Thule Tarikati
 

Thule Tarikatı

2. Dünya Savaşı sonlarında doğru yıkılan Nazi Karargahı'na girildiğinde, hiç akıllara gelmeyen bir şeyle karşılaşılmıştı. yıkıntılar arasında 12 Tibetli rahibin cesedi bulunuyordu. Bu duruma o yıllarda hiçbir anlam verilememişti. Savaş bitip de her şey normale dönmeye başladıktan sonra bu durum birçok kimsenin dikkatini çekmeye başlamıştı: Nazi karargahında 12 Tibetli rahibin işi neydi? Bu soru uzun bir süre zihinleri meşgul etti. Ortaya çıkan sonuçlar bir hayli düşündürücüydü: Naziler, Şambala ile irtibattaydı!...

Her şey, Thule efsanesiyle başlıyordu. Thule efsanesinin kökeni ise kayıp bir uygarlığa dayanmaktaydı. Bu da Nazizm'in temelini oluşturuyordu. Bu efsane altında birleşen bir grup, Thule adında gizli bir tarikat kurdular. Nazi partisinin 7 kurucusundan biri olan Dietrich Eckardt, Thule tarikatının temel ifadesini şöyle açıklıyordu;

"Thule'nin tüm sırları, eski kayıp bir uygarlığa dayanır. Insanoğlu ile 'dış zekalar' arasında bulunan bazı aracı varlıklar, bu sırlara erenlere büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadırlar. Bu güç kaynağı Almancayı dünyaya egemen kılacaktır. Yine bu güç kaynağı, geleceğin üstün insanının ortaya çıkmasını ve insan türünün değişimini sağlayacaktır. "

Gizli Thule tarikatı'nın üyeleri arasında Rudolf Hess, Karl Haushoffer, Alfred Rosenberg ve Adolf Hitler gibi önde gelen isimler bulunmaktaydı. Nazi partisinin kurucu üyelerinden ve Thule tarikatının önde gelen isimlerinden Karl Haushofer'ın, birtakım normal ötesi yeteneklere sahip olduğu bilinmekteydi. örneğin ileri derecede geleceği bilme yeteneği vardı. olacakları daha önceden haber verebiliyordu. Düşmanın saldıracağı saati, top mermilerinin düşeceği noktaları çevresindekilere söyleyebiliyordu.

Buna benzer şekilde hitlerinde garip yeteneklere sahip olduğu tespit edildi. Daha sonraları Hitler'in majik çalışmalar gerçekleştirdiğinde ortaya çıktı. bunlardan en belirgin olanı radyodan yaptığı konuşmalarda, ses majisi denen majik bir yöntemi kullanmasıydı. bu yöntem büyük kitlelerin etki altına alınmasında büyük bir fonksiyon görmüştür. Araştırmalar ilerledikçe ortaya bir başka gerçek daha çıktı. Nazi partisi kurucu üyelerinden Karl Haushofer'in Hindistan, Japonya ve Tibet'e giderek oralarda uzun bir süre gizli çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Esrarengiz bir eğitimden geçtiği de, kayıtlar arasındaki bilgilerde dikkati çekiyordu. Tibet'te birtakım insanlarla gizli toplantılar yaptığı raporlarda belirtildi. Bu kişilerin kim olduğu hiçbir zaman öğrenilemedi.

İşin bir başka ilginç noktası ise Nazi'lerin kullanmış olduğu sembolleriydi. Bu şekil öyle rasgele seçilmiş bir sembol değildi. Gamalı haç insanlığın kullanmış olduğu en eski sembollerden biridir. Dünyanın pek çok köşesinde bu sembole rastlanmıştır. Eski uygarlıkların kullandığı en önemli sembollerden biri olan bu sembolü daha da ilginç yapan özellik, bunun bir Mu sembolü olmasıydı.

Tüm bilimsel yasalara karşı amansız bir savaş açan hitler, acaba bu gücünü nereden almaktaydı?. bu büyülü ve gizemli gücün adı, Thule örgütü idi (k163, k166, s78, g6).

Bu örgütün kurucularından, şair ve gazeteci, Dietrich Eckardt, 1920'lerde, mimar Alfred Rosenberg ve Karl Haushoffer ile birlikte, Hitler'e, mistik doğu'nun gizemlerini öğretmiş ve Hitler'in, o yıllarda bu örgüte katılmasını sağlamıştır. 1923 yılında kurulan milliyetçi sosyalist parti'nin yedi kurucu üyesinden biri olan Eckardt, aynı yıl içinde öldüğünde, elindeki tüm bilgi birikimini Karl Haushofer'e bırakır. Vasiyetinde ise, şöyle demektedir: “Hitler'i izleyiniz. Dans edecektir; ancak müziği ben yazdım. Onlarla temasa geçmesi için gerekli araçları kendisine verdik. Bana da sakın acımayın. Tarihi herhangi bir Alman'dan daha fazla etkilemiş olacağım. ”

Thule örgütü, adını “thule kornen”den almıştı. “Thule”, İzlanda efsanelerindeki batık bir kıtanın adıdır. Ayrıca, Grönland'ın batısında, halen bir Thule kenti bulunmaktadır. “kornen” ise, hem yarımada, hem de “boynuz” anlamına gelmektedir. “thule kornen”, Thule yarımadası anlamına gelmekle beraber, Thule kentinin gerçek adı qaanaak'tır. Iki ismi beraber okuduğumuzda “Zülkarneyn” (k165) kelimesi açıkça görülmektedir (Aiberg, yaptığımız konuşmada bu konuya değinmişti). Thule örgütü'nün sembolü, çift boynuzlu Viking miğferidir. Kökleri, kayıp kıta “mu” uygarlığına dayanan bu öğretinin temel taşları, insan psikolojisinin bilinmeyen yanları ve zaman boyutlarıydı. amaçları, “zamanda insan ve taşıt naklini” gerçekleştirerek, dünya'nın kaderini değiştirip üstün bir ırk meydana getirmek ve “üst zekalılarla” diyaloga geçmekti.

Vladimir Terziski tarafından hazırlanan “The Secrets of The Third Reich” (3. Reich'ın Sırları) isimli video filminde, Nazi Thule ve Vril örgütü üyelerinin, dünya dışı canlılarla telepatik temas kurduklarını ileri sürülmüştür (s78 ).

Thule örgütü'nde, Güneş, “aryan”ların kutsal sembolü olarak bilinirdi. “Aryan”ın lügat anlamı, “ari irk” ve Hint-Avrupa dilini konuşan tarih öncesi kavim (Hint-Avrupalı) demektir. Bir Tibet efsanesine göre, üç-dört bin yıl önce, Orta Asya'da, Gobi'de çok büyük bir uygarlık vardı. Bu uygarlık, bir felaket, belki de bir atom savaşı sonucu yıkılır; Gobi bir çöle dönüşür. Bu felaketten canını kurtarabilenler, Kuzey Avrupa'ya ve Kafkasya'ya göç ederler (Bu olay, tarih kitaplarında okuduğumuz, Orta Asya'daki kuraklık ve göçler konusu ile uyumludur). Thule örgütü'nün ermişleri, bu Gobi göçmenlerinin, insanlığın temel ırkını (ari soyunu) oluşturduğuna inanmaktaydılar.

Haushoffer, “kaynaklara dönmeyi”, yani doğu Avrupa'yı, Türkistan'ı, Pamir'i, Gobi'yi ve Tibet'i ele geçirme gereğini savunmaktaydı. ona göre, bu bölgeleri ele geçiren dünya'ya egemen olurdu.

Hint-Tibet mitoslarında, “uzay üstü uzay”a çıkıp zaman yolculuğu yapan “dhurakhapalam”a, “vaidor”; UFO benzeri uçan disklere de “vimana” denilmekteydi (d68 ). Hint esatirinde, vaidor'ların, turan dağı'nda; vimana'ların ise, Tor Dağı'nda bulunduğu, daha doğrusu inip, çıktıkları yazılıdır. Hatta, Çinlilerin, Fransızların (kont sédir) ve Rusların (Çar Nikola) büyük paralar harcayarak kurdukları ekiplerle Dhurakhapalam'ı arattırdıkları söylenir. General Haushofer'in de, Tibet'te bu konuda araştırmalar yaptığı söylenmiştir. Diğer taraftan, Tibet'teki lama rahiplerinin ağızbirliği ile sakladıkları bir sırra göre, Dhurakhapalam'ın, saklandığı kutsal beldeden çalındığı ileri sürülmüştür.

Bu konu ile ilgili olarak, Aiberg'in kitaplarından birinde, satır aralarında sadece şöyle bir cümle yer alıyor: “g'nin bu aygıtı bularak, Rusya üzerinden Grönland'a taşıması ve Paul Kamenberg isimli birini zamanda iki yıl geri göndermesi ile ilgili olarak süper devletleri şok eden deneyler”. Burada sözü edilen “g”nin, gurdjieff olduğu anlaşılıyor. Ancak ne yazık ki, Aiberg'in kitaplarında bu konu ile ilgili daha fazla bilgi bulunmuyor.

Thule örgütü, 1943 yılına kadar Tibet'le yakın ilişkiler içersinde olmuş, karşılıklı heyetler gönderilmiştir. Hatta, 1926'da, Berlin ve Münih'e, küçük bir Hindu kolonisinin yerleştirildiği bilinmektedir (Rusların Berlin'e girişi sırasında, ölenler arasında, himalaya ırkından gelme, alman üniforması giymiş, üzerinde kimliği ve rütbesi bulunmayan bin kadar cesede rastlanmıştır). Nazi'lerin “odessa” adlı bilim örgütünde de, üst rütbeli Tibetlilerin çalışmış olduğu saptanmıştır. Tibet kökenli “yeşil ejder” adlı bir örgütün de, Thule örgütü ile bağlantılı olduğu bilinmektedir (k18, k38, k65).

Thule örgütü'nün merkezi, birinci dünya savaşı'ndan sonra, İstanbul'a taşınmıştır. örgütün başkanı, hitler tarafından İstanbul'a gönderilen, ancak daha sonra İstanbul'da intihar süsü verilerek öldürülmüş olan (Türk literatüründe “Gizli Müslüman Baron” diye anılan), “Baron Rudolf von Sebottendorff” (diğer adıyla, “Rudolf Glauer”)dir. Araştırmacı yazar Jason Bishop, Baron Sebottendorff'un, İslam mistizmi ve Süfizmini tüm ayrıntıları ile çok iyi bilen ve tarikatlarla doğrudan teması olan bir kişi olduğunu belirtmektedir.

Baron Sebottendorff, 1933 yılında yayınlanan, “Before Hitler Came” (Hitler'den Önce) isimli kitabında, Nazi liderlerinin gizemli çalışmalarını konu almış ve kitap, bu nedenle gestapo tarafından yasaklanmıştır. Haushoffer ve Hanussen ile birlikte, gurdjieff de Müslüman olmadan önce bu örgüte mensuptu. Diğer bir örgüt üyesi olan Rudolf Hess'in de Müslüman olduğu ileri sürülmüştür. Hitler'in, Thule örgütü'ne 1920 yılında katıldığını daha önce belirtmiştik. Zig-zag grubu ile bir süre bağıntılı olarak çalışan Thule örgütü'nün hitler tarafından nazileştirilmesinden sonra, zig-zag grubu bu örgütle ilişkisini kesmiştir (k163).

En büyük hedefi, zaman yolculuğunu gerçekleştirerek dünya'nın kaderini değiştirmek olan Thule örgütü'nün, bu amaca ulaşacak teknolojiye erişebilmek için, tarih öncesi üstün aryan uygarlığının yaşadığı Hindistan ve Tibet'e kadar uzandığını görüyoruz

Hz. Hızır'ın öğrencisi olarak zaman yolculuğunun sırrına eren Mevlana halid-i bağdadi'nin de, Mekke-i Mükerreme'de kendisine söylendiği üzere, Hindistan yollarına düştüğünü ve cihanabad'da irşat edildiğini daha önce belirtmiştik (k43).

Dolayısıyla, görüyoruz ki, zaman yolculuğunun sırrı, her iki taraftan da Hindistan ve Tibet taraflarına doğru uzanıyor. Diğer taraftan, gurdjieff ve Haushofer'in hem Thule, hem de zig-zag mensubu olmaları, Thule örgütü'nün, bağdadi'nin zaman yolculuğu etkinliğinden haberdar olduğunu akla getiriyor. Zig-zag grubu'nun, Thule örgütü ile ilişkisini kesmesi, belki de Nazi'lerin, zaman yolculuğu teknolojisini siyasi amaçlarla kullanmak istemelerinden kaynaklanmıştır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ





Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 28.12.2017, 14:56 (UTC):
Yiğit kardeşim, çalışmalarınızı ietişim bölümünden bana gönderirseniz zevkle yayınlarım...

Yorumu gönderen: SİNAN..., 13.11.2017, 08:30 (UTC):
Arkadaş sanırsam teorisyen kendim bizzat uzun yıllardır parapsikoloji ve metafizikle uğraşıyorum nazilerin uğraştığı zaman yolcuğu denilen olay İslam literatüründe tayyi zaman tayyi mekan olarak geçer ki yapan eski ermiş insanlarda mevcuttur kısa bır araştırmayla öğrenebilirsiniz...

Yorumu gönderen: İrem Ecem Kızılca, 28.01.2017, 11:07 (UTC):
Yiğit aslan size nasıl ulaşabiliriz?

Yorumu gönderen: Yiğit Aslan, 22.11.2016, 08:00 (UTC):
Şayet arzu edersen yazdığım makalelerin kısa bir özetini bir süre önce online bir platformda paylaştım. İşte gerçekte "Thule" ve "Nazizm" arasındaki bağ Wikipedia'da mevcuttur. Yazının tamamı bana aittir

Yorumu gönderen: Yiğit Aslan, 22.11.2016, 07:50 (UTC):
Güzel kardeşim bahsi geçen kitapların tamamı kitaplığımda mevcut fakat bahsettiğin gibi bir şey göremedim içinde. Ayrıca Nazi güçlerinin oluşturduğu bilim kuruluşu "Odessa" değil "Hydra" dır. Adının da kökü mitolojik canavar su ejderhası "Hydra"dan gelir. Başını kestiğinde 2 tane daha çıkar, bu isimle verilmek istenen mesaj da bizden birisini öldürürsün biz 2 oluruz, azla bize karşı kazanamazsın mesajı verilmek istenmiştir. Ha bu arada kitapların tamamı orijinal dilinde mevcut. Arzu ettiğin bi ara misafir ederek sayfa sayfa açıklamalarını yapabilirim. Nereden ulaştım diye sorarsan Almanya'da 17 yıl bulundum. Nazi tarihi ve Neo Nazizm'i üzerine bir çok makalem mevcuttur. Lütfen daha dikkatli yazalım bazı şeyleri

Yorumu gönderen: Gökhan, 26.05.2016, 17:53 (UTC):
Halil kardeşim ne demek istiyorsun lütfen biraz daha açarmısın. Yoksa devletin üst yetkilimisisin

Yorumu gönderen: AvniCan, 25.03.2015, 20:21 (UTC):
Onu bunu bilmem ama HALİL kardeşim çok iyi saçmalamış :)

Yorumu gönderen: barış, 14.12.2014, 19:58 (UTC):
hint-avrupa dil teorisi ile ariana'lar arasında herhangi bir bağ yoktur, olamaz da. ancak tarihi yeniden yazarak var olabilen yahudilerin bu saçmalıkları elbet bir gün sona erdirilecektir.

Yorumu gönderen: Baron Sedesloff, 07.11.2014, 19:26 (UTC):
Gobi Çölünde->Agatha Şambala ile Baron Sedeslof son kitabı ne zaman?

Yorumu gönderen: adem, 30.05.2014, 16:45 (UTC):
Ben bir tek allaha inanır ve ona guvenirim allahım kıyamet günü bizleri bu insanlardan koru AMİN

Yorumu gönderen: HLL Halil S., 27.11.2010, 23:13 (UTC):
Tekrarlanan geçmiş gelecekte,gemişintekinin tam tersi olmayacak Siyonistler dikkatli olsun tekrar 33.basamak hatırlasın ki beklenen geleceği o kadar iyi yönetmenize rağmen istisnalar sizleri yıkacak temel taşlar olacaktır.Kehanetlerinizin göremedikleri ve Tanrı terazisinde ki an geliyor.Adolf Hitler,M.Kemal Atatürk,W.C,Lenin vs ..gibi..Tanrıya güveniyorsunuz öyle değil mi dikkat edin başlangıçınız bile küçük bir yalandı ama yalan büyük olduğu için %98 size inandı hatta ben bile teknolojiden izlemeniz,hatta saniye saniye kayıtlarınız,IP numaramı bulmanız uydudan izlemler,yönetim kadronuz devletler üzerinizde ki baskı hepsini biliyorum,önemli olan sizin teraziniz deki değil tanrının terazisinde ki istereklik.

Yorumu gönderen: HLL, 26.11.2010, 01:51 (UTC):
Dikkatli olun geçmiş gelecekte tekrarlanacaktır...



Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003381 ziyaretçi (134808951 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler