Yahudilikte Temel Kavramlar - Mistva 3
 
Yahudilik, Hebrew

Yahudilikte Temel Kavramlar / Mistva 3

MİTSVALARDAN BAZILARI: Bu bölümde, yapılması ve yapılmaması Tora'da emredilen mitsvotun birçoğu; belirli bir gruplandırma dahilinde ve Tora'daki ilgili Bap'a atıfta bulunmak kaydıyla, yaklaşık bir açıklama şeklinde zikredilmiştir. (Özellikle Mişkan ve Bet Amikdaş'ın varlığında geçerli olan, bu mabetlerle ilgili olan, ayrıca korbanları, kahinleri, bazı temizlik kaidelerini, tarihsel olayları, esirleri, bazı ritüelleri, vb. Içeren bazı mitsvot, günümüzde güncelliğini yitirmiştir.)

Yapılması zorunlu olan:

1. Emirler: (248 tanedir):

a) Tanrı'yla ilgili emirler: Yahudi kişi, Tanrı'nın varlığına inanmak (Çıkış, 20:2); O'nun birliğini (Tesniye, 6:4) kabul etmek mecburiyetindedir; O'nu sevmeli (Tesniye, 6:5), O'ndan korkmalı (Tesniye, 6:13) ve O'na hizmet ve ibadet etmelidir. (Çıkış 23:25; Tesniye 11:13, 6:13 ve 13:5)... kişi eylemlerinde Tanrı'yı taklit etmeli (Tesniye 28:9) ve O'nun ismini kutsallaştırmalıdır. (Levililer, 22:32)

b) Tora ile ilgili emirler: Yahudi kişi "Şema'yı her sabah ve akşam söylemeli (Tesniye 6:7), Tora'yı öğrenmeli ve başkalarına öğretmelidir. (Tesniye, 6:7) "Tefilin'i başına (Tesniye, 6:8) ve koluna (Tesniye, 6:8) bağlamalıdır. Giysileri için tsitsit oluşturmalı (Sayılar, 15:38) ve kapı süvesine bir mezuza yerleştirmelidir (Tesniye, 6:9)... Her Yahudi'nin Tora'sı (tomarları) olmalıdır. (Tesniye, 31:19). Kişi, yemek yedikten sonra Tanrı'ya şükretmelidir (Birkat Amazon). (Tesniye, 8:10)

c) Makdis (Mişkan) ve Kâhinlerle ilgili emirler: Yahudiler bir makdis inşa etmeli (Çıkış, 25:8) ve Tanrı makdisine saygı göstermelidirler. (Levililer, 19:30) Makdis, her zaman koruma altında tutulmalı (Sayılar, 18:4) ve Levililer onun içinde özel görevlerini yerine getirmelidirler (Sayılar, 18:23). Tapınağa girmeden ya da özel görevlerini yerine getirmeden, kâhinler ellerini ve ayaklarını yıkamalıdırlar. (Çıkış, 30:19); ayrıca her gün Menora'yı yakmalıdırlar (Çıkış, 27:21). Kâhinler, Yisraeloğulları'nı kutsamalı (Sayılar, 6:23) ve huzur ekmeğini sofranın önüne koymalıdırlar. (Çıkış, 25:30)

d) Korbanlarla ilgili emirler: "Tamid" korbanı günde iki kez sunulmalı (Sayılar, 28:3) ve Yüksek Kâhin ayrıca günde iki kez "yemek" sunusu takdim etmelidir. (Levililer, 6:13) Her Şabat günü ek bir sunu ("musaf") (Sayılar 28:9); her ayın başında (sayılar 28:11) ve Pesah'ın yedi gününün her bir gününde (Levililer, 23:36) ek bir sunu takdim edilmelidir. Şavuot'ta bir "musaf" (Sayılar, 28: 26-27) ve bir ekmek de bir ikame sunusu olarak takdim edilmelidir. (Levililer, 23:17)... Her Yahudi erkeği, Tanrı önünde yılda üç kez bayram kutlama görevi yapmalı (Çıkış; 23:14) ve Üç Hac bayramında da hazır bulunmalıdır. (Çıkış, 34:23; Tesniye 16:16) Kişi bayramlarda sevinci yaşamalıdır. (Tesniye, 16:14)

Kaynaklar

[1] "Yahudilik Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52746449 ziyaretçi (134057072 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler