Zülkarneyn Yolculuk Anlatimlari
 
kutuplar

Zülkarneyn Yolculuk Anlatımları

Burhan Doğan

Kategori: Kuran-ı Kerim'in Sırları

Bu yazı içinde ne bir rivayet, ne de bir hadis bulunmaktadır. Tamamen bilimsel araştırmalar sonucunda Kuran’ın neler anlattığını anlatmaya çalıştım.

Şunu herkesin bilmesi gerekmektedir: Ayetleri dikkatli okursanız, yolculuklarda batıya gitti, doğuya gitti denilmemektedir. Güneş’in battığı yere vardığı zaman, Güneş’in doğduğu yere varınca denilmektedir. Sebebi; Güneş, Dünya’nın her yerinde doğar, aynı zamanda Dünya’nın her yerinde batar.

83 - Bir de sana Zülkarneyn’den soruyorlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.
84 - Gerçekten biz onu (Zülkarneyn’i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. (Kehf 83-84)

Bu yapılan üç yolculuk, 84. ayette belirtildiği gibi tamamen dünya üzerindeki hâkimiyet anlatımıdır.

En başında şu üç bilgiyi hatırlamamız gerekmektedir.

  1. Kutuplarda altı ay gece, altı ay gündüz yaşanmaktadır.
  2. Dünyamızı, Güneşin tehlikeli ışınlarından koruyan Ozon tabakasıdır.
  3. Dünyamızı hiç boşluk kalmaksızın sarıp sarmalayan meridyenlerdir.

86 - Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki: “Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın”. (Kehf 86)

Kuzey Kutbu’nda 6 ay gece yaşanırken, Güney Kutbu’nda 6 ay gündüz yaşanmaktadır.

Kuzey Kutbu’nda Güneşin batışı, normal bir gün batımı şeklinde yaşanmamaktadır. Güneş, günlerce askıda kalmış gibi durur, tamamen kaybolmaz. Görsel olarak buzullar üzerinde Güneş’in yansıması karartılı bir şekil ile balçık gibi görünüm alır. Bu görsel tam olarak gözden kaybolmayan Güneş’in kara balçık üzerinde gibi görünmektedir. Bu anlatım, tamamen Kuzey Kutbu gün batışıdır. Bu da bize birinci yolculuğun Kuzey Kutbu’na olduğunu göstermektedir.

90- Nihayet güneşin doğduğu yere varınca, onun kendilerini güneşten koruyacak hiçbir siper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu görmüştü. (Kehf 90)

Burada devreye “Ozon tabakası” girmektedir.

Bu yolculukta da çok açık bir şekilde Güney Kutbu’na yapılışının anlatımı vardır. Dünya’mıza gelen Güneş’in tehlikeli ışınlarını koruyan, ozon tabakasıdır. Antartika’da yaşam yok denilecek kadar azdır.

Ayette belirtildiği gibi kavim görür; ama birinci ve üçüncü yolculuklardaki kavimler gibi bir hüküm veya konuşma geçmez. Ozon tabakası, Güney Kutbu’nda çok ince olduğundan dolayı Güneş’in tehlikeli ışınlarına maruz kalmaktadır.

Ayette belirtilen hiç bir siper yapmamıştık anlatımı, Güney Kutbu’nda (ANTARTİKA) Ozon tabakasının yok denecek kadar az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten kalıcı nüfus yoktur.

İkinci yolculuk da Güney Kutup yolculuğudur.

93. Ayet; Nihayet iki dağın arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. (Kehf 93)

Üçüncü yolculuk anlatımıyla Zükarneyn’in Dünya’ya tamamen hâkim olduğunu göreceğiz.

Birinci ve ikinci yolculukları hatırlayalım; Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu’ydu. Şimdi ise herkesin arayıp da bulamadığı şu iki dağ neresiymiş bir görelim. Aslında çok araştırmaya gerek bile yok. Çünkü Rabbim birinci ve ikinci yolculukta nereleri olduğunu söylemiş. Kuzey ve Güney Kutbu.

Evet, yanlış duymadınız herkesin arayıpta bulamadığı iki dağ. Biri kuzey Kutubu, diğeri Antartika yani Güney kutubu. Şimdi nereden çıkardın Kutupları dağ ile ne alakası var diyeceksiniz.

Açıklayalım;

Üçüncü yolculukta, iki dağ arasına vardığında idi.

Kuzey Kutup bölgesi, toplam 27 milyon km²’lik bir alana yayılır. Bunun 9 milyon km²’si kara, geri kalanı denizdir. Buz tabakasının yüksekliği, 3000 metreyi geçmektedir.

Güney Kutup bölgesi, adı “Antartika” diye geçer. Ortalama 2000 metre kalınlığında buz tabakasının örttüğü, bir zamanlar ulaşılamaz diye adlandırılan Kutup noktasında buzun kalınlığı 4335 metreyi bulur. Bu buz kütlesi, 24 milyon km³’lük hacmi ile yeryüzündeki bütün buzların yüzde 92’ini oluşturmaktadır.

Bu bilgiler, bize kutupların da birer dağ olduğunu ispatlıyor.

Şimdi toparlayalım; iki dağ arası dediğimiz yerlerden birincisi Kuzey Kutbu, ikincisi Güney Kutbu. Burada sed yapılacak ne yer var, ne de olasılık. İşte her şey burada anlatılıyor.

Dünya’nın sabit olan iki noktası vardır. Bu noktalar, Dünya’nın neresine giderseniz gidin, yerleri hep aynıdır. Denizde, çölde, ormanda kaybolduğunuz zaman yönünüzü harita ile değil, pusula ile bulabilirsiniz. Eskiden pusula mı vardı diyenlere de Kutup Yıldızı vardı derim. Bu sebepten dolayı Rabbim, “Doğuya ve batıya gitti.” dememiştir.

Allah, açık bir şekilde Zülkarneyn’in dünyaya hâkimiyetini, “Kuzey Kutbu’ndan, Güney Kutbu’na yani dünyanın her yerinde hiç boşluk kalmaksızın sözü geçecektir” demiştir.

Çok ince; fakat önemli ayrıntı: iki dağın ucunun denkleştirildiği yerdir.

96- “Bana, demir kütleleri getirin.” Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: “Ateş yakıp körükleyin” dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince; “Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim” dedi. (Kehf 96)

İki dağın uçları kutupların uç noktalarıdır. Bu uç noktalardan geçen meridyenler misali dünyamızı saran bir sarmal gibi hiç boşluk kalmaksızın yeryüzünün her yerinde hakimiyeti anlatmaktadır.

İki dağın ne olduğunu, nerede olduğunu bilimsel verilerle kanıtlamaya çalıştık.

ELMALI’NIN TEFSİRİ;

(İki deniz, iki yer kıtası iki dağ gibi yaratılmış (tabii) ; yahut görünen ve görünmeyen de olabilecektir. Tefsir bilginleri, “seddeyn”i iki dağ diye tefsir etmişlerdir. Ancak bu iki dağı belirlemek için bir ipucu yoktur.)

Allah, Zülkarneyn’i tıpkı dünyamız üzerinde hiç boşluk kalmayacak biçimde, görünmeyen bir şekilde saran meridyenler gibi yeryüzünün hâkimi kılmıştır.

Bu üç yolculuk, Zülkarneyn’in Dünya üzerinde hâkimiyet anlatımıdır.

(Doğrusunu ALLAH bilir.)

Burhan Doğan,
Mart 2019.

Burhan Doğan'ın Diğer Yazıları ❯

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: KARLI DAĞLAR, 27.03.2019, 09:00 (UTC):
Bir başka yorum Zülkarneynin güneşin battığı yere gidip güneşi kara bir balçık içinde batıyor bulması; güneşin bir kara delikte yutulma anıdır. Yani Güneşin sonudur. Zamanın sonudur. Güneşin doğduğu yer ise bir kuasarda oluşum anıdır. Zamanın başıdır. Burada yaşayan kavmin üzerine bozgunculuk için gelen yecüc mecücün ise uzaylıların olduğudur. Zülkarneyn zamanında sahibidir. Yecüc mecüc için yaptığı set ise uzaylıların dünyaya inmesini engellemiştir. Ancak ahir zamanda bu seddin Yecüc mecüc tarafından aşılacağıda bildirilmiştir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728718 ziyaretçi (133991041 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler