Yahuda Incili (Yahuda'nin Müjdesi - Gospel of Judas)
 
Yahuda İncili (Yahuda'nın Müjdesi, Gospel of Judas)

Yahuda İncili (Yahuda'nın Müjdesi, Gospel of Judas)

Kategori: Dinler Tarihi >> Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet

Geographic Türkiye'nin Mayıs 2006 kapak konusu olan Yahuda İncili, 20. yüzyılın sonlarında Mısır'da bulunan Gnostik karakterli bir İncil nüshasıdır. Bu İncilin ortaya çıkışının ilk bakışta Hıristiyan dünyaya bomba etkisi yaptığı muhakkaktır. Çünkü bu İncil, Hıristiyanlık tarihinde ihanetçi olarak görüldüğünden kendisinden en çok nefret edilen bir şahsın –İsa'nın on ikinci havarisi olan Yahuda İskaryot'un- aslında İsa'nın rolünün gerçekleşmesini sağlayan bir kahraman olduğunu ortaya koymaktadır. İşte Hıristiyan düşüncesi üzerindeki bu etkisinden dolayı ve National Geographic Türkiye'nin Mayıs 2006 sayısında da yayımlanmasından dolayı biz de Hıristiyanlık üzerine çalışan bir araştırmacı olarak bu yazımızda Yahuda İncilini muhtevasıyla birlikte okuyucuya tanıtıp değerlendirmeye çalışacağız. Bunu yaparken önce İnciller hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. İkinci olarak Yahuda İncilinin keşfediliş ve deşifre ediliş süreci üzerinde duracağız. 3. olarak bir Hıristiyanlık araştırmacısı olarak söz konusu İncilin muhtevasını geleneksel Hıristiyan teolojisi açısından değerlendireceğiz. Son olarak ise Geographic Cemiyeti tarafından yaptırılan İngilizce tercümesini esas alarak metni Türkçe'ye aktaracağız. Bütün bunları yapmadaki temel amacımız geleneksel Hıristiyan düşüncesi için büyük bir meydan okuma olduğu ileri sürülen Yahuda İncilinin İsa-Mesih'in gökten yeryüzüne Adem'in işlediği asli günahı ortadan kaldırmak için gelen tanrısal bir varlık olduğu şeklindeki geleneksel Hıristiyan düşüncesini aklamaktan başka işe yaramadığını ortaya koymaktır.[1]

Yahuda'nın Müjdesi, ya da Yahuda'nın İncili, ya da Yahuda'nın Tanrı Büyüsü; 2006'da tekrar ulaşılan 220-340 yılları arasında yazılmış Yahuda'nın bakış açısıyla İsa'nın başından geçenleri anlatmaktadır. National Geographic Society tarafından uzun süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan Yahuda'nın Müjdesi kitabından sadece belli bir bölümü hala okunabilir durumdadır. Bir çok sayfası kaybolmuş, yok olmuş ve halen tarihi eser kaçakçıları tarafından yüksek fiyatlarda satıldığı tahmin edilmektedir. Kitabın büyük bir çoğunluğunun ortaya çıkmasıyla da sayfaların fiyatlarının şu an astronomik rakamlarda olması tahminidir. Gnostik gruplar tarafından tek sayfasına bir milyon dolar verileceği gri-market'lerde duyurulmuş (Nisan başları 2006), ama bu bilgi gruplar tarafından bir süre sonra yalanlanmıştır (13 Nisan 2006).

Mısır'da bir mağara mezarı'nda, mezarda yatan kişinin başucunda bulunan taştan bir kutunun içinde bulunan kitaplar arasında çıkan Yahuda'nın Müjdesi; önce mezar hırsızlarından, tarihi eser kaçakçılarına, ardından İsviçre'de en son 1983 yılında 3 Milyon dolara satılmaya çalışılmıştır. Satılmasında sorun çıkınca bir bankanın emanet kasasına kapatılan eski papirüs kâğıtları zamanla yok olmaya yüz tutmuş, şu an da büyük bir çoğunluğu silinmiştir. Orijinalinde 62 sayfa olduğu sanılan eserin 1999 yılında sadece 26 sayfası ve bu sayfaların sadece belli bir kısmı kalmıştır.

Radiocarbon tarihlendirmesine göre 220 - 340 yılları arasında yazılmış olduğu belirlenen eser, okuyan her grup tarafından şu ana kadar değişik bir şekilde yorumlanmıştır. Gökbilim'de yıldızların oluşumunu neredeyse kusursuz anlatılmasının yanı sıra, mevcut Hıristiyanlık öğretilerinin karşısında radikal sunumlar içermektedir. İslam dini ile oldukça fazla uyum olması da, bu eseri dünya'nın dört bir yanında gündeme taşımıştır.[2]

Profesör Rodolphe Kasser, eski dönemlere ait olan bu metni –Parkinson hastalığı nedeniyle titreyen elleriyle– aldı ve tok, berrak bir sesle okumaya başladı: "pe–di–ah–kawn–aus ente plah–nay". Bu tuhaf sözcükler Mısır'da Hıristiyanlığın ilk yıllarında konuşulan Kıptice'ydi. İlk Kilise, metni Hıristiyanlara yasakladığından beri bu sözcükleri hiç kimse duymamıştı. Bu kopya bir şekilde günümüze kadar ulaştı. Yüzyıllardır Mısır çöllerinde saklı kalan metin, 20. yüzyılın sonlarında gün ışığına çıkarıldı. Ardından antika tüccarlarının yeraltı dünyasında gözden kayboldu. (Bir antika tüccarı metni 16 yıl boyunca Hicksville'deki –ABD– bir bankanın kiralık kasasında kaderine terk etti.) Metin, Kasser'e ulaşıncaya kadar papirüs parçalanmıştı ve üzerindeki yazılar neredeyse sonsuza dek kaybolacaktı.

Dünyanın önde gelen Kıptice uzmanlarından biri olan 78 yaşındaki bilim insanı, metni okumasını tamamladı ve sayfayı dikkatlice masaya koydu. "Çok güzel bir dil, değil mi? Yunan alfabesiyle yazılmış Mısır dili." Gülümsedi. "Bu, İsa'nın havarilerine yanlış yolda olduklarını anlattığı pasaj." Metin onu büyülemişti; bunun nedeni çok açık. İlk sayfanın ilk cümlesi şöyle: "İsa'nın Yahuda İskaryot ile yaptığı konuşması sırasında ifade ettiği vahyin gizli bilgisidir."

Neredeyse 2000 yıl sonra, Hıristiyanlık tarihinde en çok nefret edilen kişi geri dönmüştü. İnanışa göre İsa'nın yakın dostu ve 12 Havariden biri olan Yahuda, 30 parça gümüş karşılığında İsa'yı öperek kimliğini ele verir. Sonra da duyduğu suçluluk nedeniyle aklını yitirir ve kendini asar ve sonunda hainliğin simgesi haline gelir. Hayvanların kesim için bekletildiği ağıllarda diğerlerini kesim yerine yönlendiren keçiye Yahuda keçisi deniyor. Almanya yeni doğan bebeklere Judas (Yahuda) adının verilmesini yasaklayabiliyor. Hıristiyanlık, haini olmadan bildiğimiz Hıristiyanlık olamazdı.[3]

YAHUDA İNCİLİ (Metin)

Giriş: Kitap Burada Başlıyor

Fısıh bayramını kutlamadan önceki üç hafta boyunca İsa'nın Yahuda İskaryot ile konuşması esnasında ona naklettiği vahyin/ilhamın gizli hikâyesi. Metnin Türkçe çevirisinde Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst'in François Gaudard'la işbirliği ile yaptıkları İngilizce çevirisi kullanılmıştır. Www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/gospel_of_judas/ (Last Updated 29th April 2006)

İsa'nın Dünyevi Görevi

İsa yeryüzünde göründüğünde insanlığın kurtuluşu için mucizeler ve büyük olağanüstülükler göstermiştir. Bazıları iyilik yolunda yürürken bazıları da günah ve haddi aşma yolunda yürümüştür. On iki havari seçilmiştir.

Sahne:1) İsa'nın Havarileriyle Diyalogu: Şükran ya da Komünyon Duası/Ayini

Bir gün İsa havarileriyle Yahuda bölgesindeyken onları bir arada toplanmış ve dini bir ibadet için oturmuş vaziyette buldu. Havarilerine yaklaştığında onlar bir araya gelerek oturmuş ve ekmek üzerinden şükran duasında bulunuyorlardı. İsa bu durumda onları görünce güldü. Havariler ona şöyle dedi: “Ey Üstat/Muallim niçin bizim şükran duamıza gülüyorsun? Biz doğru olan şeyi yapıyoruz”. İsa onlara şöyle yanıt verdi: Ben size gülüyorum. Çünkü siz bunu kendi iradenizden dolayı yapmıyorsunuz. Sizin bunu yapmanızın nedeni övülmeyi arzu eden tanrınızdır.

Onlar: “Üstat sen. Bizim Tanrımızın oğlusun” diye yanıt verdi. İsa onlara şöyle dedi: Beni nasıl tanıyorsunuz/Benim kim olduğumu nasıl biliyorsunuz? Gerçekten size derim ki sizin aranızdan hiçbir nesil benim kim olduğumu bilmeyecek/beni tanımayacak”.

Havariler Kızıyor

Havarileri bu sözleri işitince kızmaya, çileden çıkmaya ve kalplerinden İsa'nın küfür içinde olduğunu geçirmeye başladılar. İsa, havarilerinin söylediği şeyleri anlamadığını görünce onlara şöyle dedi: Kapıldığınız heyecan niçin sizi kızgınlığa sevk etti? Tanrınız sizin içinizdedir ve (...) o sizi ruhlarınıza kızgınlık duyma konusunda kışkırtmaktadır. İnsanoğlu arasında yeterince güçlü olan sizlerden biri mükemmel bir insan meydana getirsin ve o da benim karşıma çıksın”. Onların hepsi bir ağızdan “biz güçlüyüz” diye yanıt verdi. Ancak Yahuda İskaryot hariç onların ruhları İsa'nın önünde durmaya cesaret edemedi. Ancak Yahuda İsa'nın önünde durabildi. Fakat o da İsa'nın gözlerine bakamadı ve yüzünü ondan çevirdi. Yahuda İsa'ya şöyle dedi: “Senin kim olduğunu ve nereden geldiğini biliyorum. Sen Barbelo'nun ölümsüz krallığındansın. Ben seni gönderenin adını telaffuz etmeye layık değilim.”

İsa, Özel Olarak Yahuda İle Konuşuyor

Yahuda'nın yüceltilmiş bir şey hakkında düşüncelerini ifade ettiğinin farkında olarak İsa ona şöyle dedi: “Diğerlerinden ayrıl/onlardan uzak dur. Sana krallığın gizemlerinden bahsedeceğim. Senin krallığa ulaşman/onu elde etmen mümkündür. Ancak bunu yapınca sen çok üzüleceksin. On iki havarinin tanrılarıyla bütünleşmesi için başka biri senin yerini alacak”. Yahuda İsa'ya şöyle dedi: “Bütün bunları bana ne zaman söyleyeceksin. Bu nesil için aydınlık günü ne zaman doğacak?”. Ancak o bunu dediğinde İsa onu terk etti.

Sahne:2) İsa Tekrar Havarilerine Görünüyor

Ertesi sabah bütün bunlar olduktan sonra İsa tekrar havarilerine görünüyor. Havariler İsa'ya “Üstat, bizi terk ettiğinde nereye gittin ve ne yaptın?” dedi. İsa'da onlara şöyle karşılık verdi: “Başka büyük/değerli ve kutsal bir neslin yanına gittim”.

Havariler İsa'ya şöyle dedi: “Rab/Efendi, Bizden daha üstün ve daha kutsal olan nesil hangisidir, bu krallıklarda değil, değil mi?” İsa bunu işitince güldü ve şöyle dedi: “Kalbinizden büyük ve kutsal nesil hakkında niçin düşünüyorsunuz? Hakikaten size derim ki bu kâinatta dünyaya gelen hiç kimse o nesli görmeyecektir. Hiçbir yıldız topluluğu melekler grubu o nesle hükmetmeyecektir. Hiçbir ölümlü beşer o nesille alakalı olmayacaktır. Çünkü o nesil sizin geldiğiniz (...) gelmemektedir. Sizin aranızdaki insanların nesli beşer neslidir. (...) güç ki onunla diğer güçler (...) ki onunla siz hükmedersiniz”.

Havarileri bunu işittiğinde her biri ruhsal olarak bunaldı/kalpleri üzüntüyle kaplandı. (İsa'ya) bir kelime bile söyleyemediler. Başka bir gün İsa yine onların yanına geldi. Onlar İsa'ya şöyle dedi: Üstat, bir vizyonda seni gördük. Gece hepimiz büyük bir rüya gördük (...). İsa onlara “Niçin (ne zaman.) saklandınız” dedi.

Havariler Mabedi Gördü ve Onu Tartıştı

Onlar şöyle dedi: “İçinde büyük bir sunağı olan kocaman bir ev gördük. İçinde iki adam –hepsi de din adamıydı- ve bir isim vardı. Rahipler sunuları alıncaya kadar kalabalık bir grup sunakta bekliyordu. Biz beklemeye devam ettik”.

İsa onlara “rahipler/din adamları nasıl görünüyordu/ne gibi idi” dedi. Onlar da şöyle yanıt verdi. “Bazıları. iki hafta; bazıları kendi çocuklarını kurban ediyor, bazıları boğazlama işiyle ilgileniyor; bazıları bir sürü günah işliyor ve kanunsuz iş yapıyordu. Sunağın önünde duranlar senin adını çağırıyordu. Onların noksanlığının ortaya çıkardığı tüm bu eylemlerde kurbanlar ifa edilmeye çalışılıyordu. (...) Onlar bunu söyledikten sonra sessizliğe gömüldü. Çünkü üzülmüşlerdi.

İsa Mabetle İlgili Bu Vizyonu Alegorik Olarak Yorumluyor

İsa onlara şöyle dedi: “Niçin üzüldünüz? Hakikaten size derim ki sunak önünde toplanan tüm rahipler benim adımı çağırıyordu. Yine size derim ki benim adım insan nesilleri vasıtasıyla yıldız nesilleri tarafından (...) bunun üzerine yazılmıştır. Onlar benim adıma utanç verici bir şekilde meyve vermeyen ağaç dikmektedir”.

İsa onlara şöyle dedi: “Sunakta sunuları aldıklarını gördükleriniz sizlersiniz. İşte sizin kulluk ettiğiniz Tanrı. Gördüğünüz on iki kişi sizlersiniz. Kurban edilmek üzere sunağa getirilen kuzular/davarlar sizin saptırdığınız kişilerdir. (onlar) sunağın önünde (...) toplanmış benim adıma bunu yapıyorlar. Dindar nesiller ona bağlı kalacak. (Zina edenlerden) biri orada durduktan sonra, çocukların katillerinden biri orada durduktan sonra, insanlarla uyuyanlardan biri orada durduktan sonra, sakınanlardan, kirlenen insanlardan arta kalanlardan, hukuksuzlardan ve hata içinde olanlardan biri ortada durduktan sonra ‘biz melek gibiyiz” deyenler her şeyi sonuçlandıran yıldızlardır. Çünkü insan nesline şöyle denmiştir: ‘Bakın! Tanrı bir rahibin –hata görevlisi- ellerinden sizin kurbanlarınızı almaktadır'. Ancak “Kıyamet günü onlar utanacaklardır” emrinde bulunan Kainatın Efendisi olan Rab'dır”.

İsa onlara dedi: “Sunakta sunduğunuz kurban sunma işine son verin. Onlar sizin yıldızlarını tüketmektedir. Siz meleksiniz ve orada hâlihazırda onların varacağı sonuca ulaşmış durumdasınız. Bırakın onlar sizin önünüzde tuzağa düşsünler. Onların gitmesine müsaade edin. (15 satır kayıp). Bir fırıncı göğün altındaki tüm yaratıkları besleyemez ve (...) onlaradır (...) ve bizedir. İsa onlara şöyle dedi: Benimle mücadele etmeye bir son verin. Her birinizin kendi yıldızı var ve herkes (17 satır kayıp. Bu krallığın insanlarından ağaç için bahara gelen. Tanrının cennetini sulamak için gelmiştir. O nesil (sonsuza tek) sürecektir. Çünkü o hayat yolunda bozulmayacak/ifsat olmayacaktır.

Yahuda Söz Konusu Nesli ve İnsan Nesillerini İsa'ya Soruyor

Yahuda İsa'ya “Öğretmenim/Üstadım bu (bahsettiğin) nesil ne tür meyveler verecek” diye sorar. İsa'da şöyle yanıt verir: “Her insan neslinin ruhu ölecektir. Bununla birlikte bu insanlar krallık zamanını tamamladığında ve ruhlar onları terk ettiğinde onların benleri ölecek ancak ruhları diri kalacak ve onlar göğe yükletilecektir”. Yahuda şöyle dedi: “İnsan nesillerinin geri kalanı ne yapacak?” İsa'da şu yanıtı verdi: Kaya üzerine doğum ekmek ve sonrada ondan ürün harman etmek mümkün değildir. Aynı şekilde bu kirlenen/bozulan neslin ve insanların ruhları gökteki ebedi krallığa gitsin diye Tanrının ölümlü insanları yarattığı eli olan. Ayartılır hikmetin yoludur. Hakikaten ben size derim ki (...), melek (...) güç (...) bu kutsal nesilleri görebilecektir (...). İsa bunu söyledikten sonra oradan ayrıtlı.

Sahne 3: Yahuda Vizyonunu Anlatmakta/Nakletmekte ve İsa'ya Yanıt Vermekte

Yahuda dedi: Üstat, onları dinlediğin gibi beni de dinle. Çünkü müthiş bir rüya/vizyon gördüm. İsa bunu işittiğinde güldü ve şöyle dedi: “Sen on üçüncü ruh niçin böyle çok uğraşıyorsun? Konuş, Sana tahammül edeceğim. Yahuda şöyle dedi: Vizyonda/rüyada on iki havarinin beni taşladığını ve bana şiddetli bir şekilde eziyet ettiğini gördüm. Senden sonra (senin olduğun) yere gelmiştim. Bir ev gördüm (...) gözlerim o evin büyüklüğünü kavrayamadı. Evin etrafında şöhretli insanlar vardı. Evin yeşilimsi bir kubbesi/çatısı vardı. Evin ortasında bir kalabalık vardı (iki satır kayıp) ve şöyle diyorlardı: ‘Efendi beni bu insanlarla birlikte al'. İsa şöyle yanıt verdi: Yahuda, senin yıldızın seni saptıracak/baştan çıkaracak. Doğum itibarıyla ölümlü olan hiçbir kimse gördüğün eve girmeye layık değildir. Çünkü orası sadece kutsal olanlar için ayrılmıştır. Ne güneş ne ay ne de gündüz oraya hükmedecektir. Ancak kutsal olanlar kutsal meleklerle birlikte ebedi krallıkta daima ikamet edecektir. Bak, sana krallığın gizemlerini açıklıyor ve yıldızların hatalarını öğretiyorum ve (...) onu gönder (...)

Yahuda Kendi Kaderini Soruyor

Yahuda dedi: “Efendim, benim tohumun idarecilerin kontrolü altında olabilir mi? İsa ona şöyle deyerek yanıt verdi: “Gel, ben (iki satır kayıp). Krallığı ve onun neslini gördüğünde üzülecek/kederleneceksin”. Yahuda bunu işittiğinde şöyle dedi: “Ondan alacağım ne iyilik var? Çünkü sen beni o nesilden ayırtın/ayrı tuttun”. İsa şöyle diyerek yanıt verdi: Sen on üçüncü olacaksın. Diğer nesiller tarafından lanet edileceksin. Onlara hükmetme pozisyonunda olacaksın. Son günlerde onlar senin kutsal nesle yükselmene lanet edecek”. İsa Yahuda'ya Kozmoloji Öğretiyor: Ruh ve Kendi Kendine Meydana Gelme İsa dedi: (Gel), sana hiç kimsenin görmediği/bilmediği sırları öğreteyim. Sınırlarını hiçbir melek neslinin görmediği muhteşem ve sınırsız bir kainat ve onda muhteşem gözle görünmez bir Ruh var.

Hiçbir melek gözünün görmediği Hiçbir kalbi düşüncenin idrak edemediği Ve hiçbir şekilde herhangi bir isimle çağrılmayan “Ve orada ışık saçan bir bulut göründü. İsa dedi: Refakatçim olarak bir meleğin içeri girmesine müsaade edelim”. Aydınlanmış ve kendi kendine ortaya çıkan büyük bir melek buluttan zuhur etti. Ondan dolayı diğer dört melek diğer bir buluttan ortaya çıktı. Onların hepsi, "Kendi Kendine Ortaya Çıkan İçin" refakatçi oldular. Kendi kendine husule gelen “gelin ortaya çıkalım” dedi ve onlar da meydana geldi. O, saltanat sürsün diye ilk ışık saçanı yarattı ve melekler ona hizmet etmek için meydana gelsin dedi ve sayısızca melek husule geldi. Yine O, ona hizmet etsinler diye sayısız melekle birlikte saltanat sürsün diye iki ışık saçanı yarattı. İşte bu onun geri kalan aydınlanmış kainatları nasıl yarattığını ortaya koymaktadır. Onları saltanat sürsünler diye yarattı ve sayısız melekleri de onlara yardımcı olsun diye yarattı.

Ademler ve Işık Saçan Varlıklar

Ademler ilk ışık saçan buluttaydı ve hiçbir melek (onları) Tanrı diye adlandırılanlar arasında görmemişti. O, (...) (...) bu meleğin benzerinden sonra. Seth'in bozulmaz/dürüst neslini yarattı ve daha sonra on ikiler (...) yirmi dörtler ortaya çıktı. Dürüst nesilde Ruh'un iradesi doğrultusunda yetmiş-iki ışık saçan var etti. Yetmiş iki ışık saçan varlığın kendisi Ruh'un iradesi doğrultusunda 360 ışık saçan varlık husule getirdi. Onarlın sayıları, her biri için beş olacak. “On iki ışık saçan varlığın on iki sonsuzluğu, her bir sonsuzluk için yedi gökle birlikte babalarını oluşturmaktadır ki böylece yetmiş iki ışık saçan için yetmiş iki gök olsun. Onların her biri beş semaya sahiptir ve toplam üç yüz altmış sema vardır. Onlara şan/şeref ve tapınma için yetki ve sayısız melek verilmiştir. Yine onarla tüm sonsuzluklar, göklerin ve onların semalarının şerefi ve tapınması için bakire ruhlar da (...)

Kozmos, Kaos ve Yeraltı Dünyası

Ölümlülerin sayıca çokluğu Kendi kendine meydana gelen Baba ve yetmiş iki ışık varlığı ve yetmiş iki sonsuzluk tarafından kozmos yani cehennem olarak adlandırılmaktadır. Onda dürüst/bozulmaz güçleriyle ilk insan görüntü/ortaya çıktı. Bu nesille birlikte ortaya çıkan ve kendisinde bilgi bulutu ve melek olan sonsuzluk El olarak adlandırılmaktadır. (...) sonsuzluk (...) ondan sonra (...) dedi: “Cehennemi/kaosu ve yeraltı dünyasını idare etmek için on iki melek var olsun”. Bak, buluttan yüzü ateş gibi parlayan ve görüntüsü kanla lekelenen bir melek ortaya çıktı. Adı isyankar anlamında Nebro idi. Diğerleri onu Yaldabaoth diye adlandırmaktaydı. Saklas adlı diğer bir melek de buluttan geldi. Böylece Nebro, Saklas'ın yanında kendisine yardımcı olsunlar diye altı melek yarattı. Bunlar gökte on iki melek üretti ve bu melekler gökte bir bölgeyi kendilerine aldı.

İdareciler ve Melekler

On iki idareci on iki melekle konuştu: “Gelin her birimiz (...) onlara izin verin (...) (bir satır kayıp) melekler İlk olan Mesih diye adlandırılan Seth'dir İkincisi Harmathoth'dur ki o (...) Üçüncüsü Galila. Dördüncüsü Yobel. Beşincisi Adonaios'dur. Bunlar yer altı dünyasına ve ilk olarak da kaosa hükmeden beşlidir.

İnsanlığın Yaratılışı

Saklas meleklere şöyle dedi: “Benzerlikten ve görüntüden sonra gelin bir insanoğlu yaratalım.”. Onlar Adem'i ve bulutlarda adı Zoe diye yazan eşi Havva'yı şekillendirdi. Çünkü bu isimle tüm nesilleri insanı arayacak ve onların her biri bu isimlerle kadını çağıracak. Şimdi, Sakla emretmedi (...) hariç (...) nesillere (...) bu (...). İdareci Adem'e dedi: Çocuklarınla birlikte uzun bir yaşam süreceksin”.

Yahuda Adem ve İnsanlığın Kaderini Soruyor

Yahuda İsa'ya dedi: İnsanoğlunun yaşayacağı uzun zaman nedir/ ne kadardır? İsa dedi: “Niçin bunu merak ediyorsun. Adem ve onun nesli krallığını aldığı yerde kendi idarecisinin uzun ömürlülüğüyle birlikte kendi hayat uzunluğunu yaşadı”. Yahuda İsa'ya şöyle dedi: “İnsan ruhu ölecek mi?” İsa dedi: “İşte bu insanlar Tanrıya kulluk etsinler diye Tanrının Mikail'e ruhları insanlara ödünç olarak vermesini emretmesinin nedenidir. Ulu Olan Cebrail'e ruhları, üzerlerine ipotek koymaksızın büyük nesillere bahşetmesini emretti. Bu nedenle ruhların geri kalanı (54 (bir satır kayıp)

İsa, Yahuda ve Diğerleriyle Günahkarın/ Kötünün İmhasını tartışıyor

(...) ışık (yaklaşık iki satır kayıp) (...) içinizdeki ruh melekler jenerasyonu arasında bu bedende ikamet etmektedir. Ancak kaosların kralları ve yer altı dünyası onlar üzerine hakimiyet kurmasın diye Tanrı Adem ve onunla beraber olanlara bilgiyi bahşetmiştir. Yahuda İsa'ya dedi: “Böylece o nesiller ne yapacak”? İsa dedi: Hakikaten size derim ki onların hepsi için yıldızlar işleri görür ve mükemmelleştirir. Saklas onun için tayin edilen zaman dilimini tamamladığında onların ilk yıldızı nesillerle ortaya çıkar. Onların söylediklerini bitirecek ve yaptıklarını yapacaklardır. O zaman onlar benim adıma zina edecek ve çocukları boğazlayacaktır. Onlar (yaklaşık altı buçuk satır kayıp) benim ismimle ve onlar (...) sizin yıldızınız on üçüncü kainattır. Bunu söyledikten sonra İsa güldü. Yahuda dedi: Üstat, niçin bize gülüyorsun? İsa şöyle diyerek yanıt verdi: “Ben size değil, yıldızların hatalarına gülüyorum. Çünkü bu altı yıldız beş savaşçı ile birlikte abuk sabuk konuşmaktadır. Onlar yaratıklarıyla beraber helak edilecektir.

İsa Vaftiz Olanlardan ve Yahuda'nın İhanetinden Bahsediyor

Yahuda İsa'ya şöyle dedi: Bak, senin adına vaftiz olanlar ne yapacak?

İsa dedi: Hakikaten sana derim ki, benim adıma yapılan bu vaftiz (yaklaşık dokuz satır kayıp). Hakikaten sana derim ki Saklas'a kurban sunanlar (...) Tanrı (üç satır kayıp) her şey kötüdür. “Sen onların hepsine üstün geldin. Çünkü sen beni giydireni kurban edeceksin”

Senin boynuzun halihazırda yükseltildi
Senin hiddetin şefkate dönüştürüldü
Senin yıldızın parlamakta

Ve senin kalbin (...)

Gerçekten (...) senin son (...) olur (yaklaşık iki buçuk satır kayıp) üzüntü (yaklaşık iki satır kayıp) idareci, zira o yok edilecektir. O zaman Adem'in büyük neslinin imajı yükseltilecektir. Çünkü gök, yeryüzü ve melekler öncesi ebedi alemlerden olan o nesli vardı. Bak, sana her şey söylendi. Gözlerini kaldır ve buluta, onun içindeki ışığa bak ve onun etrafını çevreleyen yıldızlara bak. Yolu gösteren/işaret eden senin yıldızındır”. Yahuda gözlerini kaldırdı ve buluttaki ışığı gördü ve ona girdi. Yerkürede ayakta duranlar buluttan gelen ve şöyle ünleyen bir ses işitti. (58) (...) büyük nesil (...)...imaj (...) (yaklaşık beş satır kayıp).

Sonuç

(...) Onların baş rahipleri homurdandı çünkü o dua için konuk odasına gitmişti. Ancak bazı yazıcılar orada dua esnasında onu tutuklamak için dikkatlice onu gözlemliyordu. Çünkü onlar insanlardan çekiniyordu/korkuyordu. Çünkü o (İsa) herkes tarafından peygamber olarak kabul ediliyordu. Onlar Yahuda'nın yanına gelip ona şöyle dediler: “Burada ne yapıyorsun? Sen İsa'nın öğrencisi/havarisisin. Yahuda onların arzı ettiği gibi onlara yanıt verdi. Bir miktar para aldı ve İsa'yı onlara teslim etti.[1]

Kaynaklar

[1] Doç. Dr. Mahmut Aydın (OMÜ. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi), "Yahuda İskaryot Bir Hain mi? Yoksa Bir Kahraman mı? Yahuda İncili Üzerine Bir Yorum", MİLEL VE NİHAL (İnanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi), yıl: 3 sayı: 1-2, Aralık 2005 – Haziran 2006, www.dinlertarihi.com/dergi/cilt_3/sayi1-2/aydin.pdf
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Yahuda'nın_Müjdesi
[3] www.nationalgeographic.com.tr/ngm/0605/konu.aspx?Konu=1

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ismail, 03.04.2016, 12:55 (UTC):
isanın insan olmadığını yazmıştım yukarda ve yeni bir sıfatının olması gerektiğini yazmıştım.. "isa " "insan" kelimesinden farkı yalnızca 2 tane n harfi...yani 2n....2n kromozom deyince googleda ne çıkıyor insanın üremesindeki yapı taşları..yani eşeysel üreme...ama isa nın doğumu bu eşeyşel üreme ile olmadı yani 2n kromozom yok...yani 2n-insan:isa..yani isa isanın adı değil sıfatı..yani insan diyoruz ama adı ahmet mesela...isa diyoruz adı başka bir şey olmalı..

bu yazdıklarımı destekleyen başka şeylere gerek yoktur çünkü Allah'ın kitabı Kuran'dan alınmadır.daha önceden de yazmıştım isa nın düşmanı deccale hristiyanlar antichrist derler..NEDEN? eskiden bildikleri şimdi kaybolan bir şeymi vardıda isanın zıttı dediler..bir hristiyana antichrist kimdir deseniz muhtemelen "şeytanın oğlu" diye cevap verecektir..peki bu şeytanın oğlu olduğunu düşündüğümüz deccal nasıl biridir? acaba isa ya tıpatıp benziyor olabilirmi..bunu destekleyen bir delil varmı? bu delil yahuda incili olabilrmi?niye deccal isaya benzesin?? şöyle bir sahne düşünüyorum..cebrail baba oldu bence...evet baba oldu ..uçuk gelebilir bu fikir ama ben burda babalığa felsefi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum..evet uzatmayalım cebrail nefesiyle meryemi hamile bıraktı...sahne şu:şeytan kendisine haksızlık yapıldığından şikayet etti ve bende baba olmak istiyorum dedi diye düşünüyorum..Böyle bir şey olduysa da Allah ona kıyamete kadar zaman verdiği için bunu kabul etmiş olabilir.BÜTÜN BUNLARI DESTEKLEYEN NE VAR?HZ MUHAMMED EFENDİMİZİN HADİSLERİ..NE DİYOR BU HADİSLER..DECCAL ÖLÜLERİ DİRİLTİR..KENDİSİ ÖLDÜRÜLEMEZ...DOĞA ÜSTÜ ŞEYLER BAŞARIR AYNI İSA GİBİ..TABİİ DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR.

PEKİ BU SAHTE İSA YANİ İSA YA BENZEYEN "ANTİ İSA" İSANIN YERİNE GEÇİP İNSANLARA ŞEYTANİ ŞEYLER ÖĞRETMİŞ OLABİLİR Mİ KISA BİR SÜRE İÇİNDE OLSA...İŞTE YAHUDA İNCİLİ BUNUN İÇİN BİR DELİL OLARAK DURUYOR GİBİ..

Yorumu gönderen: ismail, 03.04.2016, 12:44 (UTC):
(Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi.) [Al-i İmran 59] isanın yeni bir cins olarak yaratıldığına dair diğer kuran ayetlerini daha önceki yazılarımda göstermiştim.yukarıdaki ayette AÇIKÇA belirttiği gibi isa adem gibi yeni bir cins olarak yaratılmıştır yani isa insan değildir insan olan ademdir isaya İNSAN sıfatı yerine başka bir sıfat bulmak gerekir yani isa yarı insan yarı melektir..o yüzden ölüleri diriltebilmekte,o yüzden çamura üfleyince çamur kuş olup uçmakta,o yüzden ölümsüz,o yüzden canı azrail tarafından alınamaz çünkü azrail insanların canını almakla görevli ayette denildiği gibi canı bizzat Allah tarafından alınacaktır.yani yarı cebrail nefesi yarı meryemdir.

aslında ayetin devamındaki Allah onu topraktan yarattı cümlesi bu durumu pekiştirmektedir yani isa topraktan yaratılmadı en azından ilk etapta..hatta elementleri baz alan görüş diye bir şey desek havadan yaratıldığını da söyleyebiliriz haddimizi aşarak.yani cebrailin nefesi hava ve elementler su,toprak,hava ve ateş..ateşten yaratılan şeytan olduğuna göre de belki yanılmamış oluruz bu tahminde..tabii bu da cebrail gibi nurdan yaratılan birinin nefesinden oluştuğuna göre isanın orjini nurmu havamı sorusunu getirir ancak farketmez bu yazıların amacı isa'nın insan cinsi olmadığını göstermekti yoksa bu düşünce jimnastiği uzar gider nur yani ışığın 5. element olarak neden kabul edimediği sorusu ortya çıkar ki bu da 4 elementin ortaçağ bilgisi olduğu için basit bir bilgi olduğu ışık yani nur un kuran da anlatılımı ile kuran ın ne kadar ilerde olduğu da söylenebilir.


Yorumu gönderen: murvan yuvarlak, 04.08.2010, 18:38 (UTC):
Yahuda Ya teşekkür edilmelidir.. İseviler O nu ne tanıyacak ne de fark edebilecekti şayet Yahuda O na ihanet etmeseydi.. Yahuda O na operek ihanet ediyor yani ihanetinde bile bir saygı yatmaktadı kesinlile bunu içten yapmamıştır... Zaten çektiği vicdan azabından kendini amış ve maleseef yazdıklarını tammamlayamamıştır... Yahudayı Lanetleyenler , bugün ona teşekkür etmelidir... O da Seçilmişlerdendi....
Lakin İslami kaynaklarda Yahudadan pek bahsedilmez ama başka yazılarda Isa YErine Yahuda nın Çarmıha gerildiğinden bahseder....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56440354 ziyaretçi (143814120 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)