Yenisehirli Avni'den Bir Gazel
 

Yenişehirli Avnî'den Bir Gazel

Kategori: Edebiyat

Vezin: Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün

Kebûti câmeler giysen, felekte aya benzersin
Tecerrüd eylesen, mihr-i cihan-ârâya benzersin.


Anlamı: Mavi elbiseler giysen, gökteki aya; soyunsan, dünyayı süsleyen güneşe benzersin.

Yeşil ferrâce giysen, goncesin el lâle-ru ammâ
Gülüp açıldığın demler, gül-i zibkya benzersin.


Anlamı: Ey lâle yüzlü, yeşil ferâce giysen goncaya benzersin. Ama gülüp açıldığın zaman, güzel güle benzersin.

Sarı dibâ giyip kızdıkça rûyün tâb-u sahbâda
Gözüm nergislik içre lâle-i sahrâya benzersin.


Anlamı: Sarı dibâ kumaştan giyinip içkinin verdiği hararetle de yüzün kızardıkça, sarı nergisler arasındaki kırmızı lâleye benzersin.

Siyah-pûş olduğunda ay tenin âb-ı hayât-ı hüsn
Sevâd-ı mısra-ı mevzundaki mânâya benzersin.


Anlamı: Ey güzelliğin ölümsüzlük suyuna benzeyen sevgili, ay gibi beyaz ve parlak olan tenin, siyah örtü ile örtüldüğü zaman, vezinli bir mısranın siyahlığındaki mânâya benzersin.

Giyip al güllü dibâ reng reng oldukça ruhsârın
Gülistân-ı hayâl-, Avni-i şeydâya benzersin.


Anlamı: Üstünde kırmızı gül desenleri olan dibâyı giyip yanakların renk renk oldukça, âşık Avnî'nin hayâlinin gül bahçesine benzersin.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760874 ziyaretçi (134100539 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler