Yanlis Anlasilan Din 2
 

Yanlış Anlaşılan Din...

Hazırlayan: Akhenaton

2. Bölüm

Hayır, hayır! Siz yetime ikram etmiyor ve yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. (Fecr 17-18, 20)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Her ümmet için bir imtihan unsuru vardır. Benim ümmetimin imtihan konusu da maldır. (Tirmizi)
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Eğer bir din yetimi korumuyor, kimsesize sahip çıkmıyor, ezilenlerin sesi ve soluğu olmuyorsa yalandır ve afyondur... Bunlar olmadan kılınan namaz, tutulan oruç, gidilen hac, kesilen kurban, ihya edilen kandil geceleri ziyaret edilen türbeler vesaire ebu cehil'in hacılara su verip de yetimi ve yoksulu görmemesi gibi yalandır, afyondur.
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
İslam devleti fedakarlık gösteren Esma'ların omuzlarında yükseldi; babasının, kocasının bütün parasını, 'Allah davasını bir tarafa bırakarak' kendi keyfi ve modaları için har vurup, harman savuran kadınların omuzlarında değil! İslam kadını, ayağının süsünden, kolunun bileziğinden önce, müslümanların ihtiyacını düşünüyordu ki, İslam devleti hükümran oldu!..
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
Ümmetim, kötü âlimler, cahil âbidler yüzünden helâk olur. Kötülerin en kötüsü kötü âlimlerdir. İyilerin en iyisi de iyi âlimlerdir. (Darimi)
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Din adamının devlet ve menfaat hırsları, İslam'ı asırlarca kahreden musibet oldu.
Nurettin Topçu
Nurettin Topçu
Eğer İsa bugün yeryüzüne gelecek olsaydı, şüphe yok ki zenginleri savunan ve talihsiz insanları sömürerek yaşayan rahiplere, papazlara ve piskoposlara saldırırdı; tıpkı daha önce, süfli varlıklarıyla Tanrı’nın Evi’ni kirletmesinler diye tapınaktan kovduğu tüccarlara saldırdığı gibi.
Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg
Sahte bal satanlarla ilgilendiğimiz kadar sahte din tüccarları ile ilgilenmiyoruz.
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Fakir bir peygamber anlatarak zengin oldu hocalar...
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Taşa, toprağa ulûhiyetin çizgilerini işlemeye çalışanlara dikkat edin, onları menfaatlerine secde ederken bulacaksınız.
Hekimoğlu İsmail
Hekimoğlu İsmail
Dünya, zengin din adamlarının, yoksul ve aç insanlara erdem üzerine vaaz ettikleri bir rezillik yeridir.
Umberto Eco
Umberto Eco
İnsanlar dini kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bu din siz kullanın diye değil; hizmet edin diye var. Allah'a hizmet edin diye, kendinize değil!
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Çocuklarımıza ibadetleri öğretmeden önce ahlaklı olmayı öğretelim. Yoksa çocuklarımız; Namaz kılan bir hırsız, Oruç tutan bir sapık, Hacca giden bir yalancı, Kurban kesen bir tefeci, Şehadet getiren bir terörist olabilir.
Lâ Edrî
Lâ Edrî
Din, yalnız imamların mı? 'Dini din adamları korur' kaidesi, Hıristiyanlık'ta var... İslam, öyle değildir. Müslüman olan her fert, dinini korumakla mükelleftir. ("Bize Nasıl Kıydınız?")
Emine Şenlikoğlu
Emine Şenlikoğlu
Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Güzel ahlak, ganimettir.
Hz. Ali
Hz. Ali
İslam'ın istediği, dünya hayatının İslam ahlakı üzere temellendirilmesidir.
Atasoy Müftüoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Müslümanlar olarak sinirlenme hususunda üzerimize yok. Her şey bizi öfkelendiriyor. Bizi öfkelendirmesi gereken tek şey, Resul-i Ekrem’in müşfikliğinden, Allah kelamından ve duygularımızı kontrol etmekten ne kadar uzakta olduğumuzu fark etmek. Öfkelenecek biri varsa, o da kendimizdir, başkası değil.
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma. Namaz ve niyazına bakma. Aklına ve doğruluğuna bak.
Hz. Ömer
Hz. Ömer
İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Müslüman, kendisini müslüman bilmek veya saymakla müslüman olamaz. Müslümanlığı bir varoluş haline getirmek borcundadır. Bu varoluşun şuur ve sorumluluğuyla dolup taşmak kaygısını taşımalıdır.
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç
Müslümanlar dinlerini hayat dini olarak göremedi yıllar yılı. Halbuki islamiyet hayattır. Hayat olarak göremediği için birbirine kardeş olamadı ama masonların kardeşliğine kızmakla geçirdi hayatını. Kazandığı parayı Müslümanca kullanamadı, İslam'a uygun ticaret yapmadı kapitalizme düşmanlıkla enerjisini harcadı. Dinini dert edip anlamadıkları için bir yandan namaz kıldı, diğer yandan hak yedi, yalan söyledi. Bir müslüman bankalara güvendi de, diğer Müslüman'a güvenemedi.
Hekimoğlu İsmail
Hekimoğlu İsmail
Dilleriyle insanları kıranları ibadetleri temizleyemez.
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
İlk örnek neslin tutumu, Kuran'ı, amel etmek ve hayata geçirmek için öğrenmek olduğu halde; onlardan sonra gelen nesillerin tutumu, incelemek ve manevî haz almak için Kuran'a yaklaşmak olmuştur.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
İslâm, sadece namaz, oruç, hac, zekât değildir; sadece sakal, sarık, cübbe değildir; sadece başörtüsü, çarşaf, saye, harmani, peçe, şalvar değildir; sadece savaş, kılıç, kalkan değildir; İslâm tek yönlü, sığ, tek, yeknesak, monoton, bir atımlık, göstermelik gayret değildir...

Bilakis İslâm özge ve yüce bir yaşam biçimidir, bir ömür boyu daimîdir, bir pırlantanın çeşitli yüzleri gibi yönleri vardır, binbir ışık cümbüşüdür, rengârenk güzel davranışlar ve edepler manzumesidir, sayısız zevkli görevler bütünüdür, çok yararlı buyruklar, çok hikmetli yasaklar ve kurallar getirmiştir; eksiksiz bunların hepsini uygulamak lazım; sağlık, ruha huzur, kalbe itminan, eve mutluluk, topluma dirlik ve düzen ancak böylece kazandırılabilir.
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan
Oysa bizler İslamiyet'i sırf namaz ve oruç zannetmişizdir. Kuran'ın ilim ögrenin diyen ayetlerini dinlerken hıçkıra hıçkıra ağlamış, sonra da yan gelip yatmışızdır.
Hekimoğlu İsmail
Hekimoğlu İsmail
Ben hep düşünmüşümdür; Domuz eti haramdır diyen Kur'an'dan ayettir, içki içmeyin, zina yapmayın, adam öldürmeyin, namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı hesaplayarak verin emri de ve diğerleri de Kur'an'dan birer ayettir. Neden acaba domuz eti yasağına riayet edildiği kadar Allah'ın öteki emirlerine riayet edilmez? Bunun cevabını hala bulamadım. (Çin İşkencesi)
Emine Şenlikoğlu
Emine Şenlikoğlu

Dinini kendin öğren. Başkalarından miras alma!
Hz. Ali
Hz. Ali
Düşünme itaat et diyenlere değil, düşün, sor, sorgula diyenlere kulak verin.
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
Dilinde "la"sı olmayanın , "illa" ile gerçekleştirilecek bir inkılabı yoktur.
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
... Herkes kendisi için en iyisini istiyor, geri kalanını da Allah'a bırakıyor. İnsanlar dini kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bu din siz kullanın diye değil; hizmet edin diye var. Allah'a hizmet edin diye, kendinize değil. Allah sizi de, haklarınızı da koruyacaktır, fakat bunları bir silah gibi kullanmayın. İnsanlara ayet ve hadislerden alıntılar yapıp durmayın...

... Bir baba kızına bir iş yapmasını söylüyor, kızı ise istemiyor. Baba da diyor ki; " Ve bi'l valideyni ihsana. Anne babaya karşı ihsanda bulun."

"Sen hiç Kur'an okumadın mı?"

Bunun Kur'an ile ilgisi yok dostum. Bunun senin isteklerinle ilgisi var; ayetleri birer silah gibi kullanıp isteklerini kızına dayatmaya çalışıyorsun. Bu doğru değil. Hiçbir zaman bu işin usulü bu şekilde olmadı.
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Mükemmel olan İslam'dır. Müslümanlar değil!!!
Yusuf İslam, Cat Stevens
Yusuf İslam (Cat Stevens)
İslam en iyi; ama biz, en iyiler değiliz.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir.
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Başkalarını etiketleyip de, "Şu çocuğa bak, pantolonu ne halde gelmiş! Şu adama bak nasıl namaz kılıyor! Kızın başörtüsünün hâline bak! Çocuğun sakalı bile yok!" diyemezsiniz. Hayır hayır. Dinin hükümleri evvela sizin için, kendiniz için var. Diğer insanların bulunduğu hali etiketleyesiniz diye konmamışlardır.
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Bizim hareketimiz mesuliyet hareketidir. Davamız hayata uymak değil hayatımızı hakka uydurmaktır.
Nurettin Topçu
Nurettin Topçu
Müslüman! İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç
"Din", aslında bir yaşam yolu demektir.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Anlattığı davayı nefsinde yaşamayan adam samimi değildir.
Hekimoğlu İsmail
Hekimoğlu İsmail
O halde melek ve şeytan olmak; insan olmak veya olmamak, Allah'a takınılan tavra bağlıdır.
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
Ah bu Müslümanlar! Aslında ah bu Müslümanlar değil, ah biz Müslümanlar! Ahlaki değerlerimiz o kadar düşük, o kadar düşük ki... İşçilerinin maaşlarını ödemeyen Müslüman iş adamlarımız var. Eşlerine mehirlerini dahi ödemeyenler var. Dünyadaki adeletsizlikten bahsedip dururlar, fakat evlerinin içinde adalet yoktur. Biri ne diye tutup da İslam'ın cazibesine kapılsın ki?
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Eğer İslam'dan maksat Kuran'sa, ortada İslam diye bir şey olmadığını söylemek durumundayız. Çünkü Kuran bugün göklere çekilmiş ve yeryüzündeki İslam'ın onunla ilgisi kalmamıştır.
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Batı, İncil'e yaklaştıkça bilimden uzaklaştı ve İncil'den uzaklaştıkça da bilime yaklaştı. Doğu ise Kuran'a yaklaştıkça bilime yaklaştılar ve Kuran'dan uzaklaştıkça bilimden de uzaklaştılar.
Lâ Edrî
Lâ Edrî
İslam toplumları akla veda ettikleri gün tarihe veda ettiler..
Atasoy Müftüoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Artık her Müslüman’ın amacını bilmesi yönünü belirlemesi ve amacına ulaşması için ciddiyetle çalışması gereken vakit gelmiştir. Gaflet, aldatıcı hayaller, dalgın kalpler, körü körüne bağlılık her bağıranın peşinden gitmek gibi şu önemsenmeyen hasletler, müminlerin yolu değildir.
Hasan el-Benna
Hasan el-Benna
Mü'minler ancak kardeştirler. (Hucurat 10)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Dinde parçalandılar. Her grup, kendi yollarını doğru sanıp sevinmektedir. (Muminun 53)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Bu ülkenin bütün ırklarını, tek ırk, tek kalp, tek insan haline getiren İslâmiyet olmuş. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kanla ilgisi var, ne kafatasıyla. Vahdetlerin en büyüğü, en mukaddesi. İster siyah derili, ister sarı... İnananlar kardeştir. Aynı şeyleri sevmek, aynı şeyler için yaşamak ve ölmek. Türk’ü, Arap’ı, Arnavut’u düğüne koşar gibi gazaya koşturan bir inanç; gazaya, yani irşâda. Altı yüzyıl beraber ağlayıp, beraber gülmek. Sonra bu muhteşem rüyayı korkunç bir kâbusa kalbeden meşûm bir salgın: maddecilik. Tarihin dışına çıkan Anadolu, tarihin ve hayatın. Heyhat, bu çöküşte kıyametlerin ihtişamı da yok, şiirsiz ve şikayetsiz. (Bu Ülke)
Cemil Meriç
Cemil Meriç
Bütün tarih boyunca ve günümüzde ne zaman ki Müslümanlar birbirleriyle uğraşmışlar bundan yararlananlar düşmanlar olmuş ve fırsattan istifade ederek savaş açmış ve de galip gelmişlerdir
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
Birbirimizi sevmemiz gerek.
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Mü'minlerin saadetini gölgeleyen tek ıstırap, inanmayanlara karşı duyulan merhamet olmalı. (Bu Ülke)
Cemil Meriç
Cemil Meriç
Yapılması gereken mücadelenin bir tek gayesi olmalı: gerçek ne ise onun söylenmesi, ve ne suretle olursa olsun, bunun gizlenmemesi; bu mücadele yapılırken de duygusallığa kapılıp, bu davayı sahiplenen kardeşlerimize, bazı kusurlarından dolayı -çünkü hepimizin sayısız kusurları vardır- ''şu kafir'', ''şu müşrik'' şeklinde saldırıda bulunmayarak, karşılıklı olarak, birbirimizi düzeltmeye ve doğru yola sevk etmeye çalışmalı, birbirimize ''hakkı'' anlatmalıyız. Tabi bunu yaparken de sadece Allah adına hareket etmemiz, hissiyat ve menfaatlerimizi bir kenara bırakmamız gerekir. Ve en mühimi, Allah için bize yapılan bir uyarıya mütehammil olmamız gerektiğidir.
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
Bugün islam, kendi dağınık ve yönsüz mensupları arasında manevi kutsallar ve inançlardan ibaret hale getirilmiştir. Yaşayan kimi ameller ve semboller ise tahakküm ve köleleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
Müslümanlardan şüphe duyuyor, restoranlarda helal sertifikası var mı diye yirmi yerde arama başlatıyor, bu da yetmiyor acaba etlerini nerede kesiyorlar diye arşiv kayıtlarına bakıyorsunuz. Fakat kendi paranızı nerede kazandığınıza gelince onu hiç mi hiç umursamıyorsunuz.
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
De ki: (...) “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kafirun)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!!!
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed (sav)
Avam için din, kendi gibi düşünmeyeni yok etmek hürriyetidir.
Cemil Meriç
Cemil Meriç
Evet, yanlış bir din baskı getirir, fakat Allah'ın dini ancak güzellik getirir.
Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan
Bir Müslüman görürüz; sesini çıkarmaz, olup biteni dinlemez, hiçbir şey umurunda değildir; ama kendi düzeni ve tezgahı en küçük bir darbeye uğrasa feryadı arşa yükselir. Her gün yaşanmakta olan facialar onda, bir gazete haberi kadar bile merak uyandırmaz. ‘Allahım kereminle bizi…’ diye dua etmesinin ne etkisi olur? Bizi ne demektir?
Dr. Ali Şeriati
Dr. Ali Şeriati
İslam, ister Müslüman isterse Müslüman olmayanlara karşı yapılmış olsun; her türlü zulmün karşısındadır. Zulüm kime yapılırsa yapılsın zulümdür!
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun” denilse, onlar: “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız” derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? (Bakara 170)
Allah (Celle Celâlüh)
Allah (Celle Celâlüh)
Bütün cahiliyetler, kulların kullara kulluğu ve Allah'tan başkalarının ilahlaştırılması temeline dayanır.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
İnsanları putlaştırmaktan vazgeçmezsek ve davamızı insanlara bağlarsak, bu insanlarda göreceğimiz kusurlar, davamıza zarar verir.Onun için, insanlar davaya bağlı olmalı.Bu mânâda, davaya bağlı her mücadelecinin kusurları olabilir ve olması tabidir. Nitekim her birimizin şahsiyetini oluşturmasında emeği geçmiş hocalarımızın, mütefekkirlerimizin ve şairlerimizin bir çok hataları vardır.
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
Bir şahsın yüceltilmesi hadisesi, geçmişte ve bugün var ama İslam’a kesinlikle yabancıdır! Çünkü bu bir çeşit putçuluktur!
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Eğer, dikkatli olmazsanız, gazeteler, mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.
Malcolm X
Malcolm X
İman, inkarla bir şeyleri kabul etmemekle başlıyor. Başka bir deyişle bir insan neyi inkar ettiğini bilmiyorsa, neyi tasdik edip, ona bağlanacağını, ona iman edeceğini bilemez. Lâ (hayır, kabul etmiyorum, inkar ediyorum) demesini bilmeyen; İllallah (sadece Allah'ı kabul ediyorum) diyemez! Kafasında ve gönlünde ilahlaştırdığı onlarca belki yüzlerce değere karşı 'lâ' isyanıyla çıkmasını bilmeyen bir insan, nasıl illa inkılabıyla tevhidi gerçekleştirebilsin? Karşı çıkmasını bilmeyen pısırık ruhlar; hiç bir zaman, ama hiç bir zaman imân'ın hürriyet şerbetinden içemezler.
İhsan Süreyya Sırma
İhsan Süreyya Sırma
Müslümanlar, hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için Kur’an’ın nasıl okunması gerektiği hususunda geniş bir ilim ürettiler.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç

1. Bölüm2. Bölüm3. BölümAkhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728713 ziyaretçi (133991013 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler