespit edenlerden biriydi.[5]

obb

Temporal Lob ve Ölüm Öncesi Görümler

Temporal lob ile ilgili vaka raporlarının birçoğu, ölümden önce görünüm gören hastaları içermektedir. Bu, ölmekte olan hastalarda görülen iyi belgelenmiş bir klinik fenomendir.  Temporal lobun yakınındaki bölgelerde gerçekleşen aktivitelerde, hastalar Cennet’teki müziği duyduklarını, insanların canlı halüsinasyonlarını gördüklerini ve geçmiş hatıraları canlı bir şekilde hatırlayarak, vücudun dışında üç boyutlu bir panorama gibi göründüğünü bildirmişlerdir.[5]

epilepsi

Temporal Lob Epilepsisi

Temporal lob epilepsisi (TLE), beynin temporal lobunda ortaya çıkan ve yaklaşık bir veya iki dakika süren, tekrarlayan, provoke edilmeyen fokal nöbetler ile karakterize sinir sisteminin kronik bir hastalığıdır. TLE, fokal nöbetlerle birlikte en sık görülen epilepsi şeklidir. Temporal lobda fokal bir nöbet, iki taraflı nöbete odaklanabileceği zaman beyindeki diğer bölgelere yayılabilir.[10]

Kompleks parsiyel nöbet olarak adlandırılan bir tür epileptik uyum, “temporal lob” adı verilenbeyin bölgesindeki anormal elektriksel aktivitenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Onlarca yıldır bu tür epilepsiden muzdarip olan kişilerin aynı zamanda paranormal deneyimleri çoğu zaman olduğundan daha fazla rapor ettiği bilinmektedir.

Özellikle epilepsi öncesi dönemde ilaçlar tarafından iyi bir şekilde kontrol edilip önlenebilecek, vücut dışı deneyimler, duygulanılan bir varlık algılandığı ve nöbetler sırasında meydana gelen zaman bozulmalarının olduğu bildirilmiştir. Cerrahlar, beynin temporal lobunda belirli bölgeleri doğrudan stimüle ettiğinde de benzer duygular ortaya çıkmıştır.[3]

Kudüs’teki Hadassah Üniversitesi Hastanesi’ndeki araştırmacılar, temporal lob epilepsisi için 46 yaşındaki bir adamı tedavi ederken, hastanın Tanrı ile görüştüğünü ve konuştuğunu iddia ettiği spontan bir dini deneyime sahip olduğunu söylüyordu. Bu, bilim insanlarının hayali varlıklar gördüğünü iddia eden bir hastayı EEG makinesine bağlayıp ilk incelemeleriydi.

Çalışmanın yazarları olan Shahar Arzy ve Roey Schurr, hastanın “post-ictal psikoz” (P.I.P.) bağlamında dini sanrılar yaşadığını belirtiyordu. Online bir nöroloji dergisine olan “Discovery Magazine“ye göre bu durum, epilepsi nöbetinden sonra ortaya çıkan bir psikotik atak’tı.

90’lı yılların başlarında yapılan bir araştırmada bilim insanları, Temporal Lob Epilepsisi olan kişilerin dini kavramlara daha açık olabileceğini keşfettiler. Hatta klinik çalışmalarda bu hastaların dini kavramlar ya da cin ya da melek gibi görülmeyen varlıklarla ilgili kavramlara cinselliği çağrıştıran kelimelerden daha duyarlı olduğu gözlemlenmişti.

ghost, hayalet

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne’de araştırmacılar, bazı insanların kendilerine ilahi ve doğaüstü gelen ruhsal “varlık” duygusunun arkasındaki nörobilime gözlemlemek ve yinelenip yinelenmediğini görmek istemişlerdi. Araştırmaları, “varlık hissi“nin hareketlerimizden ve bedenimizdeki bilgiyi uzayda birleştirerek öz-farkındalık yaratmada yer alan sensorimotor beyin sinyallerinin değişmesinden kaynaklanabileceğini göstermişti.

EPFL ekibi, deneylerinde, katılımcıların duyu-vericileri girişini, beyinleri artık kendi bedenlerine ait gibi sinyalleri tanımlamayacak, bunun yerine başkalarınınki gibi yorumlayacak şekilde karıştırdı. Çalışmanın yöneticisi olan Profesör Olaf Blanke, şöyle diyordu:

“Sistem, hastalık nedeniyle arızalandığında -ya da bu deneydeki gibi bir makine yüzünden- bazen kendi bedeninin ikinci bir temsilini oluşturabilir. Fakat bu yansımayı beyin, artık “ben” olarak değil, bir başkası olarak ya da başka bir varlık olarak algılamaktadır.“

Elbette, herhangi bir dini deneyim öznel olsa da (ve daha yüksek bir güçle panoya ilişkin görüşünü almak istemeyeceğiniz pek çok bağlantı var), bazı ’doğaüstü’ deneyimler visseral ve korkutucu olabilir.

Pek çok karabasan (uyku felci) kurbanı, (uyanık olduğunuzda bir durumdur; ancak beyninizin rüyalarınızı harekete geçirmenizi durduracak kısmı, donmuş kalmanızı sağlar) halüsinasyonlar ve birinin göğsüne bastırdığı hissini bildirmiştir. Bazıları ise uyuşturulup uzaylılar tarafından kaçırıldığını, melekleri görüp  ve yüzdüğünü rapor etmiştir.

ghost, hayalet

Bir radyo programı olan American Life’de bayan H., evinde yaşadığı paranormal bir olayı şöyle anlatmaktadır:

“Bazı geceler, yatağa girdikten bir süre sonra yatağımdaki çarşafın altımdan sanki çekiliyor gibi olduğunu hissederdim. Ayrıca birisinin omzuma hafifçe vurduğunu duyumsardım. Bir gece uyandım ve gördüm ki yatağımın başucunda bir erkek ve bir kadın oturmaktaydı. Kadın; genç, karanlık ve belli belirsizdi. Başında büyük bir resim şapkası vardı. O anda felç oldum ve hareket edemedim.“

Bayan H.’nin çocukları da benzer garip olaylar rapor etmişlerdi. Bayan H., sözlerin şunları ekliyordu:

“Koridorda yürürken biri beni takip ediyormuş gibi ve sanki bana dokunacakmış gibi hissediyorum. Eğer yaşamadıysanız anlayamazsınız. Ama gerçek! Bir sabah kahvaltı için giyinirken dört yaşında olan B., odama geldi ve neden kendisini çağırdığımı sordu. Ona, onu çağırmadığımı, odasında olamayacağımı söyledim. İri ve şaşırmış gözlerle, “Kimdi o zaman, o beni çağıran” dedi. Bu ses, kime aitti?“

Sonunda yaşanılan olay hakkında birçok yorum yapıldı. Bunlardan biri de evdeki yangının binaya büyük miktarda karbon monoksit sızdırdığı ve tüm ailenin sessizce zehirlendiğiydi. Önde gelen danışmanlık toksikoloğu Albert Donnay’ın açıklaması şuydu: karbon monoksit! Albert Donnay, şöyle diyordu:

“Karbon monoksit zehirlenmesi, her türlü halüsinasyona neden olabilir - sesli, görsel, [insanlar] orada hiçbir şey olmadığında derileri üzerinde garip şeyler hissedebilir. Bu duruma maruz kalan insanlar, genellikle kulaklarında sesler duyduğunu, çan sesi ya da aceleyle yürüyen birinin ayak seslerini işittiklerini bildirmişlerdir.” [11]

2005’te yaşanan başka bir vakada, duş alırken “hayalet” gördükten sonra çılgınca ve aşırı titiz bulunan bir kadını içeriyordu; Uzmanlar, olayda yeni bir gazlı su ısıtıcısının yanlış bir şekilde monte edildiğini ve kadının evinin karbon monoksitle doldurduğunu keşfetmişti.[12]

Vilayanur S. Ramachandran, TLE’de görülen hiperreligiositenin, genel olarak artmış bir duygusal durumdan mı yoksa dindarlığa mı özgü olduğunu belirlemek için, duygusal uyarılma ile bağıntılı olan galvanik cilt yanıtı (GSR) kullanarak TLE’de görülen hiperreligiositenin nöral temelini araştırdı. uyaranlar. Ramachandran, GSR’yi ölçerken tarafsız, cinsel açıdan uyandırıcı ve dini kelimeler içeren iki konu sundu. Ramachandran, TLE’li hastaların dinî kelimelere duygusal tepkiler gösterdiğini, cinsel içerikli kelimelere verilen yanıtları azalttığını ve nötr kelimelere normal yanıtları gösterdiğini gösterebildi. Bu çalışma, bir nörobilim konferansında bir özet olarak sunuldu ve Ramachandran’ın “Phantoms in the Brain” (Beyindeki Hayaletler) kitabında atıfta bulundu, ancak hiçbir zaman hakemli bilimsel basında yayınlanmadı.[10]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Ek Okumalar

  1. Jess Hill, “Finding God in a seizure: the link between temporal lobe epilepsy and mysticism”, 10 Aralık 2014, https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/encounter/the-link-between-temporal-lobe-epilepsy-and-mysticism/5956982

Kaynaklar

[1] “Are Paranormal Experiences in the Brain?”, çeviren: Akhenaton, www.angelsghosts.com/paranormal-experiences-in-the-brain
[2] Rüveyda Bayramoğlu, “Beyin Anatomisi”, docs.neu.edu.tr/staff/ruveyda.bayramoglu/BEYÄ°N ANATOMÄ°SÄ°2_7.pdf
[3] Miriam Vered, “Paranormal Brain Skills”, çeviren: Akhenaton, www.brainskills.co.uk/paranormalbrainskills.html
[4] “Have you seen a ghost? There may be a medical reason”, çeviren: Akhenaton, https://www.today.com/health/have-you-seen-ghost-there-are-medical-reasons-t104377
[5] Kennedy, “Arch Int Med”, 1911, viii, s.317.
[6] Cenk Tekin, “Ruh ve Doğa Ötesi Bilimleri Sözlüğü”, Paragraf Yayınevi, Ankara 2005, s.223.
[7] Henschen, “Klinische und anatomische Beitrage zur Pathologie des Gehirns, Almquist and Wiksells, Upsala, 1890”, i-vii Arch f. Psychiat. 1925 lxxv, s.630.
[8] Jackson and Beevor, “Brain”, 1889-90, xii, s.346.
[9] Cushing, “Tr. Am Neurol A.”, 1921, s.374 .
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_lobe_epilepsy, çeviren: Akhenaton.
[11] “Are our brains to blame when we ’see’ ghosts and have religious visions?”, çeviren: Akhenaton, https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/bf88d01a-844e-460e-b807-bae9fe2b2ddf
[12] Diane Mapes, “See ghosts? There may be a medical reason”, çeviren: Akhenaton, https://www.nbcnews.com/healthmain/see-ghosts-there-may-be-medical-reason-1C9926902
[13] Doç. Melvin Morse, “Temporal Lobe And Religious Experiences”, çeviren: Akhenaton, https://www.meta-religion.com/Psychiatry/The_Paranormal/temporal_lobe_and_religious_experience.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Warcraft, 26.06.2019, 21:03 (UTC):
Hocam güzel açıklamışsın yazmışsında eyvallah.. Bilimle ilgili konularda yazarsan sevinirim... Allaha emanet ol.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53249391 ziyaretçi (135504835 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler