V Isareti
 

V İşareti

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Gizli Semboller

V işareti, diğer parmaklar kapalıyken işaret parmağı ve orta parmakların birbirinden ayrı olarak kaldırıldığı bir el hareketidir. Kültürel şartlara ve hareketin hangi şekilde yapıldığına bağlı olarak farklı anlamlara gelmektedir.

V işareti, bazı Milletler Topluluğu ülkelerinde avuç içi içe bakacak şekilde yapıldığında uzun süre saldırgan bir jest olarak kullanılmıştır.

Bu işaret, 1960’lardaki Wietnam Savaşı sırasında “karşı kültür” tarafından barışın sembolü olarak kabul edilmiştir. Bundan kısa bir süre sonra, özellikle Japonya’da fotoğraf çekilirken kullanılan bir jest haline gelmiştir.

V işareti, japonya’da özellikle genç Japonlar tarafından fotoğraf çekilirken samimi bir poz vermek için kullanılır ve “pī su sain” (ピースサイン barış işareti) ya da yaygın olarak basitçe “pī su” (ピ ー ス barış) olarak anılır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu işaret, tarihi kökeni tartışmalı olmasına rağmen, Vietnam Savaşı ve savaş karşıtı aktivistlere aittir.

V işaretinin anlamı, kısmen elin konumlandırılma şekline bağlıdır:

 • Eğer bu işaret, avuç içi işareti yapan kişiye, elin arkası da karşıdaki insana bakacak şekilde yapılırsa;
  • Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta aşağılayıcı bir jest olarak
  • Amerikan İşaret Dili’nde ise 2 sayısı olarak kullanılır.
 • Eğer elin arka tarafı, işareti yapan kişiye, avuç içi de karşıya bakacak şekilde yapılırsa;
  • Savaş zamanında ya da rekabet ortamlarında zafer anlamında kullanılır. İlk olarak, Ocak 1941’de sürgündeki Belçikalı bir politikacı olan Victor de Laveleye tarafından BBC’deki bir radyo konuşmasında “V for Victory”nin işareti olarak kullanılmasının önerilmesiyle popüler hale gelmiştir.
  • Dünyanın her yerinde “karşı kültür” tarafından barış ve dostluk işareti olarak kullanılmış ve 1960’lardaki Amerikan Barış Hareketi’nde popüler hale gelmiştir.
 • Eğer bu işaret, el hareket ettirilerek yapılırsa;
  • Konuşma sırasında iki el birden işaret ve orta parmak yukarı doğru kaldırılıp indirilirse alay ve ironi anlamında kullanılır.
  • İşaret, önce işaretçinin gözlerine sonra da karşıdaki insanın gözlerini işaret edecek şekilde yapıldığında “gözüm üstünde”, “seni izliyor olacağım” anlamına gelir.[1]

Hakaret ya da Zafer Amaçlı V

V işaretinin farklı ülke ve kültürlerde farklı anlamlara geldiğini söylemiştik. Örneğin; Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere’de yaygın olan bu hareket, bir hakaret, küfür işaretidir, bazı Avrupa ülkelerindeyse zafer işaretidir. Bu yüzden, Avrupa’da hakaret amacıyla bu işareti yapan bir İngiliz için etraftakiler ‘hangi zaferden bahsediyor?’ diye düşüneceklerdir.

Çoğu Avrupa ülkesinde avuç içe dönük versiyonu da ‘Zafer’ işaretidir.[2]

Winston Churchill, v-sign, v işareti, çörçil
Winston Churchill, zafer işareti yaparken

V for victory” (zafer için V) anlamına gelmektedir. İngilizce‟ de victory (zafer) kelimesinin baş harfi olan V harfinden esinlenerek doğan bu işaret, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi hareketine karşı savaşan İngilizler tarafından kullanıldı. Zafer işareti, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill‟in verdiği pozlarla popüler hale geldi.[3] İşaretin bu formunda avuç içi dışarıya bakmaktadır.[2]

Kimi kaynaklarda 1940’da, kendisi de yüksek dereceden mason olan Winston Churchill’in, Britanya’nın Hitler‘in “maji”si Nazi selâmının kurbanı olacağı korkusuyla, Satanist Crowley‘den yardım istediği ve meşhur “V” işaretinin böylelikle tarih sahnesindeki yerini aldığı anlatılır. Ona göre mânâsı, “bütün cinler ve ifritler yeryüzüne insin, yardımcımız olsunlar!”dır. Crowley, buna rağmen Almanlara da yakındı ve onlar hesabına da çalışıyor olabileceği kuşkusu hep üzerinde kaldı.[4]

Bir inanışa göre ise V işareti, 1415 yılında İngiltere ile Fransa arasında yapılan Agincourt Savaşında doğmuş. Fransızlar çok etkili bir silah olan İngiliz oklarını atan yaycıların esir edildiklerinde oku atmak için kullandıkları iki parmaklarını keseceklerini ilan ederler. Savaştan İngilizler galip geldiğindeyse galip okçular Fransızlara kesilmemiş parmaklarını göstereceklerdir. Tarihçi Juliet Barker, bu savaşta İngiliz saflarında yer alan Jean Le Fevre’den yaptığı aktarımda İngiltere kralı V.Henry’nin bu konuya değindiği bir konuşma yaptığını söyler.[5]

Winston Churchill’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında işaret ve orta parmağını kullanarak “V” işareti yapması, “V” işaretinin dünyada zafer işaretinin temsili durumuna getirmiştir. Churchill’in iki parmağıyla yapmış olduğu işaret, İngilizce Victory (zafer) kelimesinin sembolleşmesine sebep olmuştur. Bu işaret İkinci Dünya Savaşından günümüze tüm dünyada zaferin simgesi olarak yapılagelmiştir. Yaser Arafat’ın da aynı işareti zafer anlamında sıklıkla kullandığı bilinmektedir.[6]

Rakam Olarak V

V işareti, rakam olarak iki türlü ele alınabilir. Birincisi, iki rakamı; diğeri ise Roma rakamı ile 5 rakamıdır. Rakam olarak kullanıldığında Tapınakçılar’da ve İlluminati’de Adam Weishaupt’un şeytani “Beşli Yasası”nın yerine getirilmesini temsil eder.

Bu işaret ‘2’ anlamına da gelir ve kızgın İngiliz, bir barmene bunu yapıyorsa karşılığında 2 bardak bira alabilir.[2]

v işareti

Spesifik Kullanımlar

 1. V işareti, Arjantin’de, “zafer” işaretinin yanı sıra, politik bir hareket olan Peronizm ile bağlantılıdır.
 2. Güney Afrika’da Milliyetçi Parti, 1948 seçimlerini muhalefetten daha az seçmenle kazandıktan sonra, V’ler, “Volkswil” (halkın iradesi) sözcüğünü temsil eden ve böylece sonuçları sorgulayan bir grafiti olarak ortaya çıktı.
 3. Güney Kaliforniya Üniversitesi, Virginia Üniversitesi, Texas Rio Grande Valley Üniversitesi ve Villanova Üniversitesi öğrencileri, mezun ve taraftarları, üniversite ve atletizm takımlarının gururunun bir işareti olarak kullanırlar. Bu formdaki V işareti, genellikle Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde “Dövüş!” anlamına gelir.
 4. V işareti, yeşil olarak basıldığında İran Yeşil Hareketi’nin bir işaretidir.
 5. Yugoslav Savaşları sırasında Hırvat ve Bosnalı birlik ve milisleri bu işareti selamlama ya da gayri resmi bir selam olarak kullandılar. Bu yüzden Bosna’da bulunan ABD ve NATO barış güçlerinin, V işaretini barış sembolü olarak kullanmaları yasaklandı.
 6. V işareti, Vietnam’da “merhaba” anlamına gelir.
 7. Beatles’in Ringo Starr’ı, “Barış ve Sevgi” ibaresini ifade olarak ifade ederken V işaretini kapsamlı bir şekilde kullanır.
 8. V işareti, şeytanın boynuzlarını ya da eğlenceli bir fotoğraf için “tavşan kulağı” olarak fotoğrafa poz veren başka birinin başının üstünde gizlice yapılabilir.
 9. Endonezya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında, cumhurbaşkanı adayı Joko Widodo, seçim kampanyası sırasında bu işareti kullanmıştır. İşaret, “Salam Dua Jari“ olarak anılır.[1]

v-sign, v işareti

Gazap ve Yıkım Sembolü Olarak V

The “V” sign as displayed by the hand is also used by Illuminists in the form of the letter V with two straight lines angled to meet at a point facing downward. It becomes a V device, or chevron, and has been adopted for the uniforms of military troops of some countries. Resembling a downward pointing triangle with the top line open or omitted symbolizes fiery destruction and wrath on the object at which it is pointed.

About 12 years ago, a few Satan worshippers arrived secretly in the darkness at my ministry building and evidently carried out a ritual. For many months we had received anonymous telephone threats, so were not surprised. On the concrete porch near our front door, the vandals had scratched a “V” pointing to the entrance, and there were signs of candle use and the burning of objects.

Here we see the fantastic beliefs by occultists that their rituals create reality.[7]

Okültizmde ve Masonlukta V

V işareti, okültizmin, Sabetayist ve Frankistlerin de işaretidir.[8] “V“ işaretinin gerçek anlamı, 18. yüzyıl İlluminati’ye kadar uzanmaktadır. Bu sembol, İlluminati’nin kurucusu Adam Weishaupt’un şeytani “Beşli Yasaları”nın yerine getirilmesini temsil eder.[8][9]

5 (Roma rakamı ile 5) sayısı, İlluminati üyelerinin kendilerini ölümden koruduğuna inandıkları bir sayıdır. İlluminati, aynı zamanda aklın gerçeği algılaması için aklın gücü olan “Beşler Yasası” denen bir şey kullanır.[10]

V işareti, İbranice 6 sayısına tekabül eden “ו“ (vav) harfidir.[8]

v-sign- lucifer v-sign- lucifer

V işareti aynı zamanda, bazen satanistlerin de kullandığı bir amblem olan “şeytanın mührü” ya da diğer adıyla “Lucifer’in siğili”ni de temsil eder.[8]

İngilizlerin ünlü “V” (Victory=Zafer) işareti, 1940 yılına kadar yüksek dereceli Masonlar tarafından bilinen bir işaretti. 1940 yılında, kendisi de yüksek dereceden Mason olan Winston Churchill, İngiltere’nin Hitler’in başarılı ej majisinin (Alman selamı) kurbanı olacağı korkusuyla, ünlü Mason üstadı ve satanist A. Crowley’den yardım ister. Crowley, “V” işareti –ki, bütün cinler yeryüzüne insin, anlamındadır- ile bu tehlikeyi savuşturmayı düşünmüştü. Alman okültist Franz Bardon’un açıklamalarına göre, Adolf Hitler, FOGC (Freimaurerische Orden der Goldenen Centuire = Altın Çağ Masonik Tarikatı –ki 99’lar locası olarak da biliniliyordu) locası üyesiydi.[11]

El ile yapılan V işareti, yüzyıllar boyunca Okültizm ve Masonluk’ta Pan ve Baphomet’in şeytani versiyonlarıyla ve şeytanın boynuzlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu işaret, avuç içi içe doğru yapıldığında, her iki vücut menfezinin delinmesini gösteren korkunç, kaba ve saldırgan bir jest olduğu yönünde referanslar bulunmaktadır. Tipik bir şekilde, yani avuç içi dışa doğru bakacak şekilde gösterildiğinde ise şeytan ile cinsel ilişki anlamına gelir.[11]

V, aynı zamanda Masonlukta “gönye” ve “pergel”e de atıfta bulunmaktadır:

masonluk, v işareti, pergel, gönye

In this ancient engraving, Dionysius the Areopagite, an Athenian “convert” to Christianity, gives the double “V” sign-“as above, so below” with left hand toward hell. Dionysius was a mystical Christian, a gnostic heretic who is thought to have been the author of an occultic treatise entitled The Mystical Divinity. (From the book, Mystics and Mysteries of Alexandria, by Manly P. Hall, 33°)

v işareti

v işareti

V İşareti ve YHWH

Üstteki illüstrasyon, şimdiye kadar yaşamış en şeytani ve en kötü okültistlerden biri olan Eliphas Levi’nin yazılarından alınmıştır. Onun yazıları, 70’lerin sonlarında “Sam’ın Oğlu” adıyla kitlesel cinayetlerle ünlenen katil David Berkowitz’e ilham kaynağı olmuştur.

Eliphas Levi, yazdığı “The Dogma and Ritual of High Magic” (Yüksel Majide Dogma ve Ritüel) adlı kitabında Tetragrammaton’un (Tanrı’nın adını oluşturan YHWH harflerinin) gizemini açıklayan bir bölüm ayırmıştır: [12]

“... Bu nedenle, Kabalistlerin görüşüne göre, şeytanın ya da kötülüğün adı, Tanrı’nın ya da iyiliğin adıyla aynı harflerden oluşuyor, ama tersten yazılıyordu. Bu kötülük, gölgedeki ışığın kayıp yansıması ya da kusurlu mucizesidir.” [13]

Kutsal Kitap’taki şu alıntılar, bu bakımdan ilginçtir:

“Ağzında yalanla dolaşan kişi, soysuz ve fesatçıdır. Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu, el-kol hareketleri yapar. Ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar, çekişmeler yaratır durmadan.” [14]

Okült, bütünüyle düalite (ikilik) ve ayna görüntüleri gibi zıtlıklardır. Görünen anlamı, aslında yanlıştır ve doğru, gizli bir anlamda saklıdır. Bu kavramı anlamak, fikir ve sembollerinin çoğunu anlamak için bir anahtardır; çünkü hiçbir şey, tamamen göründüğü gibi değildir.

Konuyla ilgili yazılan bütün kitaplarda jestler ve semboller hakkında çok fazla bilgi kirliliği vardır. V işareti, zafer işareti ya da Roma tanrıçası Victoria’dan çok daha fazlasıdır.

Bunu bildiğimiz için artık bu illüstrasyonu çözebiliriz. Üstteki resimde görülen el işaretini çoğumuz “barış işareti” olduğunu düşünür. Oysa bu, yanlış ve görünen anlamdır. Gerçek ve gizli anlam ise, şeytanın simgesi olan keçi Baphomet’in gölgesi olduğudur.

PER BENEDICTIONEN YHWH

MALEDICTVS HWHY ADVMBRATVR

Resimde beyaz harflerle yazılmış olan ilk satır, sözde “barış işareti”nin üstünde yer alır. Siyah harflerle yazılan ikinci satır ise Baphomet şeklinin hemen altında yer alır.

Bu cümle, Latince yazılmıştır ve U harfi sonradan eklendiği için V yerine U harfi gibi okunur. “Per”in anlamı, “sayesinde” demektir. “Benedictionen”, “nimet” demektir. “Maledictus”, “lanetli” demektir. “Adumbratur”, “belirti” anlamına gelir. Bu bilgi ile şimdi anlamını okuyabiliriz:

“Through the blessing of Yahweh is shown the coming curse of the Antichrist.”

(Rabb Yahwe’nin nimeti ile, Deccal’in yaklaşan laneti gösteriliyor. )

Şu soruyu sorabiliriz: Bu metinde anlatılmak istenen ne? Tanrı’nın ikili doğası mı var? Bu işaret (V), aslında Tanrı’nın mı sembolü? İncil’in kutsal tanrısı ile Deccal aynı mı? Aslında Eliphas Levi’nin resmettiği ikilik, Kutsal Kitab’ın tanrısı ya da şeytan değil; siyah ve beyaz büyüdür. Tanrı’nın iki farklı doğası ya da birbirine zıt iki kişiliği yoktur.

Farklı bir şekilde bakmak gerekirse, Levi’nin seçtiği kelimelerde ima edilen bir zamanlama unsuru vardır. “Benediction” (nimet), genellikle sondadır, okült bir yoplantının ve Hıristiyan kiliselerinde sona erme şeklidir. Bunun yanısıra “gösteriliyor” anlamına gelen “adumbratur”, bir şeyin başlangıcında ya da hemen öncesinde uygun bir şekilde yerleştirilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak kutsal ismin kültlerin yükselişi, bir çağın ya da bir “şeyler”in başlangıcı olarak okuyabiliriz: Kova Çağı! [13]

Benzer şekilde “The Complete Book of Witchcraft”ta V işareti hakkında şu bilgilere yer verilmektedir:

“Bu el işaretindeki en dikkat çekici şey, onun gölgesinin keçi Baphomet’in başı ve boynuzlarına benzemesidir. Kara büyü sembolüdür.“ Dr. Cathy Burns, “Masonic and Occult Symbols Illustrated“ başlıklı semboller ansiklopedisinde V işareti üzerinde durur. O, elle yapılan V işaretinin mason localarındaki damalı zemin gibi masonik ve gnostik “karşıtlar yasası” ile ilgili olduğundan söz eder. Bu, (kovulmadan önce) hem Cennet hem de Cehennem üzerinde hüküm süren şeytan aracılığıyla iyi ile kötünün uzlaştırılma ve kaostan düzen sağlama doktrinidir.

V işareti, genellikle Pan olarak adlandırılan boynuzlu tanrı ya da androjen (hem erkek hem de dişi kişiliği olan) keçi tanrı Baphomet ile ilişkilendirilir. Bu iki ilişkilendirme de Karşıtlıklar Yasası ile yakından ilgilidir.

“The Complete Book of Witchcraft” kitabında V işaretinin okült (gizli) anlamı açıklanmaya devam edilir. V işareti, arkada bir gölge oluşturacak bir şekilde yapıldığında, İblis’in yüzü gibi görünen şeytani bir görüntü ortaya çıkar:

v-sign

Cadı ve büyücüler - ve bazı Katolik Papalar - bu görüntüyü duygusal tepkileri etkilemek için kullanıyorlardı. Gölgelerin büyüsüne derinden inanmış bir inanç vardı. Böylece cadı ya da büyücü, onları hastalık ya da ölüm üretmek ya da sevgiye ilham vermek için kullanabilirdi.

El ile yapılan V işaretinde göze çarpan ilk şey, gölgenin keçi Baphomet’in baş ve boynuzlarına benzemesidir.[7]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Ters V İşareti

Bknz. Satanizm ve Corna / Ters V İşareti (The Sign of the Horn)

Kaynaklar

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/V_sign (Çeviren: Akhenaton)
[2] “Vücut Dili“, bys.trakya.edu.tr/file/open/57164573
[3] Halil Gökhan (Ed.), “Semboller, Dharma Ansiklopedisi“, Dharma Yayınları, Cilt: 1, İstanbul 2009, s.132.
[4] akademyadergisi.com/iki-telegram-marifeti-vesilesiyle-batinin-gizli-ilimleri/
[5] Metin Aydınoğlu, “Barış Parmakta Değil Yürekte“, Aliağa Ekspress, 25 Temmuz 2015, s.9.
[6] Doç. Dr. Ali M. Bayraktaroğlu - Öğr. Gör. Murat Çeliker, “Lider İmajının Yaratılmasında Fotoğrafın İşlevi“, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Mayıs 2011, s.19-20.
[7] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica25.htm (Çeviren: Akhenaton)
[8] www.whale.to/b/v_s.html (Çeviren: Akhenaton)
[9] members.tripod.com/~RU_BOLD/occult_practices.html (Çeviren: Akhenaton)
[10] helpfreetheearth.com/news565_numbers.html (Çeviren: Akhenaton)
[11] 5temmuz2009.blogspot.com/2009/
[12] www.isawthelightministries.com/symbols.html (Çeviren: Akhenaton)
[13] Eliphas Levi, “The Dogma and Ritual of High Magic“.
[14] Eski Ahit, Süleyman’ın Meselleri 6:12-14.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ali kemal, 22.07.2018, 15:14 (UTC):
merhaba güzel makale olmuş eline sağlık
makaleye bunlarda eklense v for vendetta filmi maskeli eleman mason ilüminati çok bariz hz.isa sanki v benzer hareket yapıyordu resimlerde yanlış olmasında tam hatırlamıyorum
aklıma bu kadar geldiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54430821 ziyaretçi (138711109 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)