Titan
 
titan

Titan

Hazırlayan: Akhenaton

Titanlar, Yunan mitolojisine göre efsanevi Altın Çağ’da dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkıdır.[1] Eski ve yeni tüm efsanelerde titanlar, insanüstü güce sahip genellikle zararlı, acımasız ve devasa yaratıklar olarak tasvir edilir.

Aynı şekilde mitolojide Toprak Ana Gaia’nın yani Terra’nın oğulları olan Titanlar, Zeus tarafından Tartares’e sürgün edilmiş (Uranos ve Gaia’dan olan) Titanları kurtarmak için doğmuşlardır.[2]

Yunanlılar, evreni tanrıların yarattığına inanmazlardı. Onlara göre evren, tanrıları yaratmıştı. Tanrılardan önce yer ile gök vardı: Titanlar onların çocukları, tanrılar da torunlarıydı. Yaşlı tanrılar, diye anılan titanlar, çağlar boyunca evreni ellerinde tutmuştu ve bunların en önemlisi Kronos’tu.[3]

Hesiod’un Theogonisine (Tanrıların Doğuşu) göre en başta Kaos vardı. Kaos, Titanları doğurdu. Titanlar değişik kavramlarla özdeştirilmiştir. Baştaki on iki Titan daha sonra başka Titanları doğurdular. Bunlardan bazıları Prometheus ve Atlas’tı. Titanlar, babası Uranos’u tahttan atan Kronos tarafından yönetilmiştir. Titanlar ise Olympos’lu tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir.[1]

Boşluğun (Kaos) maddi gerçekliğe dönüşmesi aşamasında Uranos’un (Gökyüzü) Gaia’nın (Yeryüzü) üzerine eğilmesiyle başlayan birleşmeler sonucu tanrısal kuşakların ikinci soyu olan 12 Titan ortaya çıktı. Temel maddesel güçleri oluşturan bu kuşağın altısı erkek (Titanlar), altısı da dişiydi (Titanidler). Titanlardan Kronos titanidlerden Rhea ile evlenecek ve oğulları Zeus babasıyla iktidar savaşına girişecektir.[4]

Titanların erkek olanları Okeanos, Koios, Hyperion, Iapetos ve Kronos; aynı zamanda Titanides denilen dişi Titanlar ise Theia, Rheia, Themis, Phoibe, Mnemosyne ve Tethys adlarını taşıyorlardı. Okeanos ve Tethys bütün nehirleri yarattılar. Hyperion ile Theia’dan Güneş - Helios, Ay - Selene, Şafak - Eos doğdular. İapetos ve Asie’den gökkubbesini sırtında taşıyan Atlas, Menoetios, Epimetheus, Prometheus doğdular. Diğer 2 çift Titan da kendi çocuklarını doğurdular. Ama gelecek, altıncı çiftin evlatlarınındı - Kronos ve Rheia’nın.

İlk doğan çocukları Kyklop ve Hekatonkheirlerden hem iğrenen hem de kendi iktidarını almalarından korkan Uranos, çocukları doğdukça onları yerin derinliklerine - Tartaros’a (cehenneme) atıyordu. Bu duruma üzülen Gaia eşinden nefret etmeye başladı, Titanları Gökyüzüne karşı kışkırttı. Titanlar babalarına karşı geldiler ve onu hâkimiyetinden mahrum bıraktılar. Titanların en kurnazı olan Kronos tahta oturmasına rağmen, kardeşlerinin güçlerinden korkarak onları Tartaros’tan kurtarmadı.[5]

Titanlar, devlere karşı birlik olurlar ve savaş başlar. "Gigantomakhia" (Devler savaşı) pek çok antik tapınağın alınlığını süslemektedir.[2]

Titanlar, Zeus’u dünyaya getiren Kronos ve Rheia’nın da içinde bulunduğu 5 soydur. Zeus’un babası Kronos’u tahtından ettiği savaşta büyük rol oynamıştır. Titanlar, Kronos’un babalarına karşı ayaklanmasına ve Kronos’u devirmek isteyen Zeus’a karşı verilen savaşa tam tekmil katılırlar. Zeus sonunda Kykloplar ile Hekatonkheirler’in yardımıyla savaşı kazanır ve düşmanlarını Tartaros’a sürer.[6]

Zeus, titanlarla olan savasında kendisine karsı savaşan İapetosoğulları’ndan Menoitios’u Erebos’un (yeraltı karanlığı) derinliklerine göndermiş, Atlas’ı ise dünyanın batı ucunda, Hesperidler’in ülkesinde sonsuza dek gökkubbeyi taşımak zorunda bırakmıştır.[7]

Titan (Dev) imajı için çocuk edebiyatında sıklıkla çocukları yiyen ve körpe bedenlerle beslenen bir canavar kullanılır.[2]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] "Mitoloji" (ders kitabı), MEB, Ankara 2013, s.20.
[2] "Larousse Semboller Sözlüğü", s.611.
[3] Serhat Öztürk, "Halep", Can Yayınları, 2011, s.22.
[4] Haluk Erdemol, "Mitolojiden Yansıyanlar", BD, Şubat 2014, s.65.
[5] "Dünya Mitolojisi" (ders kitabı), MEGEP, Ankara 2006, s.9.
[6] Hatice Pala, "Kaos: Her Şeyin Başlangıcı", Actual Medicine, Ocak 2006, s.92.
[7] Hesiodos, "Hesiodos Eseri ve Kaynakları", çev. Sabahattin Eyuboğlu, Azra Erhat, s.515 – 520.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Göksel Bakkal, 28.04.2017, 14:19 (UTC):
Bir de kolosus denilen kolossal titanlar vardır. Titanlardan oncesidirler. Bkz. CollosusBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886148 ziyaretçi (142389636 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)