UFO'lar ve Uzaylilar Aslinda Cinler Mi?
 
UFO, USO, JINN

UFO'lar ve Uzaylılar Aslında Cinler mi?

Kimya Profesörü Osman Çakmak'ın Tezi, Yeni Bir Tartışma Yaratacak: "UFO'lar ve Uzaylılar, Aslında Cin"

Prof. Osman Çakmak'a göre, cinler perisperik enerjiden ibaret
UFO ve uzaylı görenler aslında cinleri görüyor
Uzaylı görüntülerini cinler tezgâhlıyor
UFO'cu ve cinci medyumlar, cinlerin kılık değiştirmesinde hemfikir

USO

Memlekette uzaylı ve UFO görenlerin sayısı az, cinlerle bir şekilde ilişkisi olanların sayısı çoktur. Zaman zaman bu denge UFO'ların lehine bozulsa da her ikisi de gündemden pek düşmez. Ancak hem cinler hem de UFO'lar bir şekilde görünürler, ama gerçek olup olmadıkları kanıtlanamadan yok olurlar. Yani cinleri ve UFO'ları görenler sadece gördükleriyle kalırlar. Uzaylılar, UFO'lar, cinler konusunda bir kimya profesörünün ilginç iddiaları var. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Başkanı Profesör Osman Çakmak'a göre UFO'lar ve uzaylılar, aslında cinlerden başkası değil. Profesör Osman Çakmak'a göre cinlerin değişik kılık ve şekillere girme, ışıklı görüntü oluşturma özellikleri var ve uzaylı masalları, cinlerin doğalarındaki bu görüntü oluşturma yeteneğinden kaynaklanıyor. Ayrıca uzaylıların vermek istediği mesajla, sözde kendilerini ruh diye takdim eden cinlerin söylediklerinde de benzerlik bulunuyor. Prof. Çakmak'ın uzaylılar ve cinlerle ilgili tezi oldukça ilginç ve önümüzdeki günlerde tartışılacak gibi görünüyor. Farklı boyutta ve uzayda, hayat sahibi ve akıllı 'uzaylılar ya da cinler' konusu ise dün olduğu gibi gelecekte de 'sır' çözülene kadar insanoğlunun gündeminde yer alacak.

Uzaylı, Alien

Prof. Dr. Osman Çakmak'ın iddiaları

Çeşitli özellikleriyle kendini belli eden ancak cisim ve değişik şekillerde görünen varlıklar, hangi din ve kültürden olursa olsun insanoğluna kendinden sürekli söz ettirmiştir. Kimi toplum bunlara 'hayalet', kimi toplum da 'peri, dev' gibi isimler takmışlardır. Kurân-ı Kerîm ayet ayet gelmeye başladığı devrede ise bunlara 'cin' adının verildiğini görüyoruz. Kurân-ı Kerîm'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldıkları bildirilir. Dumansız ateşin gerçek manası ne olabilir? Çağdaş fiziğin verileriyle düşünüldüğünde, bugün için bu kelimenin 'enerji' benzeri bir kavramı ifade ettiğini söyleyebilmekteyiz. Ateş, esasen maddenin dördüncü hali denilen iyon-gaz halini temsil eder. Bir de ateş ve duman halinde ortaya çıkan ışınlar (enerji) uyarılan elektronların temel hale geçicinde meydana gelir. Cinlerin, maddenin duman-gaz halinde ortaya çıkan enerji-ışın yapısına benzer olduğunu düşünebiliriz. Canlılığın en elverişsiz ortamda -suyun içinde, toprağın altında, çöllerde, kutuplarda- yayıldığını düşünürsek, yüce yaratıcının enerji âlemini boş bırakacağı düşünülemez. Enerjiden de çok çeşitli canlılar yaratılacaktır. Günümüz teknolojisinin görünmeyen, yer kaplamayan ve mahiyetinin de ne olduğu bilinmeyen elektrik-enerji-ışın-dalgalar, manyetik kuvvetler vs. üzerine bina edildiğini burada belirtelim. Cinler enerji dünyasının bilinçli varlıklarıdır.

Cinler de varlığının kaynağını ve gücünü insan gibi ruhtan alır. Cinlerin doğumları perispiri denen bir tür enerjiye bürünmek şeklinde olur. Ölümleri de ölüm zamanları geldiğinde perisperilerin yok olmasıyladır.

Cinler ilmi genellikle insandan öğrenirler. İnsanların teknolojik hünerleri gibi onların da birtakım hünerleri vardır. Örneğin değişik kılık ve şekillere girme, ışıklı, görüntü oluşturma özellikleri dikkatimizi çekmektedir.

Birtakım paranormal olaylarla ilgili araştırmalar, çeşitli bilimsel metotlarla araştırma merkezlerince ele alınmaya çalışılmaktadır. Uzaylı diye kendini tanıtan görüntülerin fotoğrafları alınabilmektedir. Aynı şekilde spiritüalistlerin masasına gelen ve kendisini 'ruh' olarak tanıtan vizyonların da. Bu görüntülerin bazı spektroskopik incelemeleri de yapılabilmiştir. İlginç olan ise, her iki türün spektral analizlerinin aynı sonucu vermeleridir. Spiritüalistlerin masasına gelen 'sözde ruh'larla, sözde uzaylıların polaroid filmleri, kırmızı ötesi (infrared) ve normal ışınlara dayalı spektral analizlerinin birbirinin tamamen aynı olduğu bildirilmektedir. Kendisini ‘ruh’ olarak tanıtanlarla 'uzaylılar sahtekarlığının' bizzat cinler tarafından tezgahlandığı bu şekilde iyice anlaşılmış bulunuyor.

Tüm canlıların ikinci bir enerji türü, bir bedeni bulunduğu bugün Kirlian fotoğrafçılık tekniği ile açıkça bilinmektedir. Yüksek frekanslı bir elektrik alanında canlılara ait bir enerji bedenlerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Uzaylı, Uzaylılar

Cinler Nasıl Aldatıyor?

Beyin dalgaları ile sayısız deneyler yapıldı. Bu deneyler, sesin ve ışığın normal bir insan üzerinde nasıl zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara yol açtığını gösterdi. Örmeğin, saniyede 8-12 ışık titreşimi, beynin alfa dalgalarının frekansına yakın bulunuyor. Bu titreşime maruz bırakılan insanlar son derece şiddetli reaksiyonlarda bulunur. Kollar, bacaklar sıçrar, kendini kaybeder. Kafa hafifler, şuursuz hale gelir. Bu yüzden yabancılarla karşılaştığını söyleyen birçok kişinin tarif ettiği belli araçlarla yanıp sönen ışık demeti, beynin basit, ritmik dalgalarını bozar. Cinlerin bu ışın dalgalarını kullanmayı bildiği ve insanlar üzerinde denedikleri anlaşılmaktadır ki, birçok UFO raporunda bu tarz bir felç olayından sıkça bahsedilmektedir. İnsan kulağının duyabileceği frekans sınırının altındaki bazı elektromanyetik dalgalar da insanı etkiler. Nitekim yine uzaylılarla karşılaştıklarını söyleyenler, acaba bir şey mi hissettiler, yoksa işittiler mi, kesin olarak bilemiyorlar. Aslında düşük frekanslı sesler, beyin dalgalarını değiştirmekle kalmaz, ayrıca şiddetli migren ağrılarına ve geçici felç gibi fiziksel aksaklıklara da neden olurlar. Kendilerini 'uzaylı' diye tanıtan 'cinler' insanların hayal gücü üzerinde tasarruf ediyorlar. Tıpkı hipnoz olayında olduğu gibi, şuuru ele geçiriyor ve istediği imajı ve inancı telkin ediyor. Kişinin beynine akım şeklinde yerleşen bu telkin, trans ve hipnozdan çıktıktan sonra, o kişi tarafından gerçekmiş gibi kabul ve iddia edilir.

Uso's

Alien

Uzaylılar

UFO'lar ve Uzaylılar Aslında Cinler mi?

'UFO'ların Varlığı Tartışılamaz'

Haktan Akdoğan-(Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Derneği Başkanı)

Kuran'da cinler, melekler ve diğer akıllı varlıklar konusuna ayrılmış birçok ayet var. Nas Suresi diyor ki; Göklerde ve yeryüzünde olan canlılar ve melekler, onlar hepsi büyüklük göstermeden Allah'a secde ederler. Göklerde ve yeryüzündeki canlılar ile melekleri ayırıyor. Bu, önemli bir vurgudur. Bizler cin ve melek diye bahsedilen fizik ötesi, bedensiz, salt enerji olan varlıkların varlığını reddetmiyoruz. Bunlar farklı frekans ve boyutlarda var olan varlıklar. Bu durum, diğer gezegenlerde farklı titreşimde olan bedenli ve zeki varlıkların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Profesör, uzaylı ve UFO'larla ilgili fiziki kanıtların olmadığını iddia ediyor. Mağara döneminde duvarlara astronot kıyafetli uzaylılar resmedilmiştir. Daha ileriki dönemlerde uzaylı heykelleri, frenks ve kabartmalar yapılmıştır. Günümüzde videoya çekilmiş, fiziki formu olan birçok görüntü var. Dünyamızda ele geçirilmiş UFO enkazları var. Çeşitli tarihlerde düşen UFO'lar var. Bu konuda konuşan sivil ve askeri üst düzey yetkili bulunuyor. Tarlalarda devasa çukurlara rastlandı. Bunların dünya dışı kaynaklı olduğu ispat edilmiştir. Bu varlıklar sadece semalarımızda dolaşmakla kalmıyorlar. Temas içinde oldukları insanları kendi gemilerine alıp, teknolojik bilgi aktarıyorlar. Direkt temasçılara dünyamızda olmayan elementlerden oluşmuş materyaller veriliyor. Bu materyallerin NASA'da incelemeleri yapıldı. Kaçırılan insanlara uzaylılar mikroçipler yerleştirdiler. Mikroçipler röntgenlerle tespit edilip ameliyatlarla çıkartıldı. Bunlar elle tutulur kanıtlardır. Profesör UFO'ların dengesiz ve eğitimsiz kişilere göründüğünü iddia ediyor. Ancak eski Amerika Başkanı Carter ile Reagan'ın UFO gözlemleri var. NASA'dan ayrılanların itirafları, askeri ve sivil pilotların bu konuda açıklamaları yok sayılamaz. Profesörle tek bir konuda hemfikirim; cin ve melek dediğimiz birtakım enerji varlıkların farklı boyutlarda yaşadığı konusuna katılıyorum. Kainatta sayısız boyutlar var. Fiziki gezegenleri olan, farklı titreşimleri bulunan bizler gibi zeki, bedenli, gelişmiş varlıklar da var.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Kassam, 11.10.2017, 15:28 (UTC):
Yorumlar arasın da çok güzel düşünceler paylaşan arkadaşlar var,elbette benimde kendi fikrim var Şunu belirtmeliyim ki;Yorum gönderen mert ve arslanın yorumunu beğendim ufuk açıcı olarak görüyorum.Sonsuz olan tek şey Arş'a egemenliğini kuran Rahman ın varlığıdır.Peygamber efendimiz (S.A.V) Mirac olayında bizim anlayacağımız tabiri ile boyutlar arası yani yedi kat göğü geçerek Arş-u Alâ da Rabbimizin Cemali ile müşerref olmuştur.Ayetler de geçen yerdekiler ve göktekiler...ile ilgili gökte kiler kelimesi bizim bildiğimiz gökyüzü olmadığını herhalde anlatmaya gerek yoktur diyerek konuyu şöyle noktalamak isterim.Uzaylı
veya ufo denilen şeye inanıp inanmamaktan mes'ul değiliz lakin cinler konusunda da tam tersi geçerlidir.Şahsen fikrim kısaca İki tane;1- bahsedilen varlıklar metinde dediği gibi herhangi bir alemde yaratılan bir canlı 2- onlar göklerdeki belli katmandaki meleklerden kulak hırsızlığı yaparak ardına takılan Rabbimizin emrettiği ateş topunun kendilerini yok edeceği vakite kadar insanlara bir takım gizli ilimler empoze eden Cinni lerdir.En iyisini bilen sonsuz ilim sahibi Allah Subhanallahi ve Teala dır.

Yorumu gönderen: oh my god, 15.01.2017, 08:36 (UTC):
lol

Yorumu gönderen: Ömer, 19.11.2016, 17:33 (UTC):
Hepsi cin işi takmayın kafanıza☺

Yorumu gönderen: birol , 01.09.2016, 22:44 (UTC):
cinler insan oğlundan çok gelişmiş bir toplum Süleyman peygamber zamanında ve firavn zamanın da şuanki teknolejimizn yapamadığı yapıları yapmışlardır Süleyman peygamber zamanında sanal ekrandan havuz yapan bir toplum aradan yüzüyıllar geçtiği halde teknolojileri nedir siz düşünün 1 kat semaya hatta peygamberimiz zamanına kadar göklere çıkıyorlardı ancak peygamber fendimizn doğumuyla göklere çıkmalara yasaklandı ne zaman bir cin göklere çıkmak isterse bir ateş topu cini yakar biz yıldız kayması olarak görürüz gökler derken melekler katından bahsediyorum uzaydan değil istedikleri yere düşünce hızıyla gidebiliriler aslında insanda cinden daha hızlıdır ancak inançlarımızda düşmeler olduğu için tayimekan tayi zaman yanız allahın değerli dostları kullanabiliyor ve diğer gezegenlere boyutlara alemlere gezebiliyorlar unutmayın allah dostuna bahçesini gezdirir siz siz olun ufoları unutun islama sarılın bunlar kafir cinlerin oyunu

Yorumu gönderen: isimsiz, 09.05.2016, 15:58 (UTC):
insanların ve cinlerin varlığı kuranı kerimde var..cinlerin nesneleri yürüttükleri belkısın tahtı gibi yada hz süleyman için süleyman mabedinde çalıştıklarıda kuranda yer alıyor..cinlerin şekil değiştirdikleri istedikleri kişilere göründükleride bilinen bir vaka..gelişmiş ülkelerin gökyüzünde ismini şu an hatırlayamadığım bir teknolojiyle gökyüzüne yollanan ışınlarla bir nesne gibi gösterdikleride biliniyor..tüm bu veriler ışığında uzaylılar varsa yaratılış gayelerini merak ediyorumallah cin ve insanları yanlızca kendisine ibadet etmeleri için yarattığını söylüyor kuranda peki bu canlılar bu kadar üstün bir teknolojiye ulaştılarsa bizlerden daha zeki olduklarına göre allaha iman noktasında ne durumdalar..

Yorumu gönderen: Xdmary, 06.02.2016, 19:59 (UTC):
cinler önceden marsta yaşıyolardı ve Allah onlarda bi amaç için yarattığını kuranda söylüyo kendisine itaat etmesi için onlara da Elçiler gönderiliyo aynı insanlar gibi inanmayanlar oluyo elçiyi öldürmeye kalkıyolar ve kan dökenler oluyo Allah'ta bunu yapan toplumları helak ediyo yaşadıkları gezegeni de yaşanmicak bir yer haşine getiriyi kendisine inanan toplumları ise farklı gezegenlere dağıtıyor dünya gibi ama farklı gezegenlere de gönderilenler oluyo zaten insanlar yok ken daha cinler vardı dünyada bu uzaylı diye gösterilen varlıklarda aslında başka gezegenlerde yaşayan cinler farklı görünümlere girip görünüyolar bizlere Zaten öyle bi varlık olsa Allah bize bildirirdi

Yorumu gönderen: recai, 15.12.2015, 05:24 (UTC):
bende gördüğüme inanıyorum şimdi hayretle takip ediyorum neden kimse açıklama gereyi duymuyor bunu bilim adamları çözsünler

Yorumu gönderen: Musa, 29.07.2015, 07:51 (UTC):
Ben Kuranda ufolardan bahsedildiğine inaniyorum.Ama neden Nasa hep uzaylilari gizliyo Antik ufo teorisi bilime koyulmali.Hep bilimde darvin ve büyük patlama gibi yalanlar var ne zaman tarih yeniden yazilacak ufolar gelicek uzaylilar inecek projeler kurub uzaylilari kabul etcez acaba

Yorumu gönderen: eroluygun, 18.04.2015, 22:48 (UTC):
Herkez konuşuyor muş miş imiş gibiCenabı hak cin şeytan iblis diyord uzaylı sürüngensi diyemezmi,Hz süleymanın cinleri vardı ozaman ufo yokmuydu çalıtırmak için vs,kuranda alemlerdemiş,nekastetmiş,suda hava yeraltı yerüstü çanlıların herbirine alem denmiş ayet denmiş hikmet denmiş ,arı,sinek,üzüm gibigibi,örnekvereçek dünya içinde medenyet kuran insansı sürüngenleri önemsemiyek ,yok böylesaçmalık.

Yorumu gönderen: sirius, 26.03.2015, 13:21 (UTC):
Hala dusunceme inanmayan bir catlak ses vqrsa buyursun yazzsin seve seve cevap verir tartisirim

Yorumu gönderen: sirius, 26.03.2015, 13:13 (UTC):
Abi siz musluman deilmisiniz cahil herifler cin olduguna inanlar var ya bizim gozumuzde perde yokmu nasil gorucez onlari musluman biri bu cin zirvqligina inanmaz cahilin tekiyseniz inanin tabi evren okadar buyuk bir biz olcaz diye birsey yok kuranda da binlerce alemden bahis ediyir mankafalar devam etsin bu zirvqliga inanmaya

Yorumu gönderen: zx, 16.01.2015, 10:31 (UTC):
Cin min yok masal masal , inanmayin bunlara yok derkende yanlis anlamayin bunlarin tabir ettigi sekilde degil cin bi genelleme bilinmeyen demek zaten kelime anlami araplar tanimadigi bilmedigi insanlara bizim yabanci dedigimiz gibi onlarda yabanciya cin diyor hepsi bu kadar inanmayin bunun gibilere pirim vermeyin azicik arastirin okuyun dusunun...

Yorumu gönderen: evren, 21.10.2014, 11:14 (UTC):
İslamii kaynaklarda cinni diye tabiredilen varlıklar fizikii boyutta hayvan sekillerine girmekte ve ellernin köpeklerin arka ayaklarına benzediği görüsü de ön plana cıkmakta. Zaten cinni arapca da gözle görülmeyen anlamına gelmekte. Dünya dısı varlık tanımı ise daha geniş bir perspektif, dünya dısı varlıklar da arapcada cinnii olabilir cünkü beden bulmus cizik dısı yaratıklar olarak. Ancak haktan beye katılıyorum ki tüm bu görülen vebilgi edinilentürleri hz süleymana ardımcı olan cinniler statüsünde elealıp kücültmek yanlıs...gercekleri görebilmek arapmitolojisi ve kültürünün daha ötesinde kanımca...

Yorumu gönderen: azize, 09.07.2014, 06:15 (UTC):
bence göktuğun fikri güzel ve mantıklı denemek gerek

Yorumu gönderen: arslan, 14.11.2013, 18:31 (UTC):
bence cinler uzaylıdır ve bizden istedikleri tek şeyse suyumuzdur çünkü onların bulundugu gezegende su çok azdır ve nitekim geçmiştede dünyamıza ufolar üzerinden saldırmışlardır ve hata dünyaya ayak basmışlardır hızır denilen zamanın sahibi onları kovmuş ve kovmakla kalmamış bulundukları yere haps etmiştir ve yecüc mecüc denilen kavim yine onlardır ve kıyamete yakın bir dönemde haps edildikleri yerden çıkıp dünyamıza yine saldıracaklardır ve hatta yeryüzündeki bütün savaşların ve bozgunculukların sebebi onlardır amaçları dünyada bozgunculuk çıkartıp bütün insanları yok etmek ve sularına el koymaktır vehatta dünyanın ilerigelen adamlarıyla görüşmüşlerdir ve bunlardan biriside deccal dir

Yorumu gönderen: ayhan, 10.11.2013, 04:29 (UTC):
öncelikle slm herkese yukarda okuduklarım bilimsel olarak kendi yazdıgını kendi inansınki bizde hak verelim pr.doktor. osman çakmak iddaları birbirini tutmuyor ilk öncelikle kuarnda 99 alem oldugunu yazmaktadır uzaylı diye korkup ülperdiginiz de bizim gibi yaratılan bir varlıktır belkide onlarda bizden korkuyorlar biz nasıl onlara korkutucu diyorsak belkide bizim içinde onlar aynı düşüncedelerdir diye düşünüyorum cin şeyan peri meleek huri ler ve bircok buna benzer yaratılan varlık oldugunu görenler ve bazı kötü e iyiliklerini görenler var oldugundan dogrulanmıştır uzaylı bir cinse bize görünmüyorsa uzaylı cesetleri neden görünüyor ve analıiz ediyoruz egerki cinle uzaylı ise onlarında ölümü tadıyor demiş ölün cinler nerde o zaman biz neden göremiyoruz asırlardır hiçmi birine raslamadık eger cinlerin cesedi görünmezse uzaylıların cesetlerini nasıl görüyoruz benim mantıgım ve bilgimlerim bunun dogruluk payı olduna innamıyorum kuranda hepsi var müslüman olarakta inanıyorum ver ayetlerde azda olsa hepsinin varlıgı acıklanmıştır ben uzaylıların olduna inanıyorum uzaylı derkende 99 alem var olduguna ve zaten her uzaylınında birbirine benzemeyenleride var onlarında ayrı alemlerden olduna inanaıyorum cin meler olduna da innıyorum

Yorumu gönderen: mert, 18.12.2010, 12:00 (UTC):
Bence Bu Uzaylılar Bizi Uzaylı Diye Görüyor Onlar Başka Bir saman Yolundan GElen Başka Bir insanlar bizden milyonlarca yıl ilerdeler onun için evrim gecirmisler ve böyle olmuslar belkide bize bir isaret weriyorlar bunlar mistik olaylar

Yorumu gönderen: alev, 14.12.2010, 13:28 (UTC):
bence onlar uzaylı değil onlarda cin yaa insan ürperiyor bunları görünce ama doğrusu bu zamana kadar hiç görmedim istememdeee

Yorumu gönderen: melisa, 12.12.2010, 14:21 (UTC):
bence evrende sadece biz yaşamıyoruz.... we cinler ile ufolar bir olamaz bazı araştırmalra gösteriyor ki ufolar insanlara cip takıyo cinler takamaz ve ufolar beyin dalgaları ile bizi kontrol edebilirken cinler bunu yapamaz sadece bize zarar werir bence ufolar we cinler farklı 2 kawram!..

Yorumu gönderen: adnan demirbağ, 11.12.2010, 11:41 (UTC):
bencede uzaylılar dediğimiz nesne cinler ben bunu biliyorum ve 16 yıldır inceliyorum

Yorumu gönderen: Gül, 08.12.2010, 13:13 (UTC):
Cinler ve Melekler gerçekten vardır ve Evren bir çok boyuttan oluşur. Ama Ufolar falan bana göre hikaye.

Yorumu gönderen: murat xxx, 02.12.2010, 20:40 (UTC):
selamlar
bu olay gerçekten biz insanlık için çok önemli bir olaydır bunu inkar etmemiz binevi ALLAH a karşı gelmek gibidir yani ALLAH ın yanlızca bizi yarattığımızı düşünmeyelim eğer bunu dersek haşa ALLAH ın hükmünü sınırlandırmış oluruz bu da hiç iyi BİR şey deildir sonsuz evrende nasıl oluyorsa eksi sonsonsuz artı sonsuz olrak matematikte formelleştiriliyorsa da bir gerşçektir bu bir gerçektik..... bizden farklı olcan canlılarında var olduğunu kur-an da bile gerçekten bunu ayetlerde veriyor.. ama bu ayetri kendince yorumlalanlar da var objektif olanlar da var ama aklı başında olan insan ve hem aklı ve bilgisi tam olan insan varsa evrende yanlız olduğunu idda etmez cinlerin alabileceği kanaatinde olanlar vardır bu da bir görüştür ve saygı duyuyorum ama nasıl oluyorda görünmeyen görünür.. cin kelimesinin anlamı da görünmeyen demektir ama bazı hadislerin rivyetine göre biz onları oldukları yerde göremeyiz onlartın oldukları boyutta göremeyiz eğer bizim boyut ta geçtikleri zaman ya bizden biri olarak yada başka şekle girerek bize görünürler bunlar içlerine girdikleri bedenlerde kalıcı etkilerde bırakırlar mesela dellenme ve kafada bilinç altında hayal ettiğimiz somut olayları dışa yansıtılarak bilinçli olarak görüş açımıza gerçek olarak hareket etme gibi etkiler vardır bu söylediklerimi bilimsel belgelere dayandırmıyorum sadece yorum olarak ve benim görüş açıma göre böyle oluyor eğer gerçekten bize görünseler aramızda fark kalmazdı boyutumuza madde maddeden enerji olarak gelebilirler başka yolda yok gibime geliyor bu söylediklerim bir kez daha söylüyorum bilimsel belgelerle kanıtlamıyoru sadece bu benim görüş açımdır....

Yorumu gönderen: ohazer, 30.11.2010, 14:04 (UTC):
Haktan Akdoğan her fırsatta Uzaylılar temasta bulundukları insanlara dünyamızda olmayan elementlerden oluşmuş materyaller veriyor yada Kaçırılan insanlara uzaylılar mikroçipler yerleştirdiler. Mikroçipler röntgenlerle tespit edilip ameliyatlarla çıkartıldı. Analiz yapıldı ve dünyamızda bulunmayan elementlerden oluştuğu tespit edildi diyerek kimya bilgi düzeyinin enginliğini kanıtlıyor.
Kendisine periyodik cetvel konusunu okumasını ve dünyamızda bulunmayan element tespit edildiği anda otomatikman bulunmuş olacağını ve isimlendirerek bu cetvele girmek durumunda olduğunu söylesek bu saatten sonra faydası olurmu bilmem.
Daha öncede Meksikadaki sincap maymunu ceseti için %100 insan DNA'sına sahipti ve Marmara denizi üzerinde görüldüğü iddia edilen Ufolar içinde fay hatlarından enerji çekerek olası depremin etkisini zayıflatıyorlar demişti.
Tevekkeli değil artık yalnız başına çıkıyor televizyonlara.Biliyordur herhalde karşısına konu uzmanı Kimyacı,Genetikçi veya jeofizikçi çıkarsa böyle dayanaksız temelsiz konuşamayacağını.

Yorumu gönderen: ayça , 24.11.2010, 06:11 (UTC):
böyle görüntülerle insanları korkutuyorsunuz üstelik bende ürperdim ...?

Yorumu gönderen: negrin, 10.06.2010, 18:51 (UTC):
bu söylenenler benim kafamı karıştırıyor.bilmiyorum.elimde olsa kendim araştırmak ve bilmek isterim.neden neden gizli bilgileri insanlarla paylaşmak istesinlerki.sadece ama sadece kendi bildiğimle yetinmeye çalışıyor hatta mantıklı düşünmeye çelışıyorum.allah yarattığı varlıları bizlere saymış.melek,cin,şeytan,insanlar ve hayvanlar olmak üzere. anlmıyorum böyle şeylerle insanların yane bizlerin kafalarımızı karıştırarak böyle şeylere bizi inandırmak zorunda bırakıyorlar.

Yorumu gönderen: umart, 05.06.2010, 15:04 (UTC):
sn kardeşim ya olarda aynılarını düşünuyorlarsa

Yorumu gönderen: gulhan, 23.02.2010, 17:03 (UTC):
Cinlerin varligina inanip da uzaylilari inkar etmek bana mantiksiz geliyor.Cinler,melekler,seytanlar,cadilar,kurtadamlar ;hepsi ayni hayali dunyanin varliklari degil mi?Ya hepsinin varolabilecegine inanmaliyiz ya da toptan red etmeliyiz.Kuran her varligin adini vermek zorunda degil ki...Bunlarin hepsi Allahin buyuklugunun birer parcasi ve ben hepsine inanmayi tercih ediyorum.Kimbilr evrende Allah in yarattigi ne gizemli hayatlar vardir.Haktan Akdogan in yorumu bana daha tarafsiz geldi...

Yorumu gönderen: h.ibrahim elma, 04.12.2009, 20:26 (UTC):
ben dünya dışı varlıklara ve ufoların gerçek olduğuna inanıyorum ben geceleri gökyüzünü hep izlerim çok sayıda uçan ve zigzag yapan cisimler gördüm ve sn hakdan akdoğan,ın ufo yorumlarını beğeniyorum

Yorumu gönderen: göktuğ, 18.06.2009, 08:12 (UTC):
prof.doktor osman çakmak peki bunlar madem cinler o zaman nasıl bize çip yerleştirebiliyorlar.Ayrıca kesin ufolar var çünkü bir sürü kanıtı var.videolarını izlerken aklıma hep uzaylıların büyük bir enerji dünyada meydana geldikten sonra ortaya çıktıkları aklıma geldi.peki biz kasten bir güç çıkarsak ve ufoların gelip gelmediğini uçaklar veya kameralardan izlesek ve onların uzay gemilerini bozacak bir sinyal yollasak ve düştükleri yerden onları incelemeye alsak nasıl olur?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886421 ziyaretçi (142390303 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)