Yarim Horoz Masali
 

Yarım Horoz Masalı

Bir varmış bir yokmuş, zamanın birinde ihtiyar bir kadın yaşarmış. Bu kadıncağızın "Yarım horoz" adında bir horozu varmış. Bu horoz, birgün
küllükte eşinirken bir para bulmuş. Bu parayı ihtiyar kadına götürmüş. Ona:

“Nine bu parayı saklayıver!”

demiş. Aradan zaman geçmiş parayı geri almak istemiş. Kadına:

“Nine paramı ver!”

demiş. İhtiyar kadın parayı aramış; ancak bulamamış. Kadıncağız parayı koyduğu yeri unutuvermiş. Horoz:

“İlle de param!”

deyince kadın:

“Paranı bir Beyoğlu’na verdim, git de ondan al!”

demiş. Horoz da parasını almak için düşmüş yola. Giderken yolda bir tilkiye rastlamış. Tilki, horoza nereye gittiğini sormuş. Horoz da Beyoğlu’na gittiğini
söylemiş. Tilki, horoza:

“Arkadaş, beni de yanına alır mısın?”

demiş. Horoz da:

“Olmaz!”

demiş. Tilki sebebini sorunca, horoz:

“Yorulursun!”

demiş.

Tilki yorulmayacağını söyleyince birlikte yola devam etmişler. Biraz gitmişler. Tilki:

“Yoruldum!”

demiş. Horoz:

“Hap karnım, hup karnım şu tilkiyi yut karnım!”

demiş ve tilkiyi yutmuş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş uz gitmiş, biraz gittikten sonra yolda bir kurda rastlamış. Kurt da:

“Arkadaş beni de yanına al!”

demiş. Horoz:

“Olmaz, yorulursun!”

demiş.

Kurt:

“Yorulmam!”

deyince birlikte yola devam etmişler. Biraz sonra kurt yorulduğunu söyleyince, horoz:

“Hap karnım, hup karnım şu kurdu yut karnım!”

deyip kurdu yutmuş ve yoluna devam etmiş. Az gitmiş uz gitmiş, biraz daha gittikten sonra bu defa da yol kenarında akan bir çaya rastlamış. Çay da horoz ile gitmek istediğini söylemiş. Horoz:

“Yorulursun!”

deyip kabul etmemiş. Çay, yorulmayacağını söyleyince onu da yanına almış birlikte düşmüşler yola. Az gitmişler uz gitmişler, biraz gidince çay da yorulduğunu söylemiş.

Horoz:

“Hap karnım, hup karnım şu çayı yut karnım!”

deyip çayı da yutup yoluna devam etmiş. En sonunda Beyoğlu’nun yanına varmış. Horoz:

“Gık gık Beyoğlu ver paramı, Beyoğlu ver paramı!”

demiş. Beyoğlu, emrindekilere:

“Şu horozu kazların içine atın, kazlar onu yesin!”

demiş. Horozu kazların içine atmışlar. Horoz:

“Hap karnım, hup karnım şu tilkiyi çıkar karnım!”

demiş. Tilkiyi karnından çıkarmış. Tilki oradaki bütün kazları yemiş, horoz kazlardan kurtulmuş ve Beyoğlu’nun yanına gidip:

“Gık gık, Beyoğlu ver paramı!”

demiş. Beyoğlu, emrindekilere:

“Şu horozu develerin içine atın, develer onu yesin!”

demiş. Horozu develerin içine atmışlar, horoz:

“Hap karnım hup karnım şu kurdu çıkar karnım!”

deyip karnından kurdu çıkarmış. Kurt da develeri yemiş. Horoz kurtulunca tekrar Beyoğlu’nun yanına gitmiş:

“Gık gık, Beyoğlu ver paramı!”

deyince Beyoğlu kızmış. Emrindekilere:

“Şu horozu ateşe atın da yansın!”

demiş. Horozu ateşe atmışlar. Horoz da:

“Hap karnım hup karnım şu çayı çıkar karnım!”

deyince, çay ateşi söndürmüş. Horoz yine kurtulmuş. Yine:

“Gık gık, Beyoğlu ver paramı!”

deyince Beyoğlu horozla baş edemeyeceğini anlamış ve emrindekilere:

“Şu horozu gümüş paraların içine atın ne kadar alacaksa alıp gitsin!”

demiş. Horozu gümüş paraların içine atmışlar. Horoz tüylerinin arasına alabildiği kadar gümüş para almış.

Yine Beyoğlu’na gelip:

“Gık gık Beyoğlu ver paramı!”

demiş. Beyoğlu emrindekilere:

“Şu horozu altınların içine atın, ne kadar alacaksa alsın gitsin!”

demiş. Horozu altınların içine atmışlar. Horoz, yine tüylerinin arasına alabildiği kadar altın almış. Sonra düşmüş evinin yoluna. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, varmış evine. Eve gelince İhtiyar kadına:

“Nine nine, döşekleri yere ser!”

demiş. Kadın döşekleri yere sermiş. Horoz döşeklerin üstünde silkelendikçe altınlar, gümüşler dökülmüş. Horoz hepsini boşaltmış. İhtiyar kadın, altınların hepsini keselere koyup kaldırmış. Zengin olan Yarım Horoz, küllüğüne geri dönmüş. Yiyip içip yaşamış.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52997474 ziyaretçi (134794301 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler