Yedi Kat Yer
 
kuark, zoom

Yedi Kat Yer

Abdurrahman Yördem

اَللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّۜ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌۙ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

“Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” (Talak 12)

Talak suresi 12. ayette Allah’ın 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattığı bildirilir. Buradaki benzerlik, tefsirlerde Peygamber efendimiz’in (sav) hadisine de dayanarak yedi kat gök ve yedi kat yer olarak belirtilir. Yedi kat yer konusu da dünyada yedi bölge veya dünyanın yedi katmandan oluşabileceği şeklinde açıklama getirilir.

Ben de bu doğrultuda düşündüğümden üzerinde pek durmamıştım. Ancak “Arş ve Kader” ve “Yedi Gök” başlıklı yazılarımı yazdıktan sonra bu ayet kafama takıldı.

Ayetteki Emir / Ol Emri’nin durmadan inmesini, yazılarımda belirttiğim ilahi yazılımın Arş’tan Levh-i Mahfuz’a ışık hızının 18 milyon katı hızla ulaştırılmasını, oradan Emir’in, ışıktan 365.000 kat daha hızlı bir şekilde evrenimizi oluşturan İsimlere/sicimlere taşınarak kodlanmasını ve kaderin uygulanmasını düşünmeye başladım.

Emir, evrenimizdeki her nokta olan sicimlere/isimlere iniyordu. Çeşitli frekanslarla kodlama oluyor ve varlıklar, buna göre özellik kazanıyordu. Öyleyse “yer”den kasıt başka bir şey olabilirdi. Nitekim bilim dünyasında “makro dünyalar” ve “mikro dünyalar” deyimleri vardı. Sonra insan merkeze alındığında dünyadan başlamak üzere makro dünyalarda; iç içe geçmiş yedi yörünge sistemi ile bu sistemlere bağlı gök cisimleri evreni oluşturmuştu. Peki mikro dünyalarda da yedi katman olabilir miydi?

Evrenimiz, madde ve enerjiden oluşmuştu. Yer, madde idi.

madde
Gördüğümüz ve dokunduğumuz canlı-cansız her şey, bir maddedir.

7. Katman

En üst katman, yani yedinci katman, Madde/Cisim olabilirdi. Madde; katı, sıvı ve gaz halinde bulunuyordu. İnsan, su, hava, toprak… Bunlar, hep madde idi.

molekül, molecule
Bir su molekülü bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen atomundan oluşur.

6. Katman

Cismin kendi özelliğini taşıyan en küçük parçası Molekül’dü. Örnek verirsek suyun molekülü 2 adet hidrojen ve 1 adet oksijenin birleşmesi ile (H2O) oluşmuştu. Bunları ayırdığınızda ortada su diyebileceğimiz olgu kalmaz. O zaman 6. katmanımızı bulmuş olduk: Molekül.

atom
Bir Hidrojen atomu

5. Katman

Moleküller, atomlardan oluşuyordu. Yine sudan örnek verirsek, su molekülünün oluşumunda 2 adet hidrojen atomu ve bir adet oksijen atomu bulunmaktaydı. 5. Katmanımız, Atom’du.

atom çekirdeği
Çekirdek

4. Katman

Atomun yapısını; Nötron ve Proton’un bir arada olması ile oluşan çekirdek, çekirdeğin çevresinde dolanan Elektronlar ve arada bulunan çekim kuvvetleri oluşturmuştu. Bunların sayıları ve çeşitlilikleri, ayrı ayrı elementlerin oluşmasını sağlıyordu.

quarks, kuarklar
Kuarklar.

3. Katman

Kuarklar, nötron ve protonu oluşturur.

sicim
Sicimler.

2. Katman

Çeşitli şekilde titreşen Sicimler, çeşitli şekilde bir araya gelerek kuarkları oluşturur.

sicim
Sicim.

1. Katman

Tek boyutlu Sicimler. Bunlar, sayısını Rabbimizin bildiği, evrenimizi oluşturan ve aralarında hiç bir boşluk olmayan, İlahi Emir ile yaratılmış, boyutsuz frekanslardır. Arştan Gelen Emrin geldiği noktadır. Gelen Emir / Kodlama ile titreşir ve titreşen sicimler haline dönüşür.

İşte Yer de / mikro dünya da yedi katman. Evrenimiz yaratılırken Big Bang / Büyük Patlama sırasında Ol Emri ile yaratılan “İlahi Ses” frekansı. Evren, onunla var. Her noktası bu frekans ile dolu. Arş’tan gelen Emir ile kaderin uygulanması, bu frekansların çeşitli şekilde titreşmeleri sonucunda Kodlanır. Bu kodlar, kuarklara taşınır.

Şimdi kuarklarda başlayan çeşitlilik, yeni bir kod oluşturur ve Atom’un yapısı oluşur. Nötronlar, protonlar, elektronlar ve çekim kuvvetini oluşturan parçacıklar, bu kodlara göre şekillenir ve çeşitli elementlerin oluşumunu sağlar.

Kısacası bu kodlamalar, cisme kadar ulaşır ve cismin hareketini, karakterini ve tüm özelliklerini kodlayarak kaderinin uygulanmasını sağlar. Allah (cc) en iyisini bilir.

Bazılarının dediği gibi “Ol der, oluverir” yani “hokus pokus” değil. Allah (cc), dedikleri şekilde de yaratılış yapabilirdi. O’na zor gelmez. Ancak ayetin sonunda bize bildiriyor:

“..................... Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.”(Talak 12)

Abdurrahman Yördem,
Aralık 2019.

Abdurrahman Yördem'in Diğer Yazıları ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739574 ziyaretçi (134024523 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler