Yasin Suresi'nin Okunusu
 

Yasin Suresi'nin Okunuşu

1. Yasın

2. Vel kur'anil hakiym

3. İnneke le minel murseliyn

4. Ala sıratım müstekıym

5. Tenziylel aziyzir rahîm

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

9 ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

10 ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

17 ve ma aleyna illel belağul mübın

18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

20 ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

22 ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

24. İnnı izel le fı dalalim mübın

25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

28 ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

32 ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

33 ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

34 ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

37 ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41 ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

42 ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

43 ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

45 ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

46 ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

47 ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

48 ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

51 ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

58. Selamün kavlem mir rabbir rahîm

59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61 ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

62 ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

68 ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

69 ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

72 ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

73 ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

78 ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

Türkçe MealTecvitli OkunuşOkunuş

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: betül, 17.01.2014, 10:47 (UTC):
allah hepinizden razı olsun.İnşallah teşşekkür alırım.Allahım nolur teşşekkür belgesi alırım. sana duacıyız allahım

Yorumu gönderen: ebru, 19.12.2010, 07:12 (UTC):
bence dünyanın en güzel şeyi islamiyeti ve imanıdır

Yorumu gönderen: behzat savaş teksöz, 18.12.2010, 15:39 (UTC):
allah sizlerden razı olsun.....

Yorumu gönderen: TAYFUN AKYOL, 17.12.2010, 10:46 (UTC):
Allahim tum kullarindan yaedimini eksik etmez inslh.sokakda evsiz barksizlara coluk cocuga yaradanim yardimcisi olur inslh. allah okuyandan dinleyenden bu siteyi hazirlyandan binlece kez razi olsun tum muratlariniz kbul olur inslh allhu ekber

Yorumu gönderen: ibrahim , 17.12.2010, 08:30 (UTC):
OKUYANDAN VE DİNLEYENDEN ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: cnsu, 14.12.2010, 23:11 (UTC):
allah razı olsun hazırlayanlardan...

Yorumu gönderen: hamiyet, 13.12.2010, 04:58 (UTC):
ALLAH,CÜMLENİZDEN RAZI OLSUN İNŞALLAHA

Yorumu gönderen: müşerref, 10.12.2010, 23:45 (UTC):
çok güzel hep böyle olmasını dilerim yazandan ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: Gülcan , 10.12.2010, 20:48 (UTC):
allah razi olsun ve bütün okuyanlarinda allah kabul etsin..

Yorumu gönderen: civan osman, 10.12.2010, 16:24 (UTC):
okuyandan ve dinleyen tüm kardeşlerimden ALLAH razı olsun ahirette 8 cennet kapısını açsın 'AMİN'.

Yorumu gönderen: nuran, 09.12.2010, 23:40 (UTC):
allah razi olsun

Yorumu gönderen: bilal, 07.12.2010, 15:26 (UTC):
Allah razı olsun

Yorumu gönderen: sümeyye, 04.12.2010, 17:32 (UTC):
çok sağolun öğretmenimiz ezberleyin demişti.Allah razı olsun sizden

Yorumu gönderen: tuncay, 04.12.2010, 09:16 (UTC):
önceki mesajımda namaz kılamayan yani kılmayan demek istemiştim ama eksik yazmışım..namaz kılan demişim yanlışlıkla bu eksik cümleyi düzeltmek için tekrar yazıyorum...şunuda belirtmek isterim inşaallah namaz kılmayıda bu sitden ögrenirim...herkez a.e.o

Yorumu gönderen: tuncay, 04.12.2010, 09:05 (UTC):
bu siteye emegi geçen herkezden mevlam razı olsun..ben namaz kılan dini bilgisi çok sınırlı olan bir kişiyim ,bu siteden çok faydalanıyorum bu neden den dolayıda emegi geçenlere minnettarım .mevlam onları cennetinde misafir eder inşaallah...

Yorumu gönderen: sema ve murat akpınar, 02.12.2010, 23:05 (UTC):
allah hepizi kıyamette cehennem ateşinden korusun.bütün müslüman kardeşlerimizi birlik içinde ve kardeşçe yaşamayı nasip etsin.AMİN.

Yorumu gönderen: ayçın, 02.12.2010, 18:16 (UTC):
allahh hepimizin yardımcısı olsun ne kadar dara düşşekte inancımızla ahhalh hepimiizn yardımcısı olsun inşalallhh...

Yorumu gönderen: hamza, 29.11.2010, 12:54 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN ..

Yorumu gönderen: recep tokatlı, 29.11.2010, 02:19 (UTC):
Alah razı olsu emegi geçen herkezden

Yorumu gönderen: MERAL, 26.11.2010, 10:02 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN TÜM ÖLMÜŞLERİMİZE HEDİYE OLSUN

Yorumu gönderen: muharrem, 19.11.2010, 16:37 (UTC):
allah razıolsun çünki siz ilham saçıyosunuz

Yorumu gönderen: mehmet akgül manisa, 16.11.2010, 04:39 (UTC):
bu sureyi bize ulaştıranlardan allah razı olsun kurban bayramınız mubarek olsun ascı mehmet akgül manisa

Yorumu gönderen: nihat deniz, 05.11.2010, 08:02 (UTC):
Emeği geçen herkesten allah razı olsun.

Yorumu gönderen: demet, 04.11.2010, 22:36 (UTC):
bu siteyi oluşturan ve kur'an-ı hafızlarımızdan Allah razı olsun.Bütün islam aleminin kurban bayramı mübarek olsun.Allah'a emanet olun.

Yorumu gönderen: salih karadağ , 03.11.2010, 16:39 (UTC):
allah bu sureyi katandan razı olsun allah herkesden razı olsun

Yorumu gönderen: salih kurnaz, 29.10.2010, 21:22 (UTC):
allah hepinizden razı olsun

Yorumu gönderen: gulgun, 29.10.2010, 21:13 (UTC):
allah razi olsun bu gusel duayi okuyan butun din kardeslerimiz olan hocalarimiza allah razi olsun diorum ne muratlari varsa versin iyki varlar cok yasasinlar butun cumle olmuslerimizin ruhlarina varsin rahat huzur icinde uyumalari icin cenetde AMIN

Yorumu gönderen: saliha, 29.10.2010, 10:23 (UTC):
allah bizi yolundan ayırmasın hayırlı insanlarla karşılaştırsın hayırlı cumalar

Yorumu gönderen: korkmaz, 29.10.2010, 04:19 (UTC):
ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN..

Yorumu gönderen: efkan yılmaz, 28.10.2010, 21:02 (UTC):
hocam ağzınıza sağlık süber

Yorumu gönderen: gülcan, 27.10.2010, 12:50 (UTC):
Allah bizi ibadetlerimizden mahrum etmesin.kendi yolundan çıkarmayı nasip etmesin .yasini şerifi tüm mümin kardeşlerimize okumayı dinlemeyi nasip eder İNŞALLAH

Yorumu gönderen: muhamet nur keleş, 25.10.2010, 16:20 (UTC):
cooooook güzel

Yorumu gönderen: halil , 17.10.2010, 20:43 (UTC):
ALLAH razı olsun sizlerden ne dinlemek ço k büyük bi haz duyuyor insan bütün kötülükleren uzaklaşıyor insan dinledikçe hem sevaba geçityoruz *LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH* hafızların ağzına sağlık .. ALLAH bizleri doğru yodan ayırmasın inşaallah..ALLAH'a emanet olun ALLAH bizi cennet ehlinden eylesin...

Yorumu gönderen: meliha, 17.10.2010, 20:08 (UTC):
allah razi olsun emegi gecen herkezden gani ganied hakinizi helal

Yorumu gönderen: yavuz, 07.10.2010, 23:20 (UTC):
Allah razı olsun emeği geçen herkesten Allahım bütün müslümanları koru.

Yorumu gönderen: merve, 07.10.2010, 23:18 (UTC):
bu gece yatağımdan kalktım dua etmek için..elmdeki Kuranı kerimde turkçe okunuşu yoktu..bu siteden buldum.o kadr sevndm ki..şu an bu siteyi kuran kardeşimiz oyle bir sevap etti ki..sayesnde yasini şerifimizi okudum..çok mutlu oldum gerçktn ALLAH razı olsun..Allah hepmizin dualarını kabul etsin inş..

Yorumu gönderen: NİYAZİ, 03.10.2010, 19:37 (UTC):
TÜM EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN.

Yorumu gönderen: süleyman , 26.09.2010, 10:16 (UTC):
ALLAH ölmüşlerimizin ruhunu rahmet eylesin

Yorumu gönderen: sıla, 21.09.2010, 05:49 (UTC):
her sabah okumaya çalışıyorum okudukça işlerim yolunda gidiyor allah kötülüklerden korusun....

Yorumu gönderen: mine, 11.09.2010, 10:36 (UTC):
canımsıkılınca daralınca bu siteye sığınıyorum allah herkesi kötülüklerden korusun hayırlı evlat yetiştirmek nasib eylesin herkesin duasına ihtiyacım var babasız iki çocuk okutmaya çalışıyorum

Yorumu gönderen: ahmet , 09.09.2010, 17:51 (UTC):
Tüm ölmüşlerime fatıha olsun allah kabul etsin

Yorumu gönderen: Tufan, 06.09.2010, 03:38 (UTC):
Allah bizleri imandan ayirmasin hergünümüz bögle gecsin elinize saglin kardeslerim
cümleten kadir geceniz mubarek olsun

Yorumu gönderen: hülya, 06.09.2010, 01:04 (UTC):
allah bu mübarek gecede tüm mümin kardeşlerin günahlarını bağışlasın inşallah. ey rahmeti bol rabbim sen affedicisin affetmeye seversin bizleride affet,mağfiret et günahlarımızı bağışla...

Yorumu gönderen: Güven , 06.09.2010, 00:56 (UTC):
Allah bu emeginizin karsiligini versin ins.Kur'an okumasini bilmiyom yasini okunsunu anlamiyla takip etmek güzel tekrar Allah razi olsun

Yorumu gönderen: ökkes, 06.09.2010, 00:14 (UTC):
allah razi olsun mubarek kandliniz kutlu olsun bir cüz okumak takriben 4 milyon hasenet onun icin okuyalim arkadaslar allah kurandan 1 harfa 7ye 700 veriyor ramazan ayinda

Yorumu gönderen: AYDIN, 06.09.2010, 00:13 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN...

Yorumu gönderen: musa, 05.09.2010, 23:33 (UTC):
şu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine hepinizin ve hepimizin duları kabul olur inşaallah hayırlı kandiller

Yorumu gönderen: okan eses, 05.09.2010, 23:13 (UTC):
allah şu mübarek kadir gecesin de sizden razı olsun gerçekten çok güzel bir site emeğinize sağlık a.e.o

Yorumu gönderen: seher, 05.09.2010, 23:11 (UTC):
allah razı olsun bu sayfayı hazırlayandan herkesin kadir gecesi mübarek olsun allah cümlemizin dualarını kabul etsin inşallah

Yorumu gönderen: çiğdem, 05.09.2010, 23:04 (UTC):
allah herkesden razı olsun okuyenında agzına saglık kadir gecemizmübarek olsun hep,m,z,nBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729943 ziyaretçi (144594748 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)