Vatikan'in Dinlerarasi Diyalog Hakkindaki Aciklamalari
 
Vatikan, Vatican

Vatikan'ın Dinlerarası Diyalog Hakkındaki Açıklamaları

Vatikan'ın yüzyıllar boyu İslam Dünyası'na karşı aldığı tavır ortadadır ve bütün İslam Dünyası bunun farkındadır. Vatikan'ın kendi ifadesiyle Dinler arası Diyalog misyonerliğin çağa uyarlanmış şeklidir. Bu açıklamalara rağmen hala milletimizin gözünün içine baka baka bu paslı hançeri milletimizin bağrına sokmaya devam ediyorlar.

“Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir.” [1]

“Dinler arası Diyalogdan söz ettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti, kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilise'nin bütün faaliyetleri, üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır." [2]

“Papa 6. Paul'un vizyonu gerçekleşmektedir. Çünkü dinler arası diyalog, kilise misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir.” [3]

“Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Afrika ve Amerika Hıristiyanlaştırıldı. 3. bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştıralım.” [4]

“Hıristiyanlar İsa'nın Mesih olduğuna ve insanın onun sayesinde kurtulduğuna inanır. Tanrı'ya götüren başka bir yol yoktur.” [5]

“Kilise ile diğer dinler arasındaki diyaloga evet. Ama aynı zamanda tek kurtarıcının İsa olduğunu ilan etmek gerekiyor.” [6]

"Bu diyalogun tek amacı İncil'i tanıtmaktır. Muhataplar ikinci Âdem'i (Hz. İsa'yı)Tanrı olarak kabul etmek zorundadırlar ki Birinci Âdem'i de (Hz. Adem'i de) yaratan odur." [7]

“Bütün insanlar Hz. İsa'ya döndürülmeli, bütün insanlar vaftiz olarak kilisede birleşmeli ve onun vücudu olan kiliseye girmelidir. Yollar usuller, metotlar değişir ama hedef hiç değişmez: Bütün insanları Hıristiyanlık dinine sokmaktır nihai maksadımız.” [8]

Ve yine 27.01.2007 tarihli bir haberde Roma'da Vatikan'a bağlı yükseköğrenim kurumlarından biri olan Laterano Üniversitesi Rektörü Piskopos Rino Fisichella, Müslümanlarla dinler arası değil, sadece kültürel düzlemde bir diyalogdan söz edilebileceğini söyledi.

Piskopos Fisichella, söz konusu iddiasını, Vatikan Basın Merkezi'nde "Pietro ama e unisce" (Petrus sever ve birleştirir) adlı bir yapıtın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında gündeme getirdi.

Rektör Piskopos Fisichella, "İslam dünyasıyla, dinler arası değil, sadece kültürlerarası diyalog mümkün." dedi.

Hıristiyanlık ile İslam arasında ortak bir dinsel mirastan söz edilemeyeceğini savunan Fisichella, Müslümanlarla olası diyalog etkinliklerinin, inanç esaslarından ödün verme ve senkretizm (iki tarafı birleştirme) tehlikelerini bertaraf edebilme amacıyla, sadece kültürel düzlemle sınırlı tutulması gerektiğini ileri sürdü.

Piskopos Fisichella, Hıristiyanlık ile Musevilik arasında ise ortak dinsel miras nedeniyle dinler arası diyalogun da mümkün olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Hıristiyanlık, Musevilik ile teolojik açıdan çok farklı bir ilişki içindedir. Dolayısıyla Musevilerle ilişkilerimiz, sadece kültürel düzlemdeki bir diyalogla kalmamalıdır. Çünkü ortaklaşa kabul ettiğimiz, Eski Ahit kitabı söz konusudur. Aziz Pavlus'un ifadesiyle belirtmemiz gerekirse biz, söz konusu kitaba yapılmış bir aşının ürünüyüz."

Papaz Adriano Garuti ve Piskopos Nicola Bux tarafından kaleme alınan "Pietro ama e unisce" adlı yapıtın tanıtım toplantısında kürsüne bulunan yetkililer arasında Fisichella'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone de vardı.

Laterano Üniversitesi Rektörü Fisichella, İslam'la dinler arası diyalogun söz konusu olamayacağı biçimindeki iddiayı Kardinal Bertone'nin huzurunda dile getirdi. Kardinal Bertone'nin söz konusu görüşe herhangi bir itirazda bulunmaması da dikkati çekti.

Hal böyle iken içimizdeki malum şahısların ve onların faaliyetlerinin bu söylenenlerden bihaber ve bitaraf olmadıklarını açık bir şekilde yine burada gözlemlemekteyiz. Bu faaliyetleri yönlendirenlerin akıllarının ve ellerinin dışarıda olduğu göbeklerinin şer güçlerine bağlı olduğu açıkça ortadadır. Artık burada aklı ve vicdanı hür, basiret ehli kardeşlerimizin bu gaflet ve dalalet uykusundan bir an önce uyanarak harekete geçmelerini temenni ediyoruz.[9]

Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] REDEMPTORİS MİSSİON(2.PAUL'UN 1991 yılında ilan ettiği “KURTARICI MİSYON” ADLI genelgesi
[2] 1964 yılında 2. Vatikan Konsülünde kurulan “Hıristiyan Olmayanlar Sekretaryası'nın 1973 yılında, sekreterlik görevine getirilen Pietro Rossano, Sekreterya'nın yayın organı Bulletin'deki yazısı.
[3] Bulletin, 59/20–2.1985.124.
[4] Papa 2.Paul / 2000.
[5] NPQ: Cilt:1 Yaz 1991 BUTTİGLİONE
[6] Papa 2. Jean Paul, Sen Pietro Kilisesi 25.06.2000
[7] KATEŞİZM Kitabı Vatikan Yayınları
[8] TOWARDS A PASTORAL APPROACH TO CULTURE / VATİKAN 1999
[9] YENİ MESAJ GAZETESİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: orhan ertan, 19.02.2015, 14:17 (UTC):
Hayırlı günler arkadaşlarım acizane biraz bişey yazıcaam buraya arkadaşımız ısrarla ortak din diyor bizde diyoruzki şu anda tek din islam tek kitap kuranı kerimdir son peygamber h.z muhammed mustafa s.a.v efendimizdir bundan önce gönderilen bütün kitaplara peygamberlere ve dinede iman ettik biz. ama şu anda tek harfi dahi değişmeyen kuranımız var elimizde bütün kitapları getirin karşılaştıralım 2 .kitap bulabilirseniz onu seçelim ve onun indirildiği peygamberede tabii olalım ama bu mümkün değil ayeti kerimede Allah c.c tek din islamdır son kitap kurandır ve onuda insanlara bırakmamıştır kuranın koruyuculuğu bilfiil Allah c.c dur ayette böyledir ejdadımız hiç kimseyi zorla dine sokmamıştır sizde serbestsiniz ortak din yoktur sen kendi dinini hemen ortak olarak kabul ediyorsun bak buda bi boşluktur ama islamda asla boşluk bulamazsın.geçmişte ve günümüzde yüzlerce hristiyan ilim bilim adamları araştırmışlar ve en son islamı seçmişlerdir herkeste cennete girmeyecektir bu bizim inancımız .dinimiz bunu emrediyor kelimei şahadeti getiren cennete girer haa birde kelimeği şahadetten efendimizi çıkarmaya çalışıyorlar peygambersiz din olmaz peygambersizde şehadet olmaz Allah hepimize hidayet etsin amin.

Yorumu gönderen: İng.CONAN derbarbar, 22.11.2010, 23:05 (UTC):
Çok saygıdeğer hizbulmehdi, bey kardeşim sizlere önce sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.Barışın olmasını, bilindiği gibi herkes ister.Barış ve huzurun olabilmesi için,savaşlara sebeb olan dinlerin ve ayrı düşüncelerin tek bir ortak noktada buluşması gerekmektedir.Dinler her zaman insanlığı savaşlara yönlendirmiştir.Tanrı için savaşıp ölmek gibi.Bizler daha önceki tarihlerde olan hatalara düşmektense,hep birlikte elele vererek dinler arası diyolog sayesinde ortak paydalarda buluşmalıyız .Nasılki üstadın buyurduğu gibi Amentü içerisindeki benzerliklerde buluşup,tek bir düşünce içinde yer almak.Bakın lütfen kızmayın önce dinleyin.Sonuç ne olur? Bu sistem ister Vatikan tarafından oluştululmuş olsun ister arap ülkelerinden fark etmez.Barışı hakikaten gösteriyorsa orada varız.Bizler bu düşünceyi 1969 da sekreteryanlık olarak pekiştirdik.Aslında bu barış harekatını asırlardır yürütüyoruz ve iyi neticeler alıyoruz.Bakınız;diyolog sayesinde önce hangi dine sahip olusanız olun hep birlikte kardeş gibi olup,Cenneti beraber paylaşacağız.Kardeşliği pekiştirip yanyana gelmeliyiz.Cennet büyük ve hepimizide alır. Hangi dini yaşarsanız yaşayın hepimiz aynı yerde buluşacağız. Önemli olan sen ben kavgası olmasın. Ben senin dinin gibi yaşayayım veya sen benimki gibi ne fark var hiç . Tüm dinler okullarda daha teferruatlı anlatılsın.İsteyen istediği dini seçsin. Yapmayın lütfen sevmekden sarılmaktan ne zarar gelir. Cenneti beraber paylaşan bir toplumun dünyada kardeş olamayacağını düşüne bilirmiyiz.Tanrı için yapılan savaşlar son bulacak.Bakın Afrikaya yüzyıllardır birbirleriyle hizipleşen kabileler,kendilerine uzatılan kutsal ellere sahip çıktılar.Samimiyetle gözlerini kapattılar ve ellerini uzattılar.Gözlerini açtıklarında ayaklarının altlarında barış dolu kutsal topraklarını, ellerinde ise hakikat dinini buldular.Bu sebeble 3.bin yıl barış çalışmaları için çok önemli. Bu sebeble sizlerinde dediği gibi İran ve Araplar gibi olmaktansa diyoloğa sahip çıkalım. Nekadar güzel işte fırsat, hem AB yolunda emin adımlar atar hem ulus olarak medeniyetler yolunda ciddi adımlarla yürürüz. Barış düşüncesi sayesinde Avrupa ülkelerini, ABD yi ve İsraili kendimize düşman değil, aynı hedefler için çalışan kardeş olarak görürüz. Bu sebeble Hiç bir din, mehzep, fikir ve düşünce bağnazlığına düşmeden el ele vermeliyiz. Bu sebeble tüm dünyada ilgi ile takip edilen dinler arası diyolog, dinler bahçesi, medeniyetler buluşması ve (B.O.P) büyük ortadoğu projesine önem vermeliyiz. Bunlara sarılırsak ne sen ne ben kavgası olmayacak. Hepimiz birbirimize kardeş gözü ile bakacağız. Barış dolu insanlık için ileride büyük kutsal topraklar olacak ve herkes birbiri ile kardeş gibi yaşayacak. Bu toprakların var olacagını sizlere ve tüm dünyaya vaad ediyoruz. Vaad edilen topraklara ulaşılmasında emeklerinizden tarih mutlaka övünerek bahsedecektir.Tanrı sizleri korusun ve bizlerden ayırmasın.AMEN:

Yorumu gönderen: hizbulmehdi, 24.12.2009, 17:33 (UTC):
salat ve selam allah cc nun rasulü hz muhammed sav'e onun ashabına ve onlara tabi olanların üzerine olsun dinler arası diyalog denilen olay tamamen yahudi ve hristiyanların kendi aralarında almış oldukları bir karar neticesinde ortaya çıkan bir akımdır ve biz müslümanlar için tehlikeli bir akımdır amaç islamdan bi haber olan müslümanları kesinlikle asimile ederek dinlerinden uzaklaştırmak ve hükmü olmayan ve bozulmuş olan ve hristiyanlığa sokmaktır yahudilikte bir kavram ve kesin bir inanış vardır oda bir insan ancak yahudi olarak doğaar çünkü doğan kişinin anası yahudi ise doğan çocuk yahudididr derler onun için dinini zaten bilmeyen müslümanlar özelikle misyonerler tarafından kah kandırılmakla ve maddi zayıflıkları istismar edilerek hristiyan olmaları karşılığında onlara maddi yardım yapacaklarını söyleyerek müslümaları kandırıyorlar bu olayların farkındayız biz ama maalesef bu olaylara payanda olanların başında fetullah gülen denen papa sevdası ve aslında yahudi vatikan elçisi hristiyan ajanı olan bu adam sayesinde bizim de memleketimizde dinler arası diyalog denilen fitne ile aramızda yaygınlaştırılmak istenmektedir maalesef ama unutulmamalıdırki herkesin bir planı varsa ALLAH cc hz binlerce planı vardır ALLAH CC kuranı kerimde ben sizin için din olarak islamı seçtim derken biz kalkıpta hükmü ortadan kalkmış iseviliğe inanacak kadar aptal değiliz elhamdulillahbir de hristiyanlaıkta ve yahudilerin amentuda bizimle ittifakları vardır diyen ahmaklar bizi hepten aptalmı zannediyor biz hristiytan ve yahudilerle amentuda ittifakımız yoktur çünkü hristiyanlar üçlü teslise inanırlar baba oğul kutsal ruh derler yahudilerde zübeyr haşa ALLAH CC ın oğludur derler yani bizim dinimizde ve islamdan önceki eski ve gerçek yahudilikte ve hristiyanlıkta var olan tek ALAH cc inanışına ters hareket ederek zaten ALLAH cc ya şirk koşarlar ve bunu müslümanlara dinini bilmeyen müslümanlara empoze etmeye çalışırlar hristiaynalar ve yahudiler kesinlikle bu işi bilerk yapmaktalar amaçları diylog değil bozuk ve değiştirlimiş ve bizzat ALLAH cc tarafından hükmü kaldırılmış olan bir din artığına insanları kah misyonerlerle kah maddi ve manevi boşlukları fırsat bilerek yapmaktalar ve bunuda kendileri gibi sapık olan insanlar vasıtası ile dünyaya yayymaya çalışıyorlar ama unutulmaması gereken şey ALLAH CC NUN BUNLARA İZİN VERMEYECEĞİDİR

Yorumu gönderen: İng.CONAN derbarbar , 01.08.2009, 19:11 (UTC):
Önce saygı ve selamlarımla sizlere gönül bahçemi açıyorum.Dinler arası diyoloğun en üstün savunuculuğunu yapanlar ve bunun insanlığın barış ve huzurunun yolu olduğuna inananlar bizleriz.Bakın,çok kısa bir anket yapılsın.Dinler arası diyoloğun ,medeniyetler buluşması,Dinler bahçesi ve büyük orta doğu projesinin faydalı olup olmayacağı konusunda.Sizlere acizane fikrimi söyleyeyim, %90. Nedenmi? Bakın öncelikle bu düşünçelere bırakın düşünelim demeyi,lütfen hizmette önce bizler varız denilmiştir.Akılcıl ve barışcıl olan her fikrin arkasında yürünür.Bakın doğu dünyasında tarihten bu yana kendilerine hizmet etmek isteyen ,Thomas Edward Lawrens gibi.O da Arabistan da Cidde de imamlık yaptı.Hepimiz için çalıştı.Bakın sayın Barrack Obama nın orta doğu için yaptığı barış dolu gezilerine hep bizler için.Cemaleddin Afganilerden tutunda bir zamanlar Mekke emiri Şerif Hüseyin Ali ler.Tabiki doğru emeller uğruna çalışmışlardır. Nicelerinin hizmetleri verimli sonuçlar getirmiştir.Onlar halen Arab ülkerinde hayırla anılmaktadırlar.Bugünün barış dolu kardeşliğinde, onların emeği unutulmamalı.Asırlar önce düşünülüp çalışmalar yapılmış.Bu çalışmalarda 21yy içerisinde meyveleri toplandığında hayır ile yaad adilecek. Yapmayın lütfen sevmekden sarılmaktan, barıştan ne zarar gelir.Artık ne dedik, tüm dinler bir araya gelip diyolog içine girip,amentüdeki ittifakımızı pekiştirmeliyiz.Senin dinin batıl benimki üstün düşüncelerinden vazgeçip benzerliklerde buluşmalıyız.Tanrı inancı olduğu sürece hepimiz aynı yerde buluşacağız.O zaman kavgalar bitecek ve hepimiz kardeş olacağız.Amaç dünyaya barış ve kardeşlik tohumlarını serpmektir.Bu sebeple ellerimizi Tanrıya açıp,hiç bir birine benzemediğini zannettiğimiz ve ayrı olan sağ ve sol ellerimizin beş parmağının ortak noktalarını düşünerek,parmakları birbirleri ile buluşturup dua etmeliyiz.İşte dinler arası diyoloğun kardeşlik bağı.Benzerliklerde buluşursak barış ve mutluluğu buluruz.Bu sebeble dinler arası diyoloğa, dinler bahçesine ve büyük orta doğu barış projesine önem vermeliyiz. Gözlerinizi kapatıp tüm kalbi duygularınızla ellerinizi bize uzatın. Gözlerinizi açtığınızda ellerinizde kutsal kitabı, ayaklarınızın altında barış dolu kutsal toprakları bulacağınızı vaad ediyoruz.Hepinizi Tanrıya emanet ediyoruz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741540 ziyaretçi (144625411 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)