Yildizlar Burclar ve Yildizname
 
gizli ilimler

Yıldızlar, Burçlar ve Yıldızname

Burç, gökteki yıldız kümelerine verilen isimdir. Her burç bir aya tekabül eder ve böylece o burç o ayda doğan insanların ahlâk ve huylarına etki ettiği gibi şahsiyet oluşumunda da ciddi bir tesir oluşturur. Hatta insanın müstakbel yaşantısı için burcunu iyi bilip ayağını yorganına göre uzatması gerekir. Gibi inanca sahip olanlara iyi bir tavsiyem var. İnsanların ahlâken ve şahsiyeten en iyisi olan Efendimizin (sav) miladi 569 senesinin Rebiülevvel ayının hangi burca geldiğini hesap edip, evlatlarının bu ayda doğmasına özen göstermelidirler. Çünkü bu burçta insanların en şereflisi dünyaya teşrif etmiştir. Acaba bu burçtan olduğu halde ahlâken kötü insanlar olabilir mi? Diye düşünürken, herhalde olamaz dedim. İnsanları ahlâken ve tabiaten kötüye sevkeden bir burç olmalı. Firavun'un, Nemrud'un, Ebu Leheb'in ve onların emsali olan muassırların burçları hep aynı olabilir. Bunu iyi tespit ediniz ki zürriyetinizden zalim çıkmasın.

Boğa Burcu

Boğa Burcu: Bu ayda doğan insanlar halim selim insanlardır. Sevecenliklerinin yanında biraz nazik ve sıkılganlıkları vardır. Hatta bazıları o kadar sıkılgandırlar ki vapurda biletini kesmeye gelen memura bile ayağa kalkarlar ama üzülmesinler ilerisi aydınlıktır. (Örnek amaçlı uydurma)

Türkiye'deki 60 milyon nüfusu faraza on iki burca eşit olarak bölersen 5 milyon insanın içe kapanık ve sıkılgan olmasının sebebi boğa burcundan olmasıdır. Bunlar bir türlü toplumsallaşamazlar. Yapılacak bir şey de yoktur. Çünkü bunların kaderi böyledir. Boğa burcundadırlar. Ama arslan burcundan olanlar öyle mi? Hayır onlar arslanlar gibidirler. Avrupa'yı bile titretirler.

Dünya nüfusunu 12'ye bölüp kaç milyon insanın aynı karakterde olduğunu düşünmeye çalışın. Normal zekaya sahip olan insanların bu hesaba gülüp geçtiklerini zannediyorum.

Dini boyutu

Efendimiz (sav) bir hadisinde şöyle buyurur: Kahini tasdik ederek, kahine müracaat eden, Muhammed (sav)'e nazil olan (ilahî hüküm)'den uzaktır. Kehanete inanmayarak, kahine gelenin ise kırk gece namazı kabul olunmaz. (Taberani)

Vasile [1] şöyle der: Resulullah (sav)'in şöyle dediğini işittim. Kahinden bir şey sormak için başvuran bir kimseden tevbe/40 gece perdelenir. Hem sorar hem de dediğini tasdik ederse kâfir olur. (Taberani)

Kehanette bildirilen şeyler gaybi olduğundan kişi buna inanırsa Kurân-ı yalanlamış olur. Küfre girer.

Bu kehanet, ister cam küre olsun, ister iskambil kağıdı ya da bir muhabbetten sonra bakılan fincan ya da el falı isterse de gazete köşelerindeki burçlar olsun, aynıdır.

Âgâh olunuz

Asrımızda falcılık gazeteler vasıtasıyla günlük hayata girmiştir. Bu meselenin en ilginç yanı da gaybdan haber verdikleri halde gayba inanmayan insanların elinde olan gazetelerin bu işe soyunmalarıdır. İnanmadıkları halde bu işlere neden bu kadar önem verdikleri akıl sahipleri tarafından iyi düşünülmelidir. İki ihtimal olabilir:

1. İnanan insanların inanç sistemlerine zarar verebilmek.

2. Umudundan başka bir şeyi kalmamış fukaranın o umudunu bile sömürüp kasalarını doldurmak.

Fal, Kuran'ın ifadesiyle şeytanın pisliklerinden bir pisliktir. (Maide/90)

Falcılar bir şey biliyorlarsa, önce kendilerini kötülükten korusunlar.

Burcunuz?

Geçenlerde burçla ilgili bir kitap okuyan kardeşimin elindeki kitabı alıp burcun bir safsata olduğunu söyledikten sonra burcunu sorup kitaptan okumaya başladım. Arkadaş, öyle diyorsunuz ama baksanıza dediklerinizin bir kısmı tamamen beni anlatıyor deyince o şahsa kendi burcunu değil de birkaç alttaki burcu okuduğumu gösterince şaşırmıştı. Çünkü insanlar, bu tip fallara teslimiyetle yaklaşmaktadırlar.

Yıldızname

Yıldıznâme ile ilgili çokça soru sorulduğundan eski baskı bir yıldıznâmeye tetkik ettim. Doğum tarihi, adı soyadı gibi bilgilerden sonra o bölüme münasip düşen burcu açıp okuyorsunuz. Tabi kitap Osmanlıca herkes okuyamıyor. Dolayısıyla bir gizem var. Kitapta size ait olan burç okunuyor. Örneğin: Başınıza bir kaza gelecek diyor. İnsan tedirgin oluyor ve Allah'tan insan bir kaza geçiriyor. Sakat kalıyor. Kitap açtırmıştım aynen böyle söyledi diye hem bedenen hem de ayrı akaiden sakat bir duruma düşüyor.

Bir sene sonra adam yine kitap açtırıyor. İşimi, doğumu, değişmediğinden aynı yazı tekrar okunuyor. “Yakında bir kaza geçireceksin.” Aradan yirmi yıl geçiyor aynı satırlar “Yakında bir kaza geçireceksin” daha önce geldiğinizi söylemeyin o zaman başka bir yeri okuyor. Belki daha önce geldiğini söylemek daha iyidir. Hiç olmazsa kaza geçirmezsiniz.

Burçlar

Kuran'da Cenab-ı Allah sabaha, geceye duha vaktine yemin ettiği gibi burçlara da yemin etmiştir.

Burçların ne olduğu hakkında görüş ayrılıkları vardır. Bunlar semanın kapılarıdır ya da yüksek yerlerdir. (Zirve) diyen olduğu gibi yıldız kümeleridir diyenler de olmuştur. Yıldız kümesi diyenler, 12, 30, hatta 100 civarında bile sayı belirtmiştir.

Biz burçlar, yıldızdır ve 12 kümedir bile desek, bu yıldız topluluklarının insan yapısı üzerinde etkisinin olduğuna dair hiçbir ilmi delil yoktur. Efendimiz (sav) döneminde de, yapılan falcılıkları yasakladığı gibi inanmıyorum ama yine de bir bakayım gibi şeyleri dahi yasaklamıştır. Buradan kıyasen gazete burçları inanılmasa da okunmamalıdır.

Tabiat dışı şeylerle uğraşan insanlar, işinin gizemli olduğunu belirtmek için kendini normal insan sınıfından çıkarıp saçına, başına, elbisesine ya da davranışlarına bir cinslik vererek yaptıkları işin gizemli olduğunu saf beyinlere kazımak isterler.

Bu tip şeylerle halkı sömürenler sahtekâr, bunlara inanlarda ahmaktır.

Not: Ben ikizler burcundanım, bu burçta olanların hakikatperest oldukları söylenir. (Örnek amaçlı uydurma)adlı burç kitabı.

Belki de bundan dolayı burçlara inanmıyorumdur. Ne dersiniz?

— ALINTI —

Dipnotlar

[1] Vasile: Amir oğlu Ka'boğlu Eska oğlu Vasile Ebul Eska'dır. Tebük muharebesinden önce Müslüman oldu. Ashabı Suffedendir. Hicri 85'te Şam'da ölen en son sahabidir.

Yıldızname burcunuzu bilmiyor musunuz?

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 05.03.2018, 11:48 (UTC):
Dostlarım, adı üstünde alıntı. Lütfen eleştirilerinizi siteye değil, yazıya yapın.

Yorumu gönderen: Apsswork, 17.09.2016, 14:12 (UTC):
Seninde ne düşündüğün belli deyil bide insanlara tavsiye vercem diye yazı yazmış bende mal mal okudum sen önce buna bi kendini inandır çelişkili çelişkili konuşuyon pehh

Yorumu gönderen: ZÜLBİYE, 24.03.2014, 22:30 (UTC):
GELECEGİM MADDİYAT

Yorumu gönderen: taner , 18.11.2010, 22:52 (UTC):
2011 de sansli bir insan olabilirmiyim.ve mutlu bir hayat istiyorum

Yorumu gönderen: kalinka, 14.03.2010, 07:33 (UTC):
ne anlatmaya çalıştığını sen de bilmiyorsun

Yorumu gönderen: arrad, 03.03.2010, 03:18 (UTC):
“Rasülullah (sav) buyurdular ki: “Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrisi için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihirden bir şube iktibas etmiş olur. Müneccim kâhindir;kâhinde sihirbazdır, sihirbaz da kâfirdir.” (İbn Abbas)

Ebû Katâde (ra) "Fâris-i Resûlullah" = Rasûlullah’in süvârisi lakabiyla meshur bir yigit...Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin Zû Kared gazvesinde özel iltifatina mazhar bir cengâver'dir ve demiştir ki: "Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları semanın zineti kıldı, (semaya yükselip haber toplayan) şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle istikamet (cografik-yeryüzün'de ve astronomik-feza'da yön) tayin edilen alametler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayi eder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamberler ve meleklerin bile acze düştükleri (bilmedikleri) bir hususta kendini külfete sokar." (Kütübüs Sitte, Hadis No : 5759)

"Peygamber Muhammed (sas): Göklerde ve yerde gaybı Allah'dan başka bilen yoktur, kahin ve falcıya (yani gaipten haber veren kişiye) inanan kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz", ona inanan kişi, bana indirileni (kitap ve vahyi, İslam'ı) inkar etmiş olur" buyurmuştur. Bu itibarla yıldızname ve benzeri fal kitaplarına itibar edilmesi ve bu tür şeylere inanılması caiz değildir." (Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 27 Ocak 1987, K6214-9/93)

"Peygamber size ne emretti ise onu alın (O un dediği ile amel edin). Size neyi yasak etti ise ondan sakının" (Haşr Sûresi,Âyet: 7)

"Ey iman edenler! şarap, kumar, putlar, fal (yıldızname/astroloji dahil) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felaha erişesiniz" (Maide Suresi, Ayet: 90)

"Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur" (Neml Sûresi, Ayet: 65)

Yorumu gönderen: yıldız, 15.01.2010, 22:29 (UTC):
madem sordun söyleyeyim saçmalamışsınız efendim. Bu tıp kitabı okuyup hasta tedavisi yapmak gibi.

Yorumu gönderen: meral , 12.08.2009, 18:44 (UTC):
geleceğimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53004769 ziyaretçi (134812573 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler