Yalan Masali
 

Yalan Masalı

Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam, çiftçilik yaparmış. Hasat zamanı ekinleri biçer, sonra değirmende öğüttürüp un yaptırırmış. Yine birgün bir çuval buğdayı alıp değirmene öğüttürmeye gitmiş. Buğdayı değirmenciye öğüttürüp un yaptırmış. Sonra da değirmenciye:

“Şu unun bir kısmından kömbe pişir de yiyelim!”

demiş. Değirmenci:

“Tamam!”

deyip adamın ununun hepsinden kömbe yapmış. Aradan zaman geçmiş, adam değirmene ununu ve pişirttiği kömbesini almaya gitmiş; ancak değirmenci:

“Un bitti, kömbe oldu!”

demiş. Adam ununun hepsinin kömbe olmasına kızmış kızmasına; ancak ses çıkarmayıp değirmenciye:

“O zaman kömbemi ver!”

demiş. Bu defa değirmenci:

“Kömbeyi ben pişirdim, kömbe benim!”

deyince, adam öfkeyle:

“Buğday da benim un da benim, kömbe nerden senin oluyor?”

deyip başlamış değirmenciye kızmaya. O kızar da değirmenci durur mu? Değirmenci de:

“Kömbe benim!”

diye adama kızmış. Derken adam ile değirmenci kavgaya etmeye başlamışlar. Sonra bakmışlar ki olacağı yok, ikisi birlikte doğruca kadıya gitmişler. Olanları bir bir kadıya anlatmışlar. Kadı, değirmenci ile adamı dinlemiş dinlemiş. Sonra onlara:

“Hanginiz güzel bir yalan söylerse, kömbe onundur!”

demiş. Değirmenci önce düşünmüş, sonra kadıya:

“Değirmenimin önünde bir kavak ağacı yetişti. Meyvesi nehrin bir ucundan diğer ucuna uzandı, ağaç köprü oldu, üstünden de bütün herkes geldi geçti. Sonra bu kavak ağacını kereste yaptırmak istedik, bunun için üç tane oduncu getirttik. Oduncular başladılar ağacı kesmeye. Keserken oduncunun birinin baltası kavak ağacının içine gitti. Oduncu da baltasının arkasından gitti. Oduncu baltasını ararken, ağacın içinde bir adamla karşılaştı. Adam oduncuya:“Burada ne arıyorsun?” diye sorunca oduncu da: “Bu ağacı kesip kereste yapacaktık, keserken baltam ağacın içine gitti. Onu arıyorum!” dedi. O adam da oduncuya: “Ben bu kavak ağacının içinde kocaman devemi kaybettim, kırk gündür arıyorum; fakat bulamadım. Sen bir baltayı nasıl bulacaksın!” diye söyledi!”

demiş. Sonra da değirmenci:

“Kadı Efendi benim yalanım bu kadar!”

demiş. Daha sonra değirmenciye buğdaylarını un yaptıran adam başlamış yalan söylemeye ve demiş ki kadıya:

“Benim bir kör babam vardı. Onun bir sürü arısı vardı. Babam her gün arılarını evin damına çıkarıp bacaklarının kaç tane olduğunu sayardı. Babam birgün yine evin damına çıkıp arılarını sayarken, arıların iki çiftini çifte koşmuşlar, arılar üç günlük bir yolda çift sürüyorlarmış. Kör babam bunu görüp bana: “Oğlum bana horozumuzun eğerini takıver, ben horoza binerek gidip arılarımı kurtarayım!” dedi ve hemen gidip arıları kurtarıp geldi. Horozun üzerindeki eğer, horozun sırtında yara açmış. Babam: “Oğlum horozumuzun sırtı yara olmuş, yaranın iyileşmesi için bir ceviz getir de yaraya ek!” dedi. Ben de ceviz getirip horozun yarasına ektim. Horozumuzun yarasında büyük bir ceviz ağacı yetişti. Biz bu ceviz ağacını, cevizinden herkes yesin diye vakıf yaptık. Herkes bu ağaçtan ceviz düşürüp yemek için ağaca taş atarken, biriken bu taşlardan kırk dönüm tarla oldu. Biz bu tarlaya ekin ektik. Sonra ekinler büyüdü buğday oldu. Ben ekinleri orakla biçmek için tarlaya gittim. Ekinleri biçerken tarlada bir tavşan buldum. Tavşanı yakalamak isterken, orağımı tavşanın bacağına geçirdim. Tavşan bir sıçradı ve kaçtı. Tavşan kaçtı, orak biçti, kırk dönüm arazi biçilip bitti. O yıl kıtlık yılı olduğundan herkes gelip buğdaylarımızı yağmaladı. Bu buğdaylardan bir kesecik de ben almıştım. Ona da değirmenci sahip çıktı. Benim unumu elimden aldı.”

demiş. Sonra kadıya dönüp:

“Şimdi sana soruyorum, buna ne dersin Kadı Efendi?”

demiş. Bunun üzerine kadı, değirmenciye dönmüş ve ona:

“Kömbe, un sahibinindir!”

demiş. Bunu duyan adam sevinerek, kömbesini alıp evine gitmiş. Kadıdan dersini alan değirmenci de kömbeyi alamadan değirmenine geri dönmüş. Masal da burada bitmiş.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003462 ziyaretçi (134809207 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler