Yakin Akraba Evliliginin Dinen Sakincasi Var Midir?
 

Yakın Akraba Evliliğinin Dinen Sakıncası Var mıdır?

Mehmet Paksu

Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm yakınlık cihetiyle evlenilmesi haram olan kadınları açıklamıştır. Bunlar, kız kardeş, hala, teyze gibi yakın akrabalardır. Bunların dışında kalan amca, dayı, hala ve teyze kızlarıyla evlenmeye ruhsat vermiştir. Peygamber Efendimiz de bu ruhsatı kendisi ve yakınları üzerinde de kullanmıştır. Bilindiği gibi, Peygamberimizin hanımlarından Zeyneb binti Cahş, halasının kızıydı. Ayrıca kendi kızı Hz. Fâtıma'yı amcası oğlu Hz. Ali'ye nikahlamıştı.

Dinimizde her ne kadar böyle bir ruhsat mevcutsa da, birtakım irsî ve sıhhî mahzurlarından dolayı bazı hadislerde yakın akraba ile evliliğin tavsiye edilmediğini görmekteyiz.

Imam-ı Gazali, sünnet ölçüleri içinde evlenecek eşlerde aranan vasıfları
sayarken, cinsî duygunun zayıf olacağından dolayı kızın yakın akrabalardan olmamasını da zikreder. "Pek yakınınız olan bir kadınla evlenmeyin; çünkü çocuk zayıf, çelimsiz olur" hadis-i şerifine yer verir.

İşte bu mahzur göz önüne alınarak, çok yakın akraba ile evlenilmesi tavsiye edilmemektedir. Yine bu hususta, "Yabancılarla evlenin, yakınlarınızla evlenmeyin" mealindeki hadis de bu hikmetleri nazara vermektedir.

Bu meselede önemli bir mahzur da, zamanla eşler arasında bir geçimsizlik olduğu takdirde, akrabalar arasında devam etmesi gereken manevî bağların zayıflamaya yüz tutmasıdır. Hadis îmamlarından Deylemî'nin bir rivayetinde, akraba ile evliliğin sıla-i rahim bağlarının kopmasına sebep olacağı bildirilmektedir.

Bütün evliliklerde olduğu gibi bilhassa akraba ile olan bir evlilikte kan uyuşmazlığının tespit edilmesinin sıhhî bir tedbir olarak düşünülmesinde büyük fayda vardır.

Başta da söylediğimiz gibi yakın akraba ile evlilikte esas itibariyle dinî bir yasaklama yoktur. Sözü edilen sıhhî mahzurlar da muhakkak surette olacak diye bir durum da mevcut değildir. Ancak, çocukta görülebilecek sakatlık ve benzeri hususlar, yabancı kadınla olan evliliğe nispetle akraba evliliklerinde belli bir ölçüde daha fazla gözlenmektedir.

Kaynaklar

[1] Terbiyetü'l-Evlâd, 1: 39; ihya, 2: 42.
[2] Kadı Beydâvî. Gâyetü'l-Gusâ, 2: 721.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ctürk., 27.10.2014, 14:24 (UTC):
Hz.Ali Akraba evliliği yapmasına binaen istisna olduğu için hadislerde Hz.peygamberimiz(s.a.v)" "Yabancılarla evlenin, yakınlarınızla evlenmeyin ".diye bildirilmiştir....Akraba evliliklerinin kesin olarak yasaklanması lazım..hem sağlık açısından hemde amca,dayı teyze çocukları aynı kardeş çocukları gibi büyüyorlar genelde yedikleri içtikleri bile ayrı gitmeyen bu çocukların birbirleri ile evlendirilmeleri hiç etik değil? Ayrıca Akraba evliliklerinde doğan çocuklar muhakkak üzürlü doğarlar,benim şimdiye kadar tanıdıklarımın hepsinin çocuklarında bir üzür var çoğu hastanelere abone oluyor. Akraba evliliğinden Üzürlü doğan küçük çocukların sorunları ömür boyunca devam etmesi hem kendilerinde psikolojik sorunlar hemde yakınlarında çok büyük üzüntüye sebep oluyor?.

Yorumu gönderen: ali veli, 13.09.2010, 12:46 (UTC):
Akraba evvli olanlarda zeki olarak gelismemisti, ben hayatimda akraba evliligini duymamisimdi, ama 50 ci yilimda akraba evliligi yapanlari gordum ve zeki olarak cok zayif bilhassa erkeklerde, akaraba evliligi asla yapilmamasi olan bir seydir

Yorumu gönderen: doktor, 13.08.2010, 22:12 (UTC):
lütfen tam bilmediğimiz konularda yorum yapmayalım. bilimin bu konuda ulaşmış olduğu veriler mevcuttur. bu işler zannetmeyle olmuyor. ilk ayetin "oku" olduğunu unutmayalım ve de uygulayalım çünkü müslüman bilgili olmalı. kalıtsal hastalık taşımamak ne demek oluyor! herkesin geninde hastalık taşıyan bir gen vardır daha doğrusu hastalık demeyelim de çekinik karakter diyelim. çekinik özellikte olduğu için de ortaya çıkmıyor ancak bu çekinik karakter akrabalar arasında daha yaygın olacağından akraba evliliği neticesinde bu çekinik karakterin baskın hale gelip gün yüzüne çıkma ihtimali daha yüksek.

Yorumu gönderen: aciz, 16.07.2010, 21:34 (UTC):
akraba evliliği ile ilgili zikredilen hadisler kan bağı ile kalıtsal hastalıkların tevarüs ettiğine delil değildir.imam gazali bunu en güzel şekilde izah etmiştir.ayrıca bilimin de bu konuda ulaşmış olduğu herhangi bir veri mevcut değildir.bilakis bilimin bunun hoş görmemesinin altında ideolojik bir sebep olduğunu zannediyorum.nitekim aynı tıpçılar değilmiydi anne sütü çocuğa zararlıdır diye anlaşmış olduğu süt firmalarının ürünlerini satmak için..şimdi bu konuda neden güveneyimki.bir an dediklerini kabul etsek bile kalıtsal hastalık taşımayan bir ailenin birbirlerine kız vermeleri aynı mantıkla gidecek olursak yabancıyla evlenmeleri daha sakıncalı değil mi?

Yorumu gönderen: aciz, 16.07.2010, 21:13 (UTC):
akraba evliliğiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244735 ziyaretçi (143294642 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)