Yanlis Anlasilan Din 4
 

Yanlış Anlaşılan Din...

Hazırlayan: Akhenaton

4. Bölüm

İslam’ın yayılmasını istemek başka, bu istek üzerine bazı asılsız hayaller kurmak başka şeylerdir. Biz, büyük kıtalarda İslam nurunun yayıldığını hayal ederken; gözümüzün önündeki İslam gençliği, davamızı terk ediyor ve ideallerimizden kaçıyor!
Muhammed Esed
Muhammed Esed
Siyonizm, tembel ve vaktini boşa harcayan gençlere bayılır. Çünkü tembel genç, işlediği günaha tövbeyi bile geciktirir. Sürekli aynı günahları ve hataları tekrar ederek kendi kendini yiyip bitirir. Hep Kudüs'e gitmeyi hayal eder; ama iki adımlık mescide bile gidemez.
Abdülaziz Kıranşal
Abdülaziz Kıranşal
Müslümanın en etken tebliğ aracı, bizzat yaşayışıdır.
Rasim Özdenören
Rasim Özdenören
Bütün İslâm ülkeleri, Batı dünyasının neden gerisinde? Bunun sebebi ne? İlerlemeye İslâmiyet mi engel, yoksa İslâm'ın hükümlerini dikkate almayan, aklını kullanmayan Müslümanlar mı?
Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
Herkes faiz oranlarının arttığından şikayetçi. Birisi de çıkıp demiyor ki; Müslüman bir ülkede faizin ne işi var?
İsmet Özel
İsmet Özel
Biz, bölünmüş topluluğuz: Miskinlik, aşırı zenginlik ve tüketim çılgınlığı olmaması gerekirken, Müslüman toplum kendi zıddına evrim geçirdi. Kurân-ı Kerîm’in “... Bu zenginlikler (nimetler), zenginleriniz arasında toplanmasın!” emrine aykırı olarak, nimetler yavaş yavaş cok az sayıda kişinin elinde toplandı.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Duruşunuzu İslam'la sabitleyin! Koordinatlarınızı İslam'la belirleyin! Şahsiyetinizi İslam'la olgunlaştırın! İzzet ve itibarınızı da İslam'a bağlılıkla koruyun ki; birgün tüm makamlarınız alınsa da, tüm rütbeleriniz sökülse de, tüm koltuklar altınızdan çekilse de; izzet, şeref ve itibar olarak Müslümanca bir şahsiyet size yetsin...
Abdülaziz Kıranşal
Abdülaziz Kıranşal
Eğer İslam'ın rahmetinden, adaletinden bahsedeceksek bugün küresel çapta cereyan eden bu adaletsiz sistemi ciddi bir şekilde eleştirmeliyiz.
Abdurrahman Arslan
Abdurrahman Arslan
Yabancı medeniyeti taklit meyli, aşağılık duygusunun neticesidir. İşte Batı medeniyetini taklit eden Müslümanların tutuldukları hastalık, başka değil, yalnız budur.
Muhammed Esed
Muhammed Esed
İslam'a zıt fikirleri ileri sürerken, babasının veya dedesinin hacı, hoca veya müftü, İmam olduğunu belirtmeyi ihmal etmez. Böylece, ileri sürdüğü fikirlerin nesnel ölçülere göre şayanı kabul şeyler olduğunu vurgulamak ister. Yani, karşınızda yabancı birisi yok, ben de Müslümanım ama neylersiniz ki, ilim başka şeyler söylüyor, demek ister. Gerçekteyse, ileri sürdüğü fikirlerin hiçbirinin sahibi değildir; bunlar, beyin yıkama sürecinde kendisine kabul ettirilmiştir.
Rasim özdenören
Rasim özdenören
Sırtında kerpiç taşıyan bir peygamberi, sırtında kaftan taşıyan birileri anlayamaz!!! Kuru ekmek yiyen ananın oğlunu, açık büfede yemek beğenmeyenler anlayamaz!!! Ümmeti için kaygı taşıyan resulü, kaygısız bir ümmet anlayamaz!!!
Ahmet Turgut Ulucak
Ahmet Turgut Ulucak
Müslümanlar olarak, İslami farkındalığa yabancılaştığımız için, kapitalist dünya görüşünün himayesi altında, sulandırılmış, çarpıtılmış ve işlevsiz kılınmış bir din algısı ve bu algının şekillendirdiği muhafazakâr değerlerle hayatlarımızı sürdürüyoruz.
Atasoy Müftüoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Çağdaş dünyada bugün Müslümanlar için topraklarını savunmaktan evvel, İslam’ın değerlerini savunmak giderek daha önemli hale gelmektedir. Toprağı muhafaza ya da müdafaa etmek kolay, ama değerlerin muhafazası o kadar kolay değil. Çünkü çağdaş felsefe, küresel kültür ve onun taşıyıcısı iletişim araçları, İslam’a ait değerleri ait oldukları hakikatten bağımsızlaşarak farklı anlamlar yüklenmesi için kendilerini muhkem tutmalarını sağlayan bütün bağlarından koparmaya çalışmakta ve böylece taşıdıkları anlamın içini boşaltarak kurucu olmaktan çıkarmaktadır.

Bu sebeple kanaatime göre günümüz Ortadoğu coğrafyasında cereyan eden esas mesele, haddizatında bir işgal değil, Müslümanlara ait İslam’ın değer hükümlerinin/sisteminin iletişim bombardımanıyla, olmaz ise askeri müdahale yoluyla ‘yapı-bozuma’ uğratarak, Müslüman toplulukların bütün altyapısının, dayanak noktalarının küresel politik kültür ve sistemle uyumlu hale getirilmesidir. İslam’ın değerleri küresellik şartları içinde çatışma yaratan ayna olarak görülüyor. Bu çatışmanın uyuma dönüştürülmesi gerekiyor. Bence bu, bir razı edilme/olma sürecidir.
Abdurrahman Arslan
Abdurrahman Arslan
An, Müslüman için şimdi varım ve yaşıyorum, bir an sonra ölürüm ve yok olabilirim bilinciyle müteradif bir kabuldür.. Bu yüzden “an”, bir haz ve lezzet aracı olarak kullanılamaz, kul olma bilincinin yüklenildiği bir fırsat olarak değerlendirilir.
Rasim Özdenören
Rasim Özdenören
Yine de içinden çıkamadığımız bir bilmece var karşımızda: Eğer bizi kuşatan yaşama şartlarının meşru olduğunu kabul edecek olursak kendimizi kâfirlerden ayıracak özelliklerimizi kaybedeceğiz. Eğer rahatımız Müslüman olmayanların rahatlık duyduğu yerlerde bulunuyor, Müslüman olmayanların rahatsız olduğu hususlar bizim de rahatsızlığımızın kaynağı ise onların “necis” olduğunu söylemek bize düşmez artık. Öte yandan bizi kuşatan yaşama şartlarının meşruiyetini reddedersek ayağımızı basabileceğimiz sağlam bir zemin bulmakta zorluk çekiyoruz. Bize Müslüman olarak bir davranış alanı bırakılmamış sanki. Evet dersek kendimizi küçülmüş hissediyoruz. Hayır dersek bizi küçük düşürüyorlar. Boşa koyuyoruz dolmuyor, doluya koyuyoruz almıyor.
İsmet özel
İsmet özel
İbn Kayyim, şöyle der: ”Kurân-ı Kerîm, bozuk iradelerin neden olduğu hasarları yok eder. Kalbi ve iradeyi düzeltir. Böylece kalp, Allah’ın yarattığı fıtrata geri döner. Kalp aslına dönünce kişinin fiilleri ve davranışları düzelir. Böylece alıştığı ve ona faydalı olan sütten başka bir şeyi kabul etmeyen bir çocuk gibi sadece hakikati kabul edecek düzeye gelir.”

Müslüman gence düşen, bu seviyeye ulaşmak için gayret etmektir
Abdülaziz Kıranşal
Abdülaziz Kıranşal
Birçok kişi samimi niyetlerle müslüman olma amacı taşımakla birlikte, yıllardır inanıp yaşadıkları eski inançlarını tamamıyla terk edemezler. Dünden bugüne aktardıkları birçok inanç ve yaşantı biçimini de İslâm örtüsü altında devam ettirirler. Bunlar, çoğu zamanda bilinçsiz şekilde gerçekleşir.
Celaleddin Vatandaş
Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş
Bir kesim, şu anda, olup bitenlerden habersiz halde “kendi evinde” samimiyetle İslâm’ı yaşamaya çalışırken; diğer bir kesim, kendisinin Müslüman olduğunu reddetmemekle birlikte beyni yıkanmış bir yurttaş halinde içinde bulunduğu ortama uyum sağlamış olarak hayatını sürdürmektedir.
Rasim özdenören
Rasim özdenören
...Bugün Kurân’ın pek çok Müslüman için yararlı olmayışının nedenleri, cinleri ve hayaletleri uzaklaştırmak için evlerinde tutmaları, muskalar içine yazıp boyunlarına asmaları ya da bu muskaları ıslatıp suyunu içmeleri ya da anlamını kavramadan bir ödül almayı bekleyerek okumalarıdır. Onlar, artık Kurân’dan hayatları için yol göstericilik yapmasını beklemiyorlar. İnançlarının, ahlaklarının, uygulamalarının ve davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiğini, dost ve düşmanla olan ilişkilerde hangi ölçülerin gözetilmesi gerektiğini, kendilerinin ve çevrelerindeki insanların haklarının neler olduğunu öğrenmek için Kurân’a danışmıyorlar.
Mevdudi
Ebu'l-A'lâ Mevdudî
Muhammed Kutub, birgün Paris’te yaşayan Müslümanlara konferans vermektedir. Kendilerine İslam’ı ve Müslümanlığı anlatırken bir genç ayağa kalkar ve: “Sen bize bunları niye anlatıyorsun ki?” diye bağırır. “Biz zaten Müslümanız..! Sen git de bunları kafirlere anlat!” Muhammed Kutub: “Onlara da anlatacağım elbet, ama önce seni düzeltmem lazım!” der. “Gelin Müslüman olun” dediğimde seni gösterip de bana ‘Müslüman olunca bunlar gibi mi olacağız?’ demesinler!”
Muhammed Kutub
Muhammed Kutub
Müslümanlığın ne demek olduğunu önce bizim Müslüman halkımıza anlatmamız lazım.
Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
Tarihin, kültürün doğrularını değil, onların üstündeki mutlak doğruları elde etmek ve böylelikle vahiyde anlamını bulan Müslüman olabilmek için geçmişi ve bize bıraktığı mirası sorgulamak zorundayız.
Celaleddin Vatandaş
Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş
Müslüman olarak “atalarımızın dini”ni ilgi alanımızın dışında tutmakla vazifeliyiz..
İsmet Özel
İsmet Özel
“Varolanların varoluş nedeni nedir?” Gelenekçi tarafından hemen cevap verilir: “Varolanların varoluş nedeni..........dir” cevabın doğruluğundan nasıl emin olunabileceği sorulursa cevap hazırdır: “Babalarımızın üzerinde bulduğumuz yol bize yeter.“(Maide; 104) Atalarının cevaplarının doğru olup olmadığının nereden bilinecegi ya “ataları birşey düşünmeyen, doğru yol bulamayan kimseler (Bakara; 170)” ise, o zaman tam bir aldanmışlık içinde cevap hazırdır: Derler ki “Sen bizi, babalarımızın üzerinde bulunduğumuz şeyden çeviresin diye mi geldin?“(Yunus; 78).
 Celaleddin Vatandaş
Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş
Eğer toplum, çürüme olmadan değişiyorsa ve İslam'ın ahlakî öğütlerine göre yaşıyorsa ve o değerlerin helal ve haramına göre ilişkilerini düzenliyorsa, toplum sağlıklıdır. Ama eğer değilse, bu, çürüyen bir toplumdur. Ama sosyolog, değişim diyor buna.
Abdurrahman Arslan
Abdurrahman Arslan
Okumamış, ihmal edilmiş ve mutsuz bir anne, Müslüman halkların yeniden doğuşunu başlatacak ve başarılı bir şekilde devam ettirecek oğul ve kızları büyütemez.
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç
Eğer bugün İslam dünyasında çocuklarına sevgi ve şefkat göstermeyen gelenekçi aksi babalar görüyor ve yine bazı müslümanları cinsiyet konusunda Katolik bir tutum içinde buluyorsak, bunun nedeni İslam değil, tersine Müslümanların onun öğretilerini takip etmedeki hatalardır.
Malik Babikir Bedri
Dr. Malik Babiker Badri
İslâm, salt zihnî bir olgudan ibaret değildir. Zihnin her türlü şirkten, gizli küfür bulaşıklarından arındırılması, kısacası “kelime-i şehadetin” kavranılması ve tasdik edilmesi insanı Müslüman yapmaya yeterliyse de, “Müslümaca bir hayat tarzını” yaşayabilmek için şehadet kelimesinin getirdiği sonuçlara uymak gerekmektedir. Bunun adına amel deniyorsa, böyle bir amelin içinde olup olmadığını kişi kendine sormalıdır...
Rasim özdenören
Rasim özdenören
Bir el öpmekle Cennet'i kazanacağını vehmeden şizofren insanların olduğu bir toplumda kişilere bağlılık, kölelik ve tapınma ve beraberinde fırkalaşma, cemaatleşme, tarikatlaşma ve dahası müceddit kavgaları, keramet yarışı, bizlere üst düzey din sömürü hiyerarşisinin toplumda egemen olduğunu göstermektedir!!!
Mehmet Akif Aykan
Mehmet Akif Aykan
Pasifize olmuş bir tavır ve yaşantı tarzının İslam'la ilgisi yoktur.
Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş
Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş
Biz imam nikahı sırasında ismi anılan, ama nikahtan sonraki aile hayatına hiç karışmayan bir ilaha değil, eşler ve akrabalar arası münasebetlerimizi belirleyen, evimizde de kendi kanunlarının uygulanmasını emreden bir Allah'a iman ediyoruz.

Biz, zorda kalınca kendisine dua edilen, sünnet düğünlerinde ve mevlitlerde ismi anılan, sadece cenaze namazlarında hatırlanan ve kimsenin özel hayatına karışmayan bir ilaha değil; düğünümüzden, izlediğimiz TV kanalına, çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimizden, akraba ve komşularımızla ilişkilerimize, girdiğimiz internet sitesinden yediğimiz lokmalara kadar hayatımızın her alanını denetleyen, gözeten ve müdahale eden bir Allah'a iman ediyoruz...
Abdülaziz Kıranşal
Abdülaziz Kıranşal
Yaratanın, yaşatanın, yönetenin, rızık verenin, öldürenin, diriltenin, şifa verenin, güldürenin, ağlatanın, koruyanın hep Allah olduğuna iman etmiş bir Müslüman gencin kalbinin başka bir yere bağlanması, ruhunun başka bir yere bağlanması mümkün müdür?
Abdülaziz Kıranşal
Abdülaziz Kıranşal
Hz. Peygamber, en büyük devrimciydi. Ona inananlar da devrimi omuzlarında taşıdılar. Hz. Ömer, Ebû Zer en büyük devrimciydi Hepsi geleneğin katı dogmalarına savaş açmıştı. İzlerinden gittiğini sananlar ise geleneğin kabullerine itaati dindarlığın şartı görmekte
Prof. Dr. İsrafil Balcı
Prof. Dr. İsrafil Balcı

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. BölümAkhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687764 ziyaretçi (144484054 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)