Yanlis Anlasilan Din...
 

Yanlış Anlaşılan Din...

Hazırlayan: Akhenaton

1. Bölüm

Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. ( Maide 8 )
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
De ki: Rabbim, adaleti emretti. (Araf 23)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Fırat kenarında bir koyun kaybolsa, Allah’ın adaleti gelir, onu Ömer’den sorar!
Hz. Ömer
Hz. Ömer
Adalet, mülkün temelidir.
Hz. Ömer
Hz. Ömer
Sonradan ‘ilahi adalet’ diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin.
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma!
Hz. Ali
Hz. Ali
Müslümanların hızla artan büyük nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor. Ruhumuza, akılımıza ve başarılarımıza vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız? Küçük ve kırılgan bir insanda bile insanlığa katkıda bulunabilecek büyük bir ruh bulunabilir. Gücümüz, bilimimiz, edebiyatımız nerede? Nerede buluşlarımız, küllî iyiliğe katkılarımız?
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar.
Hz. Ömer
Hz. Ömer
Din, hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma!
Hz. Ali
Hz. Ali
Gerçek köleler, boyunduruk zincirlerini kafalarında değil benliklerinde duyanlardır.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Şimdiki köleler, taksitle yaşayıp borçlu ölüyor.
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
Özgürlüğe inanan bir dine inanıyorum. Halkım için mücadele etmeyi men eden bir dini kabul etmek zorunda olsaydım, o dinin canı cehenneme derdim.
Malcolm X
Malcolm X
Aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın! (Lokman 33, Fatır 5)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Dindar bir toplumu din adına ancak din alimleri kandırabilirdi; nitekim de öyle oldu.
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
Onlar, Amerikancı İslam'ı istiyorlar. Onlar abdesti bozan şeylere fetva veren; fakat Müslümanların siyasi, iktisadi ve ictimai durumlarına fetva vermeyen İslam'ı istiyorlar.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Bütün cahiliyetler, kulların kullara kulluğu ve Allah'tan başkalarının ilahlaştırılması temeline dayanır.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Onlara, “Allah'ın indirdiğine uyunuz” dendiğinde, “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya ataları akıllarını kullanamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler de mi? (Bakara 170)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Biz, atalarımızın dininde olmakla değil; Allah’ın gönderdiği din’den olmakla emrolunduk.
Ercüment Özkan
Ercüment Özkan

Adı büyük veya küçük olsun bir gerçeği kim söylerse söylesin; kabul edenler, “doğru sözü işitip de kulak verenler”dir. Yine yanlış sözü büyük olanlar söylemiş diye kabul edenler de “atalarının yürüdüğü yolda yürüyenler olup, akletmeyenler”dir.
Ercüment Özkan
Ercüment Özkan
İslam’da şahıslara bağlılık yoktur. Şahıslar, Allah ve Resulü’ne bağlılığı derecesinde itibar görür.
Hasan el-Benna
Hasan el-Benna
Müslüman da olsa hiç kimsenin sözlerini mutlak doğrular olarak kabul etmeyip, ancak Kur’ân’la karşılaştırarak doğruluklarından emin olduktan sonra bunları kabulleniniz. Unutmayınız ki bir konuda doğruyu söyleyen bir başka konuda yanılabilir siz de yanılmayınız. Hiç hata yapmayan, yalnızca Allah’tır.
Ercüment Özkan
Ercüment Özkan
Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Kürt sorunu , Arap sorunu , Arnavut sorunu , Türk sorunu yoktur. İslam milletinin parçalanmışlık sorunu vardır.
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç
Mezhebi, cemaati, gurubu, tarikati vs değil; ümmeti ve insanlığı düşündüğümüz gün diriliş başlamış demektir.
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
İlk yapılması gereken, üzerine cübbe-sarık giymiş, caminin bir tarafında yıllarca miskin miskin oturup “Nefisle mücadele ediyorum.” diyenlerin üzerindeki o cübbeyi çıkarıp “Haydi, artık hareket zamanı geldi!” demek olmalı.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
İnmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Biz Kur’an’ı mekanik bir okuyuş ile okuyoruz. Kelimeler peş peşe geliyor. Nağmeler makamı değiştiriyor. Sonra hiçbir şey değişmiyor.
Hasan el-Benna
Hasan el-Benna
Kuran-ı kerim, bu ümmetin canlı kitabı ve öğüt veren rehberidir.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Kuran, edebiyat değil hayattır. Dolayısıyla ona birdüşünce tarzı değil; bir hayat tarzı olarak bakılmalıdır.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
İyi ki İslam'ı Müslümanlardan değil de Kur'an-ı Kerim'den Öğrenmişim.
Yusuf İslam
Yusuf İslam
Halk arasında bir anket yapsanız ve deseniz ki; ''Şer'î delil kaçtır?'' Bu sorunuza sokaktaki çocuktan, müftüsüne kadar hemen herkes ''Dörttür: Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas''tır diye cevap verir. Birinci olarak sayılan Kitab'a, yani Kur'ana müslümanlar hayatlarının sonuna gelir fakat asla başvurmazlar.Bu nasıl birinci delil oluyor acaba? Sayarken Kur'anı başta sayar, ama gerçek hayatında sonuncuya takılır kalır ve ömrü biter; bir türlü birinci delil olarak saydığı Kur'ana sıra gelmez. Halbuki kişi öldükten sonra diriltildiğinde bu Kitaptan, yani birinci delilden imtihana çekilecektir.
Ercüment Özkan
Ercüment Özkan
Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz. (Zuhruf 44)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
İnsanın hedef alması gereken en büyük gayenin ve en büyük kararın Allah'ın rızasını kazanmak olduğuna inanıyorum.
Hasan el-Benna
Hasan el-Benna
İslam'a göre keramet Allah'ı razı etmektir; su üzerinde yürümek değil. İslam' da keramet Allah'tan korkarak yetimin malına el uzatmamak, faizden uzak durmak, zinadan, içkiden kaçınmaktır; havada uçmak değil. İslam'a göre keramet başkalarının da iyiiliğini istemek, bunun için çalışmak, onlara İslam'ı anlatmak, her işini Allah'ı razı edecek şekilde ve O'nun elçisinin gösterdiği gibi yapmaya çalışmaktır; gaybtan haber vermek, bereket yağdırmak, kalplerden geçeni bilmek değildir.
Ercüment Özkan
Ercüment Özkan
Doğuyu Batıyı bilmeliyim. Eski uygarlıkları derinlemesine incelemeliyim. Yükseliş ve düşüşlerin sebeplerini derinden derine araştırmalıyım. Allah’ın insanoğluna en büyük nimeti olan İslâm inanç ve medeniyetine mensup olan bir toplum nasıl olur da bugünkü acıklı duruma düşer? Bunun mutlaka bir veya bir çok sebebi vardır. Bunu bilmeliyim. İşte bütün bu konuları incelemekte ilim benim rehberim olacaktır.
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç
Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusunda daima başkaları mı suçlu? Eğer biz suçluysak -ki ben böyle olduğu kanatindeyim- yapmamız gereken neyi yapmadık, yahut yapmamamız gereken neyi yaptık? Bana göre bunlar, bizim imrenilmeyecek vaziyetimizle ilgili iki kaçınılmaz sorudur.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu,kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu, insanlara merhamet ediyor mu, ona bakınız.
Hz. Ömer
Hz. Ömer
Bizim olmayacak bir dünya için bize kalacak günahlar biriktiriyoruz
Malcolm X
Malcolm X
Allah seni Müslüman olmakla şereflendirdi. Öyleyse sende O’nun hizmetine lâyık bir şeyler olmalı...
Numan Ali Khan
Numan Ali Khan
Acaba Müslümanlar, din kardeşleri en aşağılık, en rezil insanların ellerinde en kötü işkenceleri görürken, çeşit çeşit zillete layık görülürken nasıl zevkle yiyip içiyorlar, nasıl rahat uyuyorlar?
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Sizin en hayırlılarınız o (mu'min) kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah (Azze ve Celle) hatırlanır.
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Size bakıp da Müslümanlığa özenen insanlar yoksa imânınızı gözden geçirin!
Lâ Edrî
Lâ Edrî
Hayata hükmetmeyen İslam, İslam değildir. Onu hayatına geçirmeyen Müslüman, Müslüman değildir.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur'an ile) uyar. (Enam 51)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Ey kızım Fatıma, Babam Peygamber diye güvenme! Rabbine karşı kulluk vazifeni yap, Eğer Allah’tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bile senin namına hiçbir şey yapamam…
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
İnancımıza göre Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali, velilerdi. Fakat zamanlarında kimseler bu velilerle rabıta kurarak, bunların simalarını gözlerinin önüne getirerek Allah’la yakınlık kurmaya çalışmamış ve kimse bunların herhangi birinden şefaat talebinde bulunmamıştır. Her Müslüman ve her Mü’min, yalnızca Allah'tan şefaat isteğinde bulunmuştur.
Ercüment Özkan
Ercüment Özkan
Yani sadece psikolojik müslümanlık, sadece sosyolojik müslümanlık veya sadece tarih içi müslümanlık yetmez. Her müslüman önce, kendi iç dünyasında müslüman olmalı, fakat ondan ayrılmaz bir şekilde toplum içinde ve toplum halinde de müslüman olmayı idrak etmeli. Ve nihayet bu psikolojik ve toplumsal muhtevaya mutlaka tarih şuurunu da eklemeli.
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç
Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Biz ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz!!
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek
Kurân-ı Kerîm, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor diye hatırlattıklarında, Şimon Perez, şu cevabı vermiştir: Kurân'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, o zaman düşünürüz.
Şimon Peres
Şimon Peres
1969’da İsrail askerleri Mescid-i Aksa’da büyük bir yangın çıkardığında, o gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar, dört bir taraftan İsrail’e girecek. Fakat sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak ettik ki, biz Yahudiler her istediğimizi yapabiliriz. Çünkü Müslümanlar, uyuyan bir ümmettir!
Golda Meir
Golda Meir
Bütün uyuyanları uyandırmaya, bir tek uyanık yeter.
Malcolm X
Malcolm X
Şirin görünmek için, onlara İslam’ı asla olduğundan başka göstermeyeceğiz!
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub

1. Bölüm2. Bölüm3. BölümAkhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003384 ziyaretçi (134808956 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler