Yusa Aleyhisselam'in Okudugu Ism-i Azam Duasi
 
aleyhisselam'ın, azam, duası, izmi, okuduğu, yuşa

Yuşa Aleyhisselam'ın Okuduğu İsm-i Azam Duası

Materyal Güvenirliği: KAYNAK BELİRTİLMELİ

Allahümme inni es'elüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sültani ve süradıkıs sirr. İnni ed'uke ya rabb. Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nurul barrür rahmanür rahîmüs sadiku alimül ğaybi veş şehadeti bediy'us semavati vel erdı ve nuruhünne ve kayyimühünne zül celali vel ikrami hannanün mennanün cebbarun nurun daimün kuddusün hayyün la yemut.

Manası: Ey Mübarek, mukaddes, en temiz, her şey kendinde gizli Allah'ım! Hamde layık, kudret sahibi! Sır ve sultanlık yüceliklerinde yazılı olan isimlerin hürmetine Sen'den niyaz ediyorum, Allah'ım! Ey bütün övgülerin kendisine layık olduğu, kainatı aydınlatan, her şeyi ihsanıyla kuşatmış, esirgeyip, bağışlayan, sadık, görünen ve görünmeyen alemleri bilen, semaları ve yerleri yaratan, onları nurlandıran, ayakta durmasını sağlayan, azamet ve ikram sahibi! Hannan, Mennan, Cebbar, Nur, Daim, her şeyden arınmış, ölmeyen diri Rabbim! Sana yalvarıyorum.

Fazileti: Yuşa aleyhisselam bu İsm-i A'zam'ı okuyarak Rabbine dua edip niyazda bulununca bir müddet güneşi olduğu yerde durdurdu. Batmasını Allah'ın izniyle önledi.(K.Ummal, 11, 524)

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sahap.türer, 15.04.2014, 18:09 (UTC):
cok güzel bir dua

Yorumu gönderen: Levent, 25.02.2010, 19:48 (UTC):
başlangıç. Sonrasında dua'nı, istediklerini dile getiriyorsun.

Yorumu gönderen: kenan, 11.10.2009, 18:06 (UTC):
bu duanın tamamımı yoksa yapılacak duanın başlangıçmı?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073314 ziyaretçi (142850776 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)