Yasin Suresi
 
Yasin Suresi, sayfa 1

Yasin Suresi, sayfa 2

Yasin Suresi, sayfa 3
Yasin Suresi, sayfa 4

Yasin Suresi, sayfa 5

Yasin Suresi, sayfa 6

Yasin Suresi

Türkçe Anlamı

1 - Yâsîn.

2-3 - Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi

4 - Dosdoğru bir yol üzerindesin.

5-6 - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

7 - Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

8 - Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

9 - Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

10 - Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

11 - Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

12 - Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin'de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.

13 - Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

14 - Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

15 - Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

16 - Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

17 - "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

18 - Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur."

19 - Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

20 - O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

21 - "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

22 - "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

23 - "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

24 - "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

25 - "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

26 - (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

27 - "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

28 - Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

29 - Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.

30 - Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

31 - Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.

32 - Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir.

33 - Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

34 - Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.

35 - (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi?

36 - Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

37 - Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.

38 - Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

39 - Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

40 - Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

41 - Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır.

42 - Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

43 - Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır.

44 - Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

45 - Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman,

46 - Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.

47 - Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?" dediler.

48 - Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman?" diyorlar.

49 - Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

50 - O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

51 - Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

52 - Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

53 - Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

54 - Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

55 - Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

56 - Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.

57 - Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.

58 - (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

59 - Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

60-61 - "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

62 - Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

63 - İşte bu size vaad edilen cehennemdir.

64 - Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için.

65 - Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

66 - Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler?

67 - Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

68 - Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?

69 - Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.

70 - (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

71 - Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

72 - Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

73 - Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74 - Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

75 - Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir.

76 - O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.

77 - İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?

78 - Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi.

79 - De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

80 - Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.

81 - Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.

82 - O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

83 - O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Türkçe MealTecvitli OkunuşOkunuş

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Yasin, 08.12.2010, 22:39 (UTC):
Allah sizlerden razı olsun. Adımın açıklamasını sayenizde öğrendim. Ne mutlu size ki sevaba nail oldunuz. Allah yolundan ayırasın hiçbirimizi... Selametle...

Yorumu gönderen: zeki, 23.11.2010, 07:58 (UTC):
bir kardeşimin sorusuna kendimce yorum yapmak istiyorum
Kuran-ı kerimi arapça okumak en iyisidir fakat mealinide bilmek şarttır eğer arapçayı iyi bilmiyor veya telafuz etmede zorlanıyorsanız türkçe okumakta çok güzeldir
mühim olan hangi dille okuduğun değildir okuduğunu anlamk ve öğüt almak değilmidir Allah hepinizden razı olsun

Yorumu gönderen: necdet, 21.11.2010, 11:23 (UTC):
bu sayfayı düzenleyenlerden allah razı olsun

Yorumu gönderen: erkan saka, 11.11.2010, 15:21 (UTC):
busayfayı düzenliyenlere teşekkürediyorum ALLAH razıolsun

Yorumu gönderen: can, 23.10.2010, 06:13 (UTC):
merhaba bir şey sormak istiyorum yasin suresinin turkçe olarak okunmasının bir zararı varmıdır çünküğ arapça bilmiyorum latin harfleriyle okunuşta yanlışlıklar yapabiliyorum ve yasin suresinin içindeki anlamı bilemiyorum o yuzden turkçe okuyorum inş. allahım kabul eder.sevgiler herkese

Yorumu gönderen: mü min, 05.09.2010, 21:36 (UTC):
büyük bir boşluğu dolduran site yöneticilerimize teşekkür ediyorum.Rabbim emeklerinin karşılığını fazlasıyla verir inşallah.herkesin kandili mübarek olsun.saygılar

Yorumu gönderen: fırat çilingircioğlu, 05.09.2010, 21:20 (UTC):
emeği geçen herkezden Allahrazı olsun...okuyan ve öğrenen ders alanlardanda...

Yorumu gönderen: ömer karataş, 31.08.2010, 18:58 (UTC):
yasini şerifte gecen emruhu anlamı ne acaba

Yorumu gönderen: betül şimşek, 10.08.2010, 23:14 (UTC):
allah razı olsun herkezden ben burdan bilmediklerimi ögrendim ramazanınız mübarek olsun...dogru yoldan ayırmasın allah kimseyi.. amin

Yorumu gönderen: ümit müderris, 26.07.2010, 18:28 (UTC):
berat kandiliniz mübarek olsun ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: mehmet, 08.07.2010, 23:09 (UTC):
allah herkesten razı olsun MİRAÇ KANDİLİNİZ MÜBAREK VE HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Yorumu gönderen: ayşe, 23.06.2010, 00:05 (UTC):
Allah razı olsun emeği geçen herkezden

Yorumu gönderen: zeynep, 02.06.2010, 19:06 (UTC):
bunu hazırlıyandan allah binlerce defa razı olsun

Yorumu gönderen: süleyman türkoğlu, 15.05.2010, 14:28 (UTC):
kul hakkı yiyenler kendilerini eşlerinden üstün ve allah kulundan üstün görenler nefsini dost bilenler cehennemde yanacaklar

Yorumu gönderen: mehmet , 13.05.2010, 20:52 (UTC):
Allahım razı olsun

Yorumu gönderen: faruk ülker, 07.05.2010, 03:25 (UTC):
hazırlayıp sünandan Allah razı olsun bizede doğru yolu nasip etsin

Yorumu gönderen: orkun, 05.05.2010, 01:12 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN EMEĞİ GECEN HERKEZE

Yorumu gönderen: Davut, 21.04.2010, 17:46 (UTC):
Bu hizmetinizden, bizlere olan yardımlarınızdan dolayı sonsuz şükranlarımı sunarım;saygılarımla ALLAHA EMANET OLUN

Yorumu gönderen: EMİN, 06.04.2010, 13:52 (UTC):
HAZIRLAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: çetin çelik, 03.04.2010, 20:46 (UTC):
TESEKKURLER

Yorumu gönderen: dilber ulu, 01.04.2010, 18:40 (UTC):
allah sızden razı olsun daha coğalsın boyle sıteler ki yoldan cıkmıs ınsanların dogru yola donme sansları daha buyuk ıhtımal olsun allaha emanet olalım ddogru yoldan ayırmasın mevlam

Yorumu gönderen: Mete uzuner, 30.03.2010, 14:58 (UTC):
Allah razı olsun cok güzel olmus

Yorumu gönderen: oguzhan akkoyunlu, 27.03.2010, 09:23 (UTC):
sayenizde dua ettik allah razı olsun rabbim cemil cümlemize kabir azabı vermesin amin

Yorumu gönderen: ömer, 17.03.2010, 20:53 (UTC):
çok güzel olmuş elinize saglık allah razı olsun

Yorumu gönderen: N.özalan, 16.03.2010, 09:59 (UTC):
emeği geçen herkesten allah razı olsun inşallah

Yorumu gönderen: zeynep, 15.03.2010, 22:06 (UTC):
allah razı olsun emeklerinize sağlık

Yorumu gönderen: MEHMET AYHAN , 12.03.2010, 21:40 (UTC):
ALLAHIMA ŞÜKÜRLER ÖLSUNKİ BİZ İNANANLARDANIZ


Yorumu gönderen: süleyman gündüz , 26.02.2010, 00:02 (UTC):
eyy büyük ALLAH'ım sen bizi ve tüm musluman elemidi cennetine kabul eyle ya RABBİM. ve musluman olmayanlara da iman nasip eyle ya RABBİM bizleride doğru yoldan ayırma ey büyük ALLAH'ım...kütülerin şehrinden mahafaza eyle ya RABBİM ve müslümanların yoludan gitmeyi nasip eyle ya RABBİM amin elfatiha. ALLAHA ve peygamberrimiz sizden razı olsun böyle bir sayfayı açtığınızdan dolayı,,, ve mubarek kandilimiz hayırlı olsun amin.

Yorumu gönderen: nur güven, 25.02.2010, 19:57 (UTC):
tarih 25-02-2010 peygamber efendimizin doğumu üzere yasin suresini okumak istedim ama arapçasını bilmiyorum kasetten dinleyerek ezberledim.kuran-ı kerim önümde açık okurken bi yerde takıldım uzun süre çözemedim sayenizde takıldığım yeri buldum ve ALLAH kabul ederse tamamladım.ALLH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: isa acar , 14.02.2010, 15:36 (UTC):
allahım tüm müslüman alemini cennetinle mükafatlandır rabbim

Yorumu gönderen: Salih Akdeniz, 27.01.2010, 21:30 (UTC):
Kuranın ilk emri"oku"olarak bilinir.malesef islam alemi okumayı terk ettiği için durumu şimdi pek iyi denemez,onun için okumak ilk emirdir,yanlız diğer bir ayette"onu{kuranı}anlayasınız diye sizin dilinizde indirdik"bu demek ki kuranı okuyacaksak anlamamız için kendi dilimizde okumamız lazım yoksa arapçasından hiç birşey anlamayacağımız için hiç okumamış sayılırız.
Allaha amanet olun

Yorumu gönderen: şükrü dikbayır., 23.01.2010, 12:53 (UTC):
Emeği geçen tüm kardeşlerimize ALLAH razı olsun. RABBİM tüm hastalara şifa sıkıntıda olan insanlara yardım etsin.AMİN.

Yorumu gönderen: serdal çetin, 22.01.2010, 09:06 (UTC):
Allah'ım tüm müslümaların yardımcısı olsun.Sitede yayınlayanlarada Allah Razı Olsun

Yorumu gönderen: halit yeşildağ, 18.01.2010, 13:00 (UTC):
yüce rabbimiz cümle müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun mekanları cennet kabirleri nur olsun amin

Yorumu gönderen: tuğba, 15.01.2010, 10:31 (UTC):
allah razı olsun kitabımı unutmuştum ve tesadüfen okumak için açmıştım çok güzel olmuş

Yorumu gönderen: Özhan ORBEYİ, 12.01.2010, 20:55 (UTC):
Bilal Kardeş heralde bir yanlışlık oldu... benim bildiğim kadarıyla Resul Allah Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için kullanılan bir hitaptır... O"nun Şefahat yetkisi vardır ama günah affetme yetkisi yoktur...

Yorumu gönderen: Bilal Yasin Keleş, 21.12.2009 22:00:34:
Ya Rasul Allah Gunahkar Kullarını Affet (Amin)

Yorumu gönderen: tahir, 11.01.2010, 15:29 (UTC):
çok süper olmuş sağolun

Yorumu gönderen: HAKAN, 08.01.2010, 04:23 (UTC):
ALLAH razı olsun hazırlayandan

Yorumu gönderen: ÖMER İLGİ, 01.01.2010, 08:47 (UTC):
ALLAH (C.C.) MÜSLÜMANLARI KIYAMETE KADAR MUZAFFER KILSIN

Yorumu gönderen: Bilal Yasin Keleş, 21.12.2009, 21:00 (UTC):
Ya Rasul Allah Gunahkar Kullarını Affet (Amin)

Yorumu gönderen: nurullah , 16.12.2009, 18:47 (UTC):
allah emeği geçen herkezden razı olsun

Yorumu gönderen: mustafa, 05.12.2009, 20:19 (UTC):
herkezden allah razı olsun

Yorumu gönderen: murat cinemre, 27.11.2009, 03:56 (UTC):
ALLAH meali okuyup anlayanlanlardan eylesin inşallah

Yorumu gönderen: yagmur, 24.11.2009, 18:38 (UTC):
dualarımız kabul olsun Yüce Rabbim in izniyle

Yorumu gönderen: nilüfer, 24.11.2009, 14:05 (UTC):
allah hepimizin duasını kabul etsin

Yorumu gönderen: yakup ünver, 20.11.2009, 11:32 (UTC):
emeği geçenlerden allah razı olsun. rabbim gelmiş gelecek günahlarını affetsi. AMİN

Yorumu gönderen: fazilet kayhan, 14.11.2009, 22:52 (UTC):
çok sağolun bulamadığımız zaman hemen size yetişiyoruz.herkesin okumasını tavsiye ediyorum

Yorumu gönderen: kadriye, 12.11.2009, 13:37 (UTC):
kuranın kalbi ve anahtarı yasindir..muhakkak her daim okuyalım

Yorumu gönderen: Atilla DEMİROK, 20.09.2009, 12:59 (UTC):
Hep okudum...anlamını sizin sayenizde ulaştım.Allah razı olsun.emeğinize elinize sağlık.

Yorumu gönderen: polis yasin, 16.09.2009, 01:01 (UTC):
iyiki bu bu surenin ismini taşıyorum allah hepinizden razı olsun kadir geceniz mübarek olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56434213 ziyaretçi (143796636 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)