Vedik Astroloji Nedir?
 
Vedik Astroloji Nedir?

Vedik Astroloji

Merih Akalın

Jyotish ya da Vedik (Hint) Astroloji nedir?

hint, vedikVedik astroloji - Jyotish Tanrı'nın bir armağanı olup Vedik kültürün bir parçasıdır. Jyotish, Jyoti 'ışık'; sh ise 'en yüce' demektir ve "en yüce ışığın bilgisi" anlamına gelir.

Vedaların Vedanga bölümünün en sonuncusu 'her şeyi bilen' kısmıdır. Veda 'kutsal kitap', anga ise 'kol, bacak' anlamına gelir. Vedanga, vücudu çalıştıran kol, bacak gibi Vedaların yorumunu yapan bölümdür.

Vedalar evreni aralıksız yöneten, onu mutlak bir düzen ve uyum içinde sürekli kılan evrenin zekasının bilgisidir. Dinler üstü, Mutlak'ın, Yaratılış'ın bilgisidir. Kendi içlerinde tamamen uyanık olan Rishi'ler, yani bilgeler bu varlık alanına tümüyle açıktırlar. Saf varlık yani mutlak ile tamamen özdeşleşmiş olan Rishi'ler, Veda'nın seslerinin kendiliğinden bilinçlerinin sınırsız okyanusunda yükseldiğini hissederler. İçe doğan bu sesleri, insanlığın tarihi boyunca Veda edebiyatı metinlerine kaydetmişler, aynı zamanda bütün dünyanın bunun keyfini çıkarması ve yararlanması için Veda bilgelerinin sözlerini, daha yazılmadan ağızdan ağza kuşaklara aktarmışlardır. Bunlar, Mantralar halinde şiir, nesir ve şarkı formunda ifade edilmiş Samhitalar, yani derlemelerdir. Mahabharata, Bhagavad-Gita, Rig Veda (Aitereya-Brahman-evrenin bilgisi), Upanishadlar, Vedik kültürün ve Vedik Astroloji'nin başlıca kaynaklarıdır.

siva, shiva, şivaVedik astroloji ruhun yolculuğunu anlatır. Bireyin kozmik hayatı nasıl teneffüs ettiğini, devamlı evrimleşen bireyin aslında devamlı genişleyen evrenin bire bir kopyası olduğunu,
mikro kozmosun nasıl makro kozmosla tamamen aynı olduğunu, sonsuzluğun nasıl sadece bir nokta içinde canlı olduğunu, ölümsüzlüğün nasıl gelişimin gerçeği olduğunu, tüm evrenin yapısını anlatır.

Vedik Astroloji, Karma felsefesine dayanır. Karma felsefesi, basit bir etki tepki felsefesidir: "Ne ekersen onu biçersin". Enerjinin sakınımı ilkesi, karma kuramını desteklemektedir. Kişinin yaptığı her faaliyetin o kişiye geri dönen etkileri ya da sonuçları olur.

Karma terimi, yani hareket, eylem ya da eylemin gücü, eylem ya da deneyimin izlenimi gibi çeşitli anlamlara gelebilir.

Batı'da ise genelde kötü hareket ya da kötü hareketin sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Aslında Karma sözcüğü iyi ya da kötü bir anlam taşımaz, eylem ya da faaliyeti ile ilişkilidir. İyi karma, iyi hareket, kötü karma kötü hareket anlamına gelir, karma eylem anlamındadır. Örneğin, düşünme süreci, düşünme eyleminin icraatıdır. Aynı şekilde konuşmalarımız, hareketlerimiz, davranışlarımız hareketin farklı düzeyleridir.

Havuza bir taş attığınızda batar ama yüzeyde dalgalar bırakır. Dalgalar kıyıya ulaşıncaya kadar yayılır, kıyıdaki kum parçacıklarına çarparak onları öteye iter, onları geriye, havuza Ganeş, Ganeshçeken bir etki bırakır. Etki her yerdedir. Havuzda ve kıyıda her tarafta görülür. Eylem, onu yapanı ya da çevresini işte bu şekilde etkiler. Bir eylemin sonuçları, nerede olursa olsun, binlerce yıl içinde bile olsa, onu yapana mutlaka geri ulaşır.

Tamamlanmamış eylemler bu hayata taşınır. Karma bir seçimdir, bir ceza değildir. Bir kader ile doğuyoruz ve bunu deneyimlemek zorundayız. Bu karma hem iyi hem kötü olabilir. Sonuç olarak Vedik astroloji özel şahsi karmalar ve yüzleşeceğimiz olaylar ile ilgilenir. Kasten seçeceğimiz doğrular, sadece bu hayatı geliştirmekle kalmayıp ileri taşınacak olan kötü karmayı da önler, bilincimizi yükseltir.

Kendimizi tanımak, gelecek tehlikeleri önlemek, ruhun amacına yönelmek ancak Vedik astroloji yani Jyotish, en yüce ışığın bilgisi ile gerçekleşir. Vedik astroloji kutsal olanın dilidir. Tanrıyla konuşmanın yoludur. Bizler hakkında her şeyi açığa çıkaran karmaşık kodlanmış mesajlardır, kutsal şifredir. Jyotish ya da Vedik astroloji geçmişi, şimdiki zamanı bilmemize ve gelecekle ilgili eğilimleri saptamamıza yardımcı olur. Kesin hesaplara dayanan bu bilime 'Veda Matematiği' de denir.

Jyotish'de geleceği öngörmek için yapılan matematiksel hesapların sonucunda, horoskop (doğum haritası) çizilir ve yorumlanır. Doğum haritası insan için çıkarılabileceği gibi, bir hayvan ya da bir nesne için de çıkarılabilir. Örneğin, eğitim, evlilik, seyahat, inşaatın başlangıcı, işe başlamak, anlaşma yapmak, partilerin kurulması vb. Konularda da harita çizilir ve yorumlanır. Ayrıca dünyayla ilgili savaşlar, depremler, doğal afetler önceden görülebilir. Herhangi bir iş anlaşması, evlilik günü, ev satma ya da satın alma gibi önemli adımlar için, doğru zaman bulunur. Evlenmeyi düşünenler, doğum haritalarını inceleterek, birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını öğrenebilirler.

Vedik astroloji ile Batı Astrolojisi arasındaki tropikal ve sideral zodyak farkı nedir?

NebulaBatı ve Hint astrolojileri arasındaki en önemli fark kullandıkları zodyak'lardır. Yaklaşık 1700 yıl önce Batı astrolojisi gelişirken, Koç, Boğa, İkizler gibi gerçek takım yıldızlar, Batı astrolojisinin Koç, Boğa, İkizler vs. Olarak belirlediği yerde idi. Bu arada, burçlar hâlâ aynı isimleri taşımalarına rağmen, takım yıldızlar neredeyse yer değiştirdiler. Hâlâ, bir zamanlar yer aldıkları takım yıldızların isimlerini taşıyorlar!

Tropikal (hareketli, mevsimsel) zodyak

Batı astrologlarının tropikal (mevsimsel) zodyak'ını biz zodyak diye tanımlıyoruz. Bu tropikal zodyak başlangıç noktası olarak yıldızlar değil, Güneş'in bulunduğu yer esas alınmıştır. Kış sona erdiğinde, gece ile gündüz eşit uzunlukta olduğunda, Güneş gökyüzünde daima belli bir konumda olur. Bu nokta tropikal zodyak'ın başlangıcı olarak ele alınır.

Batı astrolojisinde Güneş'in ilkbahar başlangıcında bulunduğu nokta sıfır derece Koç burcu olarak tanımlanır. Güneş sıfır derece Koç burcuna geldiği zaman ilkbahar başlar. Buna aynı zamanda Bahar ekinoks'u (bahar noktası) da deriz. Buradaki astronomik bilgiyi açıklamak oldukça zor. Önemli olan konu, Batı yani tropikal zodyak'ın Güneş'in konumunu esas almasıdır. Böylece, Batı astrolojisine göre İlkbahar'ın ilk gününde Güneş sıfır derece Koç burcundadır, Yaz'ın ilk gününde sıfır derece Yengeç burcundadır, Sonbahar'ın ilk gününde sıfır derece Terazi burcundadır ve Kış'ın ilk gününde Oğlak burcunun ilk derecesindedir. Astronomideki Koç burcunu, sıfır derece Koç burcunda bulmayı beklememeliyiz.

Batı zodyak'ı bölünmeleri bir zamanlar takım yıldızların gerçek yerlerinde bulunduğu zaman yapıldı. Ancak o takım yıldızlar yer değiştirdiler. Batı zodyak'ı Güneş'in bulunduğu yeri esas aldığına göre, Batı astrolojisini Güneş astrolojisi olarak düşünebiliriz.

Aslında, Batı astrolojisi, Güneş enerjisinin gezegenler arasında nasıl dağıldığı ile ilgilenir. Buna benzer biçimde, Batı'da gördüğümüz gerçek, bilinçli akıl ve egonun, (ki, buna Güneş diyoruz) önemli olduğudur. Bu konumda da Batı astrolojisinin, psikolojik astroloji formunda iyi işlev görmesi şaşırtıcı değildir.

Sideral (sabit yıldız grupları, yıldızıl) zodyak

Diğer yandan, Hint astrolojisi insanın evrenin bir parçası olması ile ilgilenir. Hint astrologları tarafından kullanılan zodyak, yıldızların konumunu esas alır. Buna yıldızıl (sideral) zodyak denir.

Yıldızıl zodyak, doğal olarak her astronomik takım yıldız tam 30 derece olmadığından, aynı zamanda, biraz şematiktir. Bununla birlikte yıldızıl Zodyak'taki Koç burcu, mevsimsel (tropikal) Zodyak'taki Koç burcuna nazaran astronomik Koç takımyıldızına çok daha yakındır. Hint (sideral) zodyak'ın orta noktası, (180º noktası, aynı zamanda 0º Terazi) sabit yıldız Spika'dır.

Kısaca: Batı zodyak'ı, Güneş'in konumunu, Hint zodyak'ı ise yıldızların konumunu esas alır. Batı astrolojisi Güneş - astrolojisi, Hint astrolojisi ise kozmik - astrolojidir. Batı astrolojisi Güneş enerjisinden etki alan gezegenleri kendine has psikolojik bir tarzda analiz eder. Hint astrolojisi ise evren ile insan arasındaki ilişkinin tümüyle ilgilenir.

Tropikal (mevsimsel) ve sideral (yıldızıl) zodyaklar arasındaki farka ayanamşa denir. Elinizde bir Batı haritası varsa, yükselen ile gezegenlerden, ayanamşa farkını çıkartarak Hint haritası elde edebilirsiniz.

Artan sayıda batılı astrolog Vedik astrolojisinin değerini keşfediyor. Batı dünyasında Vedik Astrolojisine duyulan ilgi gittikçe artıyor. Şimdi posta/e-posta yoluyla uygulamalı yani kendi haritanızı tanıyarak Vedik Astroloji takip etmek mümkün. Takip etmek, istediğiniz yerde ve zamanda bulunduğunuz yerden kurs öğrenimi görmek anlamına gelen esnek bir öğrenimdir. İstendiği zaman tamamlanabilir. İstediğiniz zaman kayıt yaptırabiliyor, ara verebiliyor, tekrar başlayabiliyorsunuz.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728723 ziyaretçi (133991070 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler