Yeni Dünya Düzeni (New World Order)
 
new order, yeni dünya düzeni

Yeni Dünya Düzeni (New World Order)

David Icke

Sayıları artmakta olan bir insan kitlesi, günümüz dünyasının tırmanmakta olan problemlerini sorguluyor. İnsanlığın daha bilinçli, daha duyarlı üyeleri, büyümekte olan huzursuzluk ve düzensizliğin gerçek nedenlerini aramaya başladıkça; modern toplulukların zedelenmiş düzenlerindeki evsizlik, kıtlık, hastalık, depresyon, intihar, savaş gibi koşulların ve tüm diğer belirtilerin kök-sebeplerini aramaya başlıyor. Ciddi araştırmacılar, global ayrılığın, anlaşmazlıkların, çatışmaların ve diğer ilgili huzursuzlukların, nasıl ve niçin insanoğlu içerisinde kasıtlı bir şekilde, gücü elinde tutan birkaçlar tarafından yaratıldığını ve onların kütü amaçlarına hizmet ettiğini açıklayan, rahatsız edici kanıtları ortaya çıkarıyorlar. Şimdi gerçek yeryüzünde yaygınlaşıyor ve bugün kitlesel bir zihin-kontrol ve beyin-yıkama olarak gelişmiş bir salgın, sonunda günün ışığı ve aydınlığına çıkartılıyor.

İnsan zihnini kapatmanın ve onun kendi anlayış ve varlığını beyin-yıkama ile idare altına almanın en etkili yolu, onu bir çeşit dogmanın içine programlamaktır. Bir dogma, başka bilgilere karşı kendisini daima şiddetle savunur ve onun dar, katılaşmış bakış açısı ile uyuşmayan herhangi bir alternatif görüşü de hemen reddeder. Dogmalar, bir insanın güvenlik anlayışı ve gücü elinde bulundurma aracı olur ve insanlık parmak eklemleri bembeyaz kesilene dek, dogmaların getirdiği bu iki şeye sımsıkı tutunur.

Dogmalar, sayısız şekiller alırlar ve farklı insanları, birbirine karşı çıkan dogmaların taraftarı olmaya ikna ettiğin anda, anlaşmazlık-çatışma yolu ile beyin-yıkama ve "böl-yönet" ile onları kontrol etme çok kolay olur. Bu, günümüzde de ayni şekilde olmaktadır hatta, insanlık tarihi boyunca, her geçen gün daha şiddetli ve büyük bir ölçüde yer alarak. Bir beyin-yıkayıcı için Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam kadar yararlıdır; politik "Sol", politik "Sağ" kadar önemlidir. Birbirine karşı zıtlaşacak ve oyun misali çarpışacak iki dogmaya ihtiyacınız vardır. Binlerce yıldır, en etkili dogmalar dinler olmuştur. Bir nesil, hayatın ve kendilerinin çok dar bir bakış açısını sahiplenir ve bunu çocuklarına zorla kabul ettirirler, ki bu çocuklar aynısını kendi çocuklarına da yapar ve bu modern dünyaya dek ulaşır. Bütün dini ve politik dogmalar, çağlardır tüm insanlığın zihinlerini kontrol etmekte olan İlluminati isimli şeytânî bir bilinç* tarafından idare edilmiş, ayartılmış ve kirletilmiştir.

*İlluminati Şeytani Bilinci, İnsan ırkını, dünya üzerinde, binlerce yıldır esaret altında tutmuş bencillik ve kötülüğün toplamı.

Dinler tarafından kullanılmakta olan önde gelen iki silah şu kanserli duygulardır: korku ve suç. Bu iki duygu, insan zihnini baskı altında tutmak ve insanın öz-değerinin anlayışını yok etmek, böylece bunlara eşdeğer fiziksel bir gerçeklik yaratmak için kullanılmaktadır.

Dinler, kendilerini farklı isimler altında gösteren ayni düzendir - kontrol isimli düzen.

Dünyadaki beyin-yıkamanın temelini her zaman bilginin kontrol altında tutulması oluşturmuştur. Dinler korku, suç ve baskı kullanarak, insanlara insanlıkları ve hayatları hakkında daracık bir bakış açısı satarken, ileri-gelişmiş bilgiyi ayrıcalıklı birkaçın eline bırakan ve bu bilgiyi çoğunluktaki birçok insandan saklayan gizli bir şebeke gelişti. Eğer insanların beynini yıkamak istiyorsan, onların sahip olmadığı bilgiye sahip olman çok önemlidir. Kontrol ve beyin-yıkamanın ilk kurallarından biri de şudur: Kurbanlarının senin bildiklerini bilmelerine izin verme. Bu tür bir bilgi, geçmiş zamanlar boyunca, bencil çıkar ve nedenler için, insanlardan gizli tutulmuştu.

Buna rağmen, bugün, dünya üzerinde, bu saklanmış anlayışların, duymayı arzulayan herkese sunulduğu, yaygınlaşmakta ve gelişmekte olan global bir uyanışın eşiğindeyiz ve insanlığı karanlıkta tutmayı amaçlayan komplo düşüp parçalanacaktır. Aslında, bu kaçınılmaz olay başlamış durumdadır. Bu tarihi olayın, şu anda gerçekleşmekte olan ana noktası, aldatmacanın doğasını ve neden-nasıl kütü amaçlara hizmet ettiğini ortaya çıkarmaktır.

Belli bir bilgiyi halk meydanından gizli tutma aracı, eskiden çoğunluğun iyiliği için gizli ayin okullarına üyelik sistemi olarak kullanılmıştı, fakat günümüzün İlluminati isimli, dünya üzerine yayılmış, muazzam büyük gizli örgüt şebekesi tarafından son olarak kullanılmıştır ü ki Illuminati'nin kendisi de sürüngenimsi bir ırkın* temsil ettiği Şeytani bilinç tarafından yönetilmektedir. Illuminati içerisinde, her daha yüksek rütbeli üye, altından daha fazla bilgiye sahiptir. Bu durum, bir piramit yapısı ortaya çıkarır ve en üst seviyedeki üyelerin, merdiven aşağı indikçe sayısı artan çoğunluktan çok daha fazla bilgiye sahip olmasını getirir. Böylece, birkaçın, geriye kalan birçoğu kontrol etmesi çok kolay bir hal alır. Illuminati'nin elinde bulundurduğu gizli bilginin içeriği, günün übilimüinin halk meydanında algılamamıza izin verdiğinden çok daha gelişmiş ve üte olarak, tüm Varoluş'un potansiyeli ve Oünun yasalarının anlayışı ile insan bilincinin, ruhunun, aklının, onun doğasının ve nasıl programlanabilip, kontrol edilebildiği ile ilgilidir.

★ Sürüngenimsi Irk Büyük çoğunluğu 4. Boyutta bulunan ve Dünya üzerindeki en güçlü ve en kütü insan zihinlerini kontrolü altında bulundurup beyinlerini yıkayan genellikle ruhsal varlıklar.

Bu tür bilginin saklanması ve birikmesi her zaman negatif amaçlar için yapılmaz. örneğin; Hıristiyanlığın, yönlendirilmiş ve beyin-yıkayıcı dogması, o zamanlarda bilinen dünyanın çoğuna baskı ile kabul ettirildiğinde, halk arasında herhangi bir alternatif ve özel, ruhsal bir inanç hakkında konuşmak ölümcüldü. Şaşırtıcı olmayaraktan, bu tür özel, ruhsal bilgiler gizlice, efsaneler ve sembolik hikayeler içerisinde saklanmış olarak tutuldu. Her şeye rağmen, bilgi nötr ve tarafsızdır. Onun nasıl kullanıldığı, negatif ya da pozitif amaçlarını getirir. Gizli, özel ruhsal bilgiler ya kullanılır ya da tacize uğrar, tıpkı birçoğa reddedilmiş olan ruhsal gerçeklikleri bilen yeraltı teşkilatlarının güzellikle de yüksek mevkilerinin- tabiatlarında bulunan gizlilik gibi. Ayni şekilde, gizli örgütlerin içerisindeki üyeliklerin her yüksek seviyesi, kendilerinden aşağıda bulunanlardan daha fazla bilgiye sahiptirler, böylece sürüngenimsi ırk, global beyin-yıkama piramitinin yükseğindeki insan araçlarından daha fazla bildiğini garanti altına alır. Bugün, en gelişmiş halinde olan gizli örgütler şebekesi ve onun varisi olduğu ve miras aldığı bilgi, en yüksekteki idare merkezi Global Seçkin Sınıfının (kısaca Seçkin Sınıf) yönetimi altında, hemen hemen, tamamen negatif (bencil) çıkarlar için kullanılmaktadır.

Bu Seçkin Sınıf'ın üyeleri ya dördüncü boyutsal sürüngenimsi ırkın insan vücudunda direk hayat bulmuş varlıkları ya da ayni ırk tarafından zihinleri kontrol altına alınmış şahıslarıdır. Illuminati'nin ve onun boyutlar arası yöneticilerinin hedefi, gücü birkaçın eline merkezileştirmektir. Bu hedef, şu anda çok ilerlemiştir ve modern teknoloji sayesinde de global bir boyutta gerçekleşmektedir. Bu oyun-plan, Tüm çağların Büyük Eseri ya da Yeni Dünya Düzeni olarak bilinmektedir ve şimdi, milletlerin koloniler olacağı bir dünya hükümetini; bir dünya merkez bankası ve global para birimini; bir dünya ordusunu; global bir bilgisayara bağlı mikroçiplenmiş nüfusları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bugün gerçekleşmekte olanlar, binlerce yıldır süregelen beyin-yıkamanın neticeleridir.

Illuminati yapısının amacı, kitlelerin herhangi bir eski saçmalığa inanmasını sağlamak ve aynı zamanda hayatın ve varoluşun doğasını, zihnin gücünün nasıl kullanılacağını, Dünyanın enerji alanlarını ve global enerji ağını içeren büyük bilgiyi, beyin-yıkayıcıların eline bırakmaktır. (Global enerji ağı, farklı kültürler tarafından meridyenler, ejder çizgileri vs olarak bilinen enerji çizgileri şebekesidir). Yine de, ayrıcalıklı üyeler bile, böylesine büyük bir bilginin saflığını ve temizliğini yüzyıllardır anlayamamışlardır. Bugüne dek, bahsedilen üyeler, bu bilginin değiştirilmiş bir versiyonu ile çalışmaktadırlar, ki buna rağmen, bu özel bilgi, biz geriye kalan çoğunlukların kabul etmeye zorlandığı dinler ve kurulmuş bilimlerde de bulamayacağımız, evrensel kanunların anlayışında çok gelişmiş bir bakış açısı sunmaktadır.

Illuminati'nin en büyük yanılgısı, sevginin gücü ile ilgilidir. Dünya'daki Illuminati'nin zihinlerini kontrol eden Şeytani bilinç sevgiyi algılayamaz. Negatif enerji yaratır ve negatif enerji ile beslenir. Ne kadar fazla negatif enerji yaratır ve insanlığı negatif enerji yaratmaya teşvik ederse, o kadar fazla güçlü olur. Bu bilinç için sevgi, vampir için sarımsak gibidir ve sevgi olmadan ü ki sevgi Evren'in yaratıldığı ve dengeye konulduğu temeli oluşturan enerjidir ü bilgi her zaman kötüye kullanılacaktır. Sevgisiz bilgi, Seçkin Sınıf tarafından kontrol edilen Illuminati şebekesinin yüksek mevkilerindeki ve böylece dünyadaki varlığın ve bilincin göstergesidir. Bu bilinç, kalpsiz akıldır, kadınsılığı olmayan erkeksiliktir.

Vurgulamalıyım ki, Illuminati içerisindeki herkes negatif amaçlı değildir. Birçoğu, piramitin en üstündekiler tarafından Büyük Plan'ın tüm insanların iyiliği için olduğu konusunda ikna edilmiş ve inandırılmıştır. Birçok Illuminati üyesi, yalnızca çok az sayıdaki birkaçın bildiği, gerçek planın arkasında yatan diktatörlük hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Aslında, gerçek plan yalnızca, binlerce yıllık komplodaki esas bağlantıyı oluşturan, 4. Boyutun sürüngenimsi ırkı tarafından bilinmektedir.

Yeni Atlantis isimli eserinde, Francis Bacon, güç ve iktidarın gizli bir örgüt olan Solomon'un Tapınağı elinde bulunduğu yeni bir dünya vizyonu sunmuştu. Bacon'un vizyonunda, ayrıcalıklı seçkinler gizli bilimleri çalışır ve görünmeyen bir hükümet işlevi görerek insanlara neyin söylenip neyin söylenmeyeceğine karar verirlerdi. Tüm bunlar, günümüzdeki olayların ve bilginin nasıl beyin-yıkama ile kontrol edildiğini gösteren belirgin benzerlikler sunmaktadır. Fakat, aslında bu o kadar da belirgin değildir; çünkü Bacon'un 16. ve 17. yüzyıllar sırasında üstünde çalıştığı plan, şimdiki-zaman Illuminati'sinin takip ettiği ayni plandır. Bazı üyeleri, Illuminati planının dünyayı yönetmek için en iyi yol olduğuna gerçekten inanmaktadır, ama, kuvvetle üne sürmeliyim ki, onlar esaslı bir şekilde yanlış yola saptırılmışlardır; çünkü planın öngördüğü türdeki bir dünyanın, nasıl kolayca birkaç kişinin monarşisi ve geriye kalan herkesin cehennemi olabileceğini ayırt edememektedirler.

Illuminati planının geçmişteki bir parçası da, bağımsız bir Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması olmuştur ü bu, İngiliz hükümetinden bağımsız, Illuminati'den bağımsız olmayan anlamındadır. Mason teşkilatlarının önemli bir parçası olan Londra'daki Mother Grand Lodge tarafından teşvik edilen Amerika'daki kolonilerdeki Mason locaları, İngiliz yönetimine karşı gizli planlar yapmaya ve ayaklanmaya başladı. Yalnızca İngiliz ve Fransızlar arasındaki savaşa bağlı olmayaraktan, bir ekonomik kriz yaratıldı. Gelir elde etme ümitsizliklerinin getirdiği endişe ile İngiliz Hükümeti, Amerikan kolonilerinde yüksek vergiler ve ağır işler yaptırımına başladı. Bu, eskiden de defalarca kullanılmış, Seçkin Sınıf tarafından yaratılıp düzenlenen bir operasyondu. İngiltere'deki şebeke, her diğer ülkede olduğu gibi, ünde gelen bankacıları, politikacıları ve en önemlisi, politik danışmanları içermekteydi. Bu şahıslar, İngiltere'de ekonomik krize sebep olacak olayları gizlice inşa ettiler. Sonrasında da, İngiliz Hükümeti'ne bu beladan tek çıkış yolunun Amerikan kolonilerinden zorla yüksek vergi toplamaktan geçtiğini önerdiler. Ayni zamanda, Illuminati'nin Amerika kolu, bu harekete karşılık düşmanlık göstermeye ve sonrasında kızgınlığını İngiltere'den bağımsızlık istemlerine dönüştürmeye itilmişti. Yüzeyde üve tarih kitaplarında ü görülen, İngiltere ve Amerikan kolonileri birbirlerine karşıdır. Gerçek olan ise, ayni şebekenin iki tarafı da idare ettiğidir. Tüm büyük savaşlar ve devrimler bu şekilde yaratılmıştır. Bu strateji, P.Sedir'in Historie et doctrine des Rose-Croixü isimli, Paris'te 1910üda yayınlanan kitabında çok iyi tanımlanmıştır:

Hükümetlerin karşı koyacağı bilinerekten, Dünya'daki kaderler açıkça kontrol edilemediğinde, bu gizli ittifak yalnızca gizli örgütler aracılığı ile çalışabilir. Bunlar ü ki kendilerine ihtiyaç artarken, yavaşça yaratılırlar ü ayrı gruplara bölünürler. Bu gruplar görünüşte birbirlerine karşıdırlar ve bazen en fazla çatışan ve en zıt dini, politik, ekonomik ve edebi siyasetleri güderler. Ama bunların hepsi birbirlerine bağlıdır, hepsi gücünü saklayan ve bir taraftan da Dünya'daki bütün saltanatı sürmeyi hedefleyen, ayni görünmeyen merkez tarafından yönetilir.ü

ABD'de, Masonlar, Bağımsızlık Savaşını yaratıp, kontrol edip kazandılar ve yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünü ellerine aldılar. Bu Masonlar ve diğer Illuminati grupları kontrolü bugüne kadar hiç durdurmadılar. ABD'nin kurucu babaları Birleşik Devletler'in Resmi Devlet Mührünü dizayn etmeleri için komisyon kurduklarında, eski Mısır ve ötesine giden, piramit ve her şeyi-güren-güzü içeren, klasik Illuminati (sürüngenimsi) sembollerini resmi damgalarında yansıtmaları ne kadar da uygundu. Bu sembolün altında ve üstünde iki Latin cümlesi, Annuit Coeptis ve Novus Ordo Seclorum bulunmaktaydı. Bunlar, Doğumu, yaratılışı ve varışı bildiren ve üüağların Yeni Düzeni şeklinde tercüme edilmektedirler. Yani topluca şu anlamı içerirler; "Yeni Dünya Düzeni'nin yaratılışını bildirir". ABD'nin kuruluşu, merkezi global güç ve iktidar için olan planda çok büyük bir adım teşkil etmektedir. Bugün, resmi mührün yukarıda bahsettiğim kısmı, her bir Amerikan doları banknotunda bulunabilir ve yine söylemeliyim ki bu çok uygundur; çünkü Seçkin Sınıf Amerika'nın ve diğer herkesin ekonomisini kontrol etmektedir anlamı gelir. Piramit/Yeni Dünya Düzeni sembolünü dolar üzerine koyma kararı 1935'te 33. Derece Masonu Franklin D. Roosevelt tarafından alınmıştır ve bu karar, diğer bir 33üncü Derece Masonu Henry Wallace tarafından tamamen desteklenmiştir. Yıldızlar ve şeritlerden oluşan Amerikan bayrağı da Illuminati sembolizmini yansıtmak amacıyla dizayn edilmişti ve özgürlük Anıtı, French Grand Orient Masonic Order (Fransız Yüce Doğu Masonik Düzeni) tarafından Amerikan Masonlarına verilmişti.

İngiltere ve Birleşik Devletler arasındaki savaştan sonra, iki taraf arasındaki bağlar "resmen" zedelenmiş olmasına rağmen, gizli şebeke aracılığı ile Amerikan Illuminati toplulukları ve yönetici aileleri ile onların İngiltere ve Avrupa'daki kardeşleri arasındaki bağlar daha da sağlamlaştı. Amerika'nın bir İngiliz monarşisi tarafından kontrolü, Amerika'nın, insan özgürlüğünü hiç ilerletmeyen, gizli bir örgüt tarafından kontrolü ile yer değişir, ama, buna ek olarak, ü hatırlanması gereken nokta ü buyla bir güç ve kontrol transferinin, insan özgürlüğünü yüceltme başlığı altında gerçekleştirilmesi de yapılabilir (ve günümüzde de bu sürekli yapılmakta). Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Illuminati tarafından yaratılıp finanse edilen halkın devrimleri" serisinin ilkiydi. Plan, monarşinin gücü ve iktidarına son vermekti. Ama, insanların gücü ve iktidarını başlatmak yerine, monarşi, yerini devrimci komiteler, komünistler, faşistler adı altındaki başka diktatörlüklere bıraktı ya da -aslında seçkinler tarafından kontrol edilmekte olan- bir "demokrasi" hayali altına saklandı. özet olarak: 4. Boyuttaki sürüngenimsi ırkın negatif beyin-yıkayıcılarının etkisi ve kontrolü altında, tüm insan ırkı bir piramit yapısı içerisinde hapsedilmiştir. Bunlar, piramidin en tepesindeki, benim Seçkin Sınıf ismini verdiğim insan komitesini kontrol etmektedirler. Bunlar da, politikada, bankacılıkta, sanayide, ticarette, medyada, orduda vs esas ulusal ve global kararları veren, şebekenin alt seviyelerinde bulunanları kontrol ederler. Sürüngenimsi ırk Seçkin Sınıf'ı, Seçkin Sınıf Illuminati şebekesini, Illuminati şebekesi de dünyayı kontrol eder. Her alt seviye, üst seviyedekinin bildiğini bilmez ve hiçbir seviye de sürüngenimsi ırkın bildiğini bilmez. İşte, çoğu insanın neyin parçası olduğunu ve esas hedefinin ne olduğunu bilmediği bir beyin-yıkayıcı/kontrol-edici cenneti.

Sembolik olarak bunu, net görüntüye sahip olanın (Sürüngenimsi ırk), bulanık görüntüye sahip olanı (Seçkin Sınıf / Illuminati) kontrol etmesi ve bulanık görüntüye sahip olanın da kürü (insanlık) kontrol etmesi diye tanımlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaratılması ve Illuminati'nin eline düşmesi ile, dünyanın kontrolü ve zindana dönüşmesi daha fazla ilerlemiş ve hız kazanmıştır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: müğmin kul, 29.09.2009, 20:47 (UTC):
herkezin bir hesabı var ancak yaratıcının da bir den çok hesap ları var ladinağacının arkasını bile gören çocuklarda oynar tıpkı sizin gibiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966898 ziyaretçi (134702474 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler